Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Закона?

Пенсии по Закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Закона?

Сообщение dog-fox » 09-05-2015, 22:27Стаття 123. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей
1. Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання особам, віднесеним до категорії І, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986—1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986—1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.
2. Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) або відповідно до частини першої цієї статті.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону та із урахуванням цієї статті або за бажанням таких осіб з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на період їх перебування в зоні відчуження.
3. Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону:
Категорії осіб, які постраждали
1. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які:
працювали у зоні відчуження з моменту аварії

до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів; - зменшення віку на 10 років
працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів;- зменшення віку на 8 років
працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році – від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві не менше 14 календарних днів у 1986 році. - зменшення віку на 5 років
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що затверджується в установленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією частиною.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією частиною.

Категорії осіб, які постраждали
2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
особи евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році; зменшення віку на 10 років
особи евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році; зменшення віку на 8 років
особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного та додатково обов’язкового) відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років;-зменшення віку на 4 роки
* 1 рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше 9 років особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років; -зменшення віку на 3 роки
* та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років
особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років;--зменшення віку на 2 роки
* та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років
особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями. -зменшення віку на 2 роки.
___________
* Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією частиною.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією частиною.
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
Розміри пенсій для осіб, визначених цією частиною, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.

4. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”: до 1 січня 1988 року у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року — у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1).
З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.
Зазначений порядок обчислення стажу, набутого після 1 січня 2004 року, застосовується тільки для визначення права на пенсію згідно із статтями 119 і 121 цього Закону.

5. Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється відповідно до цього Закону.
У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 цього Закону за бажанням особи, що звернулася за призначенням пенсії, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.
Якщо особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:
менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість таких місяців;
не менше 30 календарних днів у двох місяцях, середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
менше місяця, середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.
Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до частини першої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безоплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їх перебування в зоні відчуження.

Розділ XІV³
Додаткові пенсійні гарантії для окремих категорій осіб

Стаття 124. Умови та порядок призначення надбавок, підвищень, щомісячної додаткової пенсії, доплати до пенсії, щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття та щомісячної компенсації окремим категорія громадян
1. Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання підвищуються у розмірі:
1) інвалідам війни, зазначеним у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:
50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам війни I групи;
40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам війни II групи;
30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам війни III групи.
Інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, пенсії підвищуються у розмірах, передбачених абзацом другим цього пункту як інвалідам війни I групи;
2) учасникам бойових дій, зазначеним у статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, пенсії підвищуються у розмірах, передбачених абзацом другим пункту 1 цієї частини як інвалідам війни I групи;
3) учасникам війни, зазначеним у статтях 8 і 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в розмірі:
20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни;
15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — іншим учасникам війни;
4) членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, — у розмірі 42 відсотки прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, зазначених у пунктах 2 і 3 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — у розмірі 12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
5) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зазначеним у статті 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
6) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень (надбавок) здійснюється у потрійному розмірі;
іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189,8 гривні.
2. До пенсій або щомісячного довічного грошового утримання інвалідам війни та учасникам бойових дій, зазначеним у статті 6 і 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюється щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття у розмірі:
70 гривень — інвалідам війни I групи;
50 гривень — інвалідам війни II і III групи;
40 гривень — учасникам бойових дій....
..................................................
7. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1—3 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

И никаких вам отдельных Законов... :sad2:
Последний раз редактировалось dog-fox 15-05-2015, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3537
Зарегистрирован: 31-01-2011, 15:39
Откуда: Запорожье

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение mekena » 10-05-2015, 07:03

И никаких вам 6-8-10...
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 5071
Зарегистрирован: 29-11-2009, 11:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Likvidator » 10-05-2015, 13:21

dog-fox писал(а):И никаких вам отдельных Законов... :sad2:

Один предлагают оставить:
3. Для окремих категорій громадян цим Законом і Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” можуть встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і недержавного пенсійного забезпечення.

