Список форумов Загальна категорія Загальні пенсійні питання ПФУ нарушает ЗУ "Про оплату праці"

ПФУ нарушает ЗУ "Про оплату праці"

Умови призначення пенсії, переведення, підготовка документів и т.і..
Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Закон Украины "Про оплату праці" предписывает иной порядок определения средней заработной платы для расчета пенсий,чем применяемый ПФУ:

Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати

Порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, передбачених законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для обчислення пенсій середня заробітна плата визначається відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Держава забезпечує щоквартальну підготовку і публікацію статистичних даних про середню заробітну плату і середню тривалість робочого часу по галузях, групах професій і посад, а також щорічну публікацію даних про вартість робочої сили.Стаття 15. Пенсії громадянам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи

Умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи, визначаються Законом
Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) або
їм надається право на одержання пенсій на підставах, передбачених
цим Законом.
Стаття 19. Розміри пенсій за віком

Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів
заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії.

За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років
жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як
на 1 процент мінімального розміру пенсії.
Стаття 64. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного
заробітку

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до
середньомісячного заробітку, що визначається відповідно до статей
65-67 цього Закону, який громадяни одержували перед зверненням за
пенсією.

Стаття 65. Загальний порядок визначення середньомісячного
заробітку для обчислення пенсій

Середньомісячний заробіток для обчислення пенсій береться за
будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом усієї
трудової діяльності незалежно від перерв у роботі та за період
роботи починаючи з 1 липня 2003 року до моменту звернення за
пенсією. Заробіток за період роботи до 1 липня 2003 року
враховується на підставі документів про нараховану заробітну плату
(виплати, дохід), виданих у встановленому законодавством порядку,
а за період роботи починаючи з 1 липня 2003 року - за даними
персоніфікованого обліку відомостей у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
:!: :idea: :!:

NickOPC посетитель

Сообщения: 33
Откуда: Молодежное
А где приводится порядок определения средней заработной платы для расчета пенсий, применяемый ПФУ?

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
NickOPC писал(а):
А где приводится порядок определения средней заработной для расчета пенсий, применяемый ПФУ?


В законе о солидарной системе,на который нет ссылки в ЗУ "Про оплату праці":
Розділ VI
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ
Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

NickOPC посетитель

Сообщения: 33
Откуда: Молодежное
Likvidator писал(а):
NickOPC писал(а):
А где приводится порядок определения средней заработной для расчета пенсий, применяемый ПФУ?

В законе о солидарной системе,на который нет ссылки в ЗУ "Про оплату праці":
Розділ VI
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ
Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Имеется ввиду текст ст.40 Закона в действующей редакции:
"Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової політики, державної політики у сферах економічного розвитку, статистики;
{Абзац четвертий частини другої статті 40 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами№ 5462-VI від 16.10.2012, № 231-VII від 14.05.2013}",

который в первой редакции Закона был таким:
"Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;" ?


Вернуться в Загальні пенсійні питання