И добавляется такое:
Розділ XІV2
Пенсійне забезпечення працівників залежно від умов праці та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 123. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей
3. Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону:
....
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
Розміри пенсій для осіб, визначених цією частиною, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
5. Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється відповідно до цього Закону.
У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 цього Закону за бажанням особи, що звернулася за призначенням пенсії, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.
Якщо особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:
менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість таких місяців;
не менше 30 календарних днів у двох місяцях, середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
менше місяця, середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.
Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до частини першої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безоплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їх перебування в зоні відчуження.
Розділ XІV³
Додаткові пенсійні гарантії для окремих категорій осіб
Стаття 124. Умови та порядок призначення надбавок, підвищень, щомісячної додаткової пенсії, доплати до пенсії, щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття та щомісячної компенсації окремим категорія громадян

7. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 — 3 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.Кроме того в статье 40 :
Было:
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Предлагается:
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2012, 2013, 2014 роки.

И в прикінцевих положеннях:
Норми розділів ХIV1—ХIVі та положення цього Закону, що стосуються призначення пенсій різним категоріям осіб, набирають чинності з 1 січня 2016 року

Выделенные и подчеркнутые части проекта позволяют чернобыльцам требовать перехода с пенсий, назначенных по ст 49- 54 ЗУ 796-12(которые вычеркнуты данным проектом из ЗУ 796-12) на вновь назначенную пенсию по новой статье 123 ЗУ 1058-15 ,расчитанную по средней за 2012, 2013, 2014 роки и дополнительную пенсию по статье 124 ЗУ 1058-15 :idea:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 8544
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Al418 » 10-05-2015, 21:50

Likvidator писал(а): ... добавляется такое:
Розділ XІV2
Стаття 123. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей
3. ...
Розміри пенсій для осіб, визначених цією частиною, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
5. Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється відповідно до цього Закону.
У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 цього Закону за бажанням особи, що звернулася за призначенням пенсії, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.
Якщо особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:
менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість таких місяців;
не менше 30 календарних днів у двох місяцях, середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
Ну и как же это выполнить, если ранее действующее законодательство отменяется?:
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України “Про пенсійне забезпечення” (Відомості Верховної Ради України 1992 р., № 3, ст. 10, з наступними змінами);
Кроме того, не смотря на имеющееся разъяснение Минюста, все судебные (не говоря уже о пенсионных) инстанции считают все положения указанные в этой статье (бывшая 57/796) только в составе "двухскладовой", которую отменяют (?)
Likvidator писал(а):Кроме того в статье 40 :
Было:
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Предлагается:
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2012, 2013, 2014 роки.

И в прикінцевих положеннях:
Норми розділів ХIV1—ХIVі та положення цього Закону, що стосуються призначення пенсій різним категоріям осіб, набирають чинності з 1 січня 2016 року

Выделенные и подчеркнутые части проекта позволяют чернобыльцам требовать перехода с пенсий, назначенных по ст 49- 54 ЗУ 796-12(которые вычеркнуты данным проектом из ЗУ 796-12) на вновь назначенную пенсию по новой статье 123 ЗУ 1058-15 ,расчитанную по средней за 2012, 2013, 2014 роки и дополнительную пенсию по статье 124 ЗУ 1058-15 :idea:
Это каким же образом?
Al418
активист
 
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение lyezan » 12-05-2015, 12:37


Жаль, что на сайте ВР ещё нет текста видимо альтернативного законопроекта... что там новенького? :mrgreen:
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні
Номер, дата реєстрації: 2767-2 від 12.05.2015
Ініціатор(и) законопроекту: Шухевич Юрій-Богдан Романович (VIII скликання)
Останній етап проходження: Передано на розгляд керівництву (12.05.2015)
Сегодня хорошо, а будет ещё хуже.
lyezan
Эксперт
 
Сообщения: 2530
Зарегистрирован: 25-12-2008, 13:38
Откуда: Україна Славутич

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Likvidator » 12-05-2015, 15:12

lyezan писал(а):Жаль, что на сайте ВР ещё нет текста видимо альтернативного законопроекта... что там новенького? :mrgreen:

2767-1 имеется
Для чернобыльцев ничем практически не отличается от 2767:
Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), у тому числі окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
Розділ XІV2
Пенсійне забезпечення працівників залежно від умов праці та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Стаття 123. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей

Что характерно, что как в проекте 2767, так и в 2767-1 реанимирован Закон України “Про пенсійне забезпечення” :roll:
Было:
16.
Положення Закону України “Про пенсійне забезпечення” застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Стало:
16. ...
Виключити.

Похоже Порівняльна таблиця .... не зависит от № Законопроекта :twisted:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 8544
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение lyezan » 12-05-2015, 17:10

Likvidator писал(а):
lyezan писал(а):Жаль, что на сайте ВР ещё нет текста видимо альтернативного законопроекта... что там новенького? :mrgreen:

2767-1 имеется
Для чернобыльцев ничем практически не отличается от 2767:…

Я давал ссылку на законопроект 2767-2 от Шухевича Юрій-Богдана Романовича, 12.05.2015...
Ваша же ссылка 2767-1 от Королевськой Наталія Юріївна (VIII скликання), Солод Юрій Васильович (VIII скликання), 08.05.2015... :mda:
был естественный вопрос: "...что там новенького?"... в отсутствии текста законопроекта... :mrgreen:
Сегодня хорошо, а будет ещё хуже.
lyezan
Эксперт
 
Сообщения: 2530
Зарегистрирован: 25-12-2008, 13:38
Откуда: Україна Славутич

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение dog-fox » 12-05-2015, 18:36

lyezan писал(а):Я давал ссылку на законопроект 2767-2 от Шухевича Юрій-Богдана Романовича, 12.05.2015...
Ваша же ссылка 2767-1 от Королевськой Наталія Юріївна (VIII скликання), Солод Юрій Васильович (VIII скликання), 08.05.2015... :mda:
был естественный вопрос: "...что там новенького?"... в отсутствии текста законопроекта... :mrgreen:

А новеньнького там ничего нет, просто во всех спецзаконах предлагают вставить фразу:
Пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Про чернобыльцев и ветераной войны там вообще нет ни слова.
ИзображениеПроект Закону 2767-2 від 12.05.2015 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні"


Проект
вноситься народним депутатом України
Юрієм Шухевичем


Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні»


З метою запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні, існування яких суперечить положенню частини другої статті 24 Конституції України, Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину дванадцяту статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«12. Пенсійне забезпечення народних депутатів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».

2. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529 із наступними змінами):
1) статтю 141 викласти у такій редакції:
«Стаття 141. Пенсія суддів у відставці
1. Пенсійне забезпечення суддів у відставці здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».»;
2) частину другу статті 142 виключити.

3. Статтю 86 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
1. Пенсійне забезпечення прокурорів здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».

4. У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами):
1) текст статті 37 викласти у такій редакції:
«Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».»;
2) статтю 371 виключити.

5. Текст статті 16 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».

6. Текст статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України 1992, № 12, ст.165 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
У разі виходу на пенсію з посади наукового (науково-педагогічного) працівника відповідно до цього Закону науковому (науково-педагогічному) працівнику видається грошова допомога в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи на посадах, зазначених у Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до цієї статті, затвердженому Кабінетом Міністрів України, не менше:
12,5 року — для чоловіків;
10 років — для жінок.
Науковим працівникам, які зробили вагомий внесок у розвиток науки, можуть встановлюватися державні стипендії, а для підтримки наукової молоді – стипендії для молодих учених відповідно до законодавства. Науковим працівникам, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук, для створення умов для провадження наукової діяльності надається в установленому законодавством порядку додаткова жила площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 кв. метрів. Зазначена додаткова жила площа оплачується в одинарному розмірі.
Окремим категоріям наукових (науково-педагогічних) працівників (за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері науки, президіями Національної та національних галузевих академій наук) науковими організаціями та установами можуть надаватися службові жилі приміщення.».

7. У статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33,
ст. 175 із наступними змінами):
1) частину сьому викласти у такій редакції:
«7. Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».»;
2) частини десяту, дванадцяту — чотирнадцяту виключити.

8. Статтю 40 Закону України «Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«Стаття 40. Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби
Пенсійне забезпечення працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».

9. Частину першу статті 57 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13 із наступними змінами) викласти у такій редакції:
«1. Пенсійне забезпечення членів Кабінету Міністрів України здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».

10. Частину сьому статті 22 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» (Відомості Верховної Ради України,
2014 р., № 47, ст. 2051 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«7. Пенсійне забезпечення державних службовців та інших працівників Національного бюро здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Інші питання соціального захисту державних службовців та інших працівників Національного бюро регулюються законодавством про працю і державну службу.».

11. Статтю 15 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Пенсійне забезпечення членів та працівників апарату Національного агентства здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».

12. Статтю 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283 із наступними змінами) доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
«7. Пенсійне забезпечення помічників-консультантів народного депутата України здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».».
У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2015 року.

2. Пенсії, які були призначені до набрання чинності цим Законом та обчислені відповідно до норм законів України «Про статус народного депутата України», «Про судоустрій і статус суддів», «Про прокуратуру», «Про державну службу», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України», а також відповідно до нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються призначення або обчислення пенсій певним категоріям осіб відповідно до норм Закону України «Про державну службу», виплачуються з 1 червня 2015 року у розмірі, обчисленому відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Тим особам, які не подали необхідних документів для виплати пенсії з 1 червня 2015 року у розмірі, обчисленому відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсії виплачуються у мінімальному розмірі, що встановлений у Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Тим особам, які подали необхідні документи для виплати пенсії з 1 червня 2015 року у розмірі, обчисленому відповідно до норм Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», проводиться доплата різниці сум пенсій без обмеження будь-яким строком.

3. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
вжити заходів щодо допомоги у питанні видачі особам додаткових документів про стаж, заробіток тощо у зв’язку з набранням чинності цим Законом.


Голова Верховної Ради
України
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3537
Зарегистрирован: 31-01-2011, 15:39
Откуда: Запорожье

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение lyezan » 12-05-2015, 19:30

dog-fox писал(а):А новеньнького там ничего нет, просто во всех спецзаконах предлагают вставить фразу:
Пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Про чернобыльцев и ветераной войны там вообще нет ни слова.
ИзображениеПроект Закону 2767-2 від 12.05.2015 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні"

Спасибо за ссылку... особенно за "тлумачення" там ответа на мучающий меня вопрос: "Что делает в ВР этот депутат?"... старик (82 года) без высшего или юридического образования (судя по его биографии там же) "Дата народження: 28 березня 1933р., освіта загальна середня..." будучи автором каких-то законопроектов... :mda:
теперь там есть ответ: "АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ"
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=341638
Сегодня хорошо, а будет ещё хуже.
lyezan
Эксперт
 
Сообщения: 2530
Зарегистрирован: 25-12-2008, 13:38
Откуда: Україна Славутич

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Likvidator » 12-05-2015, 20:31

lyezan писал(а):
dog-fox писал(а):А новеньнького там ничего нет, просто во всех спецзаконах предлагают вставить фразу:
Пенсійне забезпечення здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Про чернобыльцев и ветераной войны там вообще нет ни слова.
ИзображениеПроект Закону 2767-2 від 12.05.2015 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні"

Спасибо за ссылку...

Насколько я понял текст законопроекта 2767-2, в нем Чернобыльского Закона нет внутри общего, другими словами - Шухевич, в отличии от "высокообразованных" Розенко,Яценюка и Королевской не уничтожает пенсии чернобыльцев, не исключая статьи 49-59_1 ЗУ 796-12 :!:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 8544
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Makar » 15-05-2015, 08:04

:bye:
Последний раз редактировалось Makar 13-10-2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Слава СЧУ!!!
Аватара пользователя
Makar
активист
 
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 19-07-2010, 20:03
Откуда: Луганда

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение mekena » 15-05-2015, 08:15

Хоть бы уже осовременили....
Это оно?:
Зс - середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2012, 2013, 2014 роки.

:?:
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 5071
Зарегистрирован: 29-11-2009, 11:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение lyezan » 15-05-2015, 12:19

Makar писал(а):Трудно сказать что либо конкретное,очень даже может быть....Но я жду "пилюлю" отсюда,что автоматом подтянет все стандарты...А то что "пилюля" будет,может и в другом виде,я не сомневаюсь - иначе коллапс...

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо підвищення соціальних стандартів та гарантій)

Это законопроект 2239 від 25.02.2015 и там же есть альтернативный законопроект 2239-1 від 27.02.2015
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо підвищення рівня державних соціальних стандартів)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статті 7 та 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік (Відомості Верховної Ради України 2015 р., № 5, ст. 37) викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 березня – 1536 гривень, з 1 грудня - 1742 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривні, з 1 березня – 1477 гривень, з 1 грудня - 1669 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 березня – 1877 гривень, з 1 грудня - 2124 гривні;
працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 березня – 1611 гривень, з 1 грудня - 1819 гривень;
осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 березня – 1224 гривні, з 1 грудня - 1385 гривень.
Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 березня – 1611 гривень, з 1 грудня - 1819 гривень;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 березня – 9,65 гривні, з 1 грудня – 10,89 гривні.".

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
1) забезпечити здійснення перерахунку пенсій відповідно до встановленого цим Законом нового мінімального їх розміру;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Вольно-не вольно вспоминаю альтернативу вкуса хрена и редьки при нынешней инфляции... :mrgreen:
Сегодня хорошо, а будет ещё хуже.
lyezan
Эксперт
 
Сообщения: 2530
Зарегистрирован: 25-12-2008, 13:38
Откуда: Україна Славутич

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Makar » 15-05-2015, 12:57

:bye:
Последний раз редактировалось Makar 13-10-2015, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Слава СЧУ!!!
Аватара пользователя
Makar
активист
 
Сообщения: 968
Зарегистрирован: 19-07-2010, 20:03
Откуда: Луганда

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение ВЛАДИМИР К. » 16-05-2015, 14:47

Проекти № 2767 , 2767-1 , 2767-2, Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій

Перше читання 21 травня (четвер)

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR190515.htm
Моя жизнь - Мои правила.
Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен /Конфуций/
Аватара пользователя
ВЛАДИМИР К.
Эксперт
 
Сообщения: 3827
Зарегистрирован: 06-03-2011, 21:21

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение Likvidator » 29-11-2015, 01:01

dog-fox писал(а):И никаких вам отдельных Законов... :sad2:

Кому либо известен визначений Кабінетом Міністрів України "Порядок роз'яснення порядку застосування Закону від 28.02.1991 № 796-XII :roll:

Закон від 28.02.1991 № 796-XII
Стаття 62. Роз'яснення порядку застосування цього Закону

Роз'яснення порядку застосування цього Закону провадиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України...
{Стаття 62 в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI від
16.10.2012}
:?:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 8544
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Чернобыльский Закон будет внутри общего пенсионного Зако

Сообщение mekena » 29-11-2015, 08:01

Likvidator писал(а):Кому либо известен визначений Кабінетом Міністрів України "Порядок роз'яснення порядку застосування

Мне лично о существовании такого Порядка в природе не известно.
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 5071
Зарегистрирован: 29-11-2009, 11:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!


Вернуться в Пенсии и судебные тяжбы чернобыльцев

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |