О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Пенсии по Закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 13-06-2013, 13:34

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно сохранения у человека и после его смерти статуса, категории или инвалидности и причинной связи с Чернобыльской катастрофой
Проект закона Украины от 04.06.2013 № 2222а


Проект
вноситься народним депутатом України Гончаровим А. Д.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо збереження у людини і після її смерті статусу, категорії або інвалідності та причинного зв'язку з Чорнобильською катастрофою
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 16, ст. 200) такі зміни:
- в п. 2 ч. 1 ст. 13 припис після коми "якщо його смерть пов'язана з Чорнобильською катастрофою" на припис "якщо його статус, категорія або інвалідність пов'язані з Чорнобильською катастрофою";
- в ч. 2 ст. 20; ч. 2 ст. 21; ч. 2 ст. 22 приписи після коми "смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою" на приписи "якщо їх статус, категорія або інвалідність пов'язані з Чорнобильською катастрофою";
- в ч. 1 ст. 48 припис після коми "та смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою" на припис "якщо їх статус, категорія або інвалідність пов'язані з Чорнобильською катастрофою".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України
В. РИБАК


Депутат Гончаров пропонує зміни у "Чорнобильський" закон
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 14-06-2013, 10:22

Проект закона Украины от 07.03.2013 № 2491
Дата рассмотрения: 07.03.2013
Проект
вноситься народним депутатом України Фабрикант С. С.


Проект
вноситься народним депутатом України Фабрикант С. С.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо посилення соціального захисту громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї)
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 19, ст. 174; 2001 р., N 44, ст. 230; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9, 10-11, ст. 96, N 49, ст. 485; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) такі зміни:
1. Статтю 48 викласти в такій редакції:
"Стаття 48. Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, особам, які стали інвалідами, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям за втрату годувальника
Одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та сім'ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї, щорічна допомога на оздоровлення виплачується в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.".
2. Абзац десятий частини третьої статті 54 викласти у такій редакції:
"для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, іншими ядерними аваріями, ядерними випробуваннями, військовими навчаннями із застосуванням ядерної зброї:".
3. У статті 59:
1) назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 59. Пенсії військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї";
2) абзац четвертий цієї статті викласти у такій редакції:
"Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону або за бажанням цих осіб з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження або на радіоактивно забрудненій території під час ліквідації інших ядерних аварій, участі у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 19-06-2013, 15:11

Проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи"Проект
вноситься народними депутатами України – членами Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
І.І.Сех та іншими


П О С Т А Н О В А

Верховної Ради України


Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи"

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" (далі - Рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 2013 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації зазначених Рекомендацій парламентських слухань.


3. Апарату Верховної Ради України забезпечити у встановленому порядку видання збірки матеріалів за результатами цих парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.


Голова Верховної Ради
України В.РИБАК


Подання 18.05.2013


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

На виконання пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 18 березня 2013 року № 31-VII "Про проведення парламентських слухань на тему "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" за результати проведених 17 квітня 2013 року парламентських слухань, вносимо проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи".
Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Постанови в цілому.
Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, голову Комітету І.І. Сех.


Голова Комітету І.Сех


Додаток (1) 18.05.2013

Проект
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань
"Про стан, заходи та перспективи
подолання наслідків Чорнобильської катастрофи"

Учасники парламентських слухань "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", які відбулися 17 квітня 2013 року, відзначають, що прийнята нормативно-правова база з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, загалом відіграла позитивну роль, але затвердження недостатньо обґрунтованих законодавчих норм щодо протирадіаційного і соціально-економічного захисту населення призвело до розбалансування витрат державного бюджету.
Не в повному обсязі виконуються зобов’язання щодо забезпечення соціальних прав і гарантій постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які їм надано відповідно до законодавства. Соціально-психологічне напруження серед населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, викликає незадовільний рівень забезпечення безоплатними ліками та житлом, відсутність оптимальної та прозорої системи організації оздоровлення та недостатній рівень медико-санітарного забезпечення.
Аналіз медичних наслідків Чорнобильської катастрофи, їх динаміка та прогноз свідчать, що зусилля з мінімізації медичних наслідків є недостатніми. Підвищення ефективності медичної допомоги особам, які зазнали радіаційного впливу мають стати пріоритетними на найближчі роки.
З 2011 року подолання наслідків Чорнобильської катастрофи проводиться без державної програми й досі не виконана постанова Верховної Ради України від 15.10.2011 р. № 4035-VI щодо подання проектів законів про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2014-2018 роки та про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Невиконані рекомендації Верховної Ради України, схвалені постановами від 20 квітня 2007 року № 975-V та від 18 квітня 2008 року № 276-VI щодо внесення на розгляд Верховної Ради України проектів законів України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою реформування системи соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, без зниження досягнутого рівня соціального захисту; та про внесення змін до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" з метою створення правових механізмів стимулювання сталого розвитку цих територій, активізації виробничої діяльності та підвищення їх інвестиційної привабливості.
До цього часу не виконані рекомендації підпункту 1 пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 20 квітня 2007 року № 975-V "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (21-ші роковини Чорнобильської катастрофи)" щодо вдосконалення норм Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Як наслідок, у зв’язку з невідповідністю розмірів компенсаційних виплат, доплат та допомоги, встановлених відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розмірам, які встановлені постановами Кабінету Міністрів України, постраждалі громадяни звертаються до судових органів. У зв’язку з виконанням судових рішень органами Державної казначейської служби відбувається стягнення коштів з рахунків органів соціального захисту населення, внаслідок чого відбувається призупинення проведення поточних платежів за соціальними виплатами.
Харчування дітей в навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи забезпечуються у межах не більше 30 відсотків медичної (фізіологічної) норми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258.
Невідкладним є завдання законодавчого вдосконалення системи пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед механізму нарахування пенсій, що призначаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
На цей час в Україні склалась вкрай напружена ситуація із забезпеченням житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Через недостатнє фінансування з державного бюджету програми "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" вирішення житлового питання потребує майже 40 тисяч сімей. З них близько 10 тисяч - сім'ї інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи. За рахунок передбачених Державним бюджетом України на 2013 рік 157,5 млн. гривень з врахуванням середньої вартості житла в регіонах України вирішити житлове питання близько 560 сім’ям постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які перебувають на квартирному обліку в регіонах України.
Актуальними залишаються проблеми забезпечення путівками на оздоровлення дорослих і дітей, якості надання санаторно-курортних послуг, виплати компенсації вартості санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У зв’язку з прийняттям 5 липня 2012 року Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо забезпечення санаторно-курортними путівками” з 01.01.2013 року забезпечення постраждалих осіб санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок має здійснюватися шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам чи закладам відпочинку за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи відпочинку. Але оздоровлення постраждалих у 2013 році на даний час не розпочато.
У 2011 році відповідно до Програми робіт з дозиметричної паспортизації населених пунктів відновлено роботи з дозиметричної паспортизації населених пунктах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Житомирської, Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей, території яких радіоактивно забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проте їх результати ще не стали підґрунтям для прийняття відповідних рішень.
Результати радіологічного моніторингу та наукових розробок свідчать, що зменшення фінансування за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" зумовило зупинення впровадження комплексу протирадіаційних заходів на цих територіях й обумовлює отримання радіоактивно забруднених продуктів харчування місцевого виробництва. До цього часу на окремих радіоактивно забруднених територіях в особистих господарствах отримують радіоактивно забруднене молоко з перевищенням національних допустимих рівнів. Через відсутність забезпечення радіоактивно чистими продуктами харчування й вимушене споживання місцевих продуктів, особливо лісових грибів та ягід, ще на підвищених рівнях формується внутрішнє опромінення населення.
Необхідно докорінне покращення якості диспансеризації, створення реальних механізмів впровадження сучасних технологій лікування та реабілітації, розроблених українськими науковцями.
Природно-техногенний комплекс – "Чорнобильська АЕС – об’єкт "Укриття" – зона відчуження" досі залишається епіцентром Чорнобильської катастрофи.
Виходячи з наявного фінансування, уповноважені центральні органи виконавчої влади забезпечують дотримання вимог законодавства із забезпечення функціонування системи захисту населення та довкілля від впливу зони відчуження, виконання заходів із створенням нових та експлуатації діючих виробництв щодо поводження з техногенними відходами, їх інфраструктурного забезпечення, забезпечення бар’єрних функцій та практичної реабілітації екосистем зони відчуження.
Проблемні питання, що виникають на майданчику Чорнобильської АЕС у зв’язку із залишковим принципом фінансування відповідних бюджетних програм, постійно перебувають у центрі уваги Верховної Ради України та її Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Згідно із Законом України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему" діяльність зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему потребує періоду часу близько 100 років (абзац 5 розділу "Загальні положення" Програми), тому Програма містить додаток, де діяльність деталізована за завданнями та заходами, які необхідно здійснити протягом певного період часу, а саме протягом 2009-2012 років. Термін дії додатка до Програми формально закінчився у 2012 році. Фактично на реалізацію заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему у 2009-2012 роках з Державного бюджету України було виділено 2305,7 млн. грн. із передбачених 3999,1 млн. грн.
Програма профінансована на рівні 57%, в результаті заплановані завдання і заходи не виконані в повному обсязі, що в свою чергу не дозволило досягти головного результату - припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС (перший етап Програми) та розпочати роботи з їх остаточного закриття і консервації (другий етап Програми). До того ж згідно абзацу 3 п.1 розділу "Мета Програми" закінчення першого етапу визначено як "не раніше 2013 року".
Таке недофінансування не дозволяє виконувати необхідні роботи зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, ускладнює супровід міжнародних проектів та, загалом, є недостатньо ефективним витрачанням бюджетних коштів, оскільки і через 12 років після остаточної зупинки станції основні витрати йдуть на підтримку безпеки станції, а не на зняття її з експлуатації.
Пунктом 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему" передбачено: Кабінету Міністрів України наприкінці поточного та на початку чергового етапу робіт із зняття з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему подавати в порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради України проект відповідних змін та уточнень до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
Виходячи з того, що подолання наслідків Чорнобильської катастрофи є одним з головних пріоритетів державної політики України, учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:
Кабінету Міністрів України:
1) на підставі даних дозиметричної паспортизації населених пунктів розробити та подати на розгляд Верховній Раді України проект Загальнодержавної цільової соціально-економічної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
2) розробити та подати на розгляд Верховній Раді України проект Закону України "Про перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення" на підставі рішень обласних рад;
3) прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему" та забезпечити її належне фінансування шляхом внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" та наступні роки;
4) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (щодо здійснення виплати пенсій, призначених особам, які працювали на територіях радіоактивного забруднення на пільгових умовах, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", до досягнення такими особами пенсійного віку; порядку відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам ДСП "Чорнобильська АЕС" та інших підприємств зони відчуження та підприємств, які виконують роботи по контрактам з підприємствами зони відчуження);
5) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" з метою поширення дії статті 12 цього Закону на працівників підприємств, створених внаслідок реорганізації ЧАЕС, які влаштувалися на роботу на ЧАЕС до 15 грудня 2000 року;
6) у заходах проекту Загальнодержавної цільової соціально-економічної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та у проекті закону про Державний бюджет України на наступні роки передбачати вирішення проблем поліпшення медичного забезпечення, оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та придбання для них ліків; комплексного соціально-економічного розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та місць компактного переселення громадян; забезпечення житлом громадян; радіаційного захисту населення та екологічного оздоровлення забруднених територій; соціально-психологічної реабілітації та інформування громадян про радіаційний стан територій та безпечне проживання на цих територіях; наукового забезпечення робіт та інформаційних систем.
7) забезпечити виконання Постанови Верховної Ради України від 18 квітня 2008 року № 276-VI "Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" щодо внесення змін до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та проекту Закону України про перелік населених пунктів України, віднесених до зон радіоактивного забруднення;
8) забезпечити належне виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань щодо сплати внесків України до Чорнобильського фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки ЄБРР;
9) за підсумками першого півріччя 2013 року внести пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" про збільшення видатків за бюджетними програмами:
"Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
"Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення";
"Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи";
"Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС";
"Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР";
"Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС".
"Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (за напрямами використання бюджетних коштів: "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безоплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Виплата щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");
збільшення обсягу видатків міжбюджетних трансфертів на безоплатне придбання ліків та зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, порівняно з 2012 роком;
виділення бюджетних коштів на реалізацію Чорнобильської будівельної програми;
передбачити фінансування заходів щодо забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою відповідно до Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" стосовно громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
поліпшення матеріально-технічного та медико-санітарного забезпечення Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України у відповідності до п.23 Постанови Верховної Ради України від 05.04.2011 р. N 3191-VI;
забезпечення достатнього обсягу фінансової підтримки бюджету міста Славутича за рахунок коштів Державного бюджету України та видатків на реалізацію пункту 5 "Соціальне забезпечення" завдань, визначених Першочерговими заходами Закону України "Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему";
збільшення додаткової дотації бюджету міста Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста у повному обсязі відповідно до п.п.3 п.4 статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему";
збільшити річний кошторис видатків на утримання державного закладу "Спеціалізована медико-санітарна частина № 5" з безумовним дотриманням вимог пункту 4 статті 13 Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та з повним урахуванням річної потреби у бюджетному фінансуванні цього закладу для забезпечення спеціалізованого медичного обслуговування працівників ДСП "ЧАЕС" та жителів міста Славутича;
10) затвердити переліки робіт з особливо шкідливими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці;
11) прискорити реалізацію Концепції створення нового багатоцільового дослідницького ядерного реактора, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 1299-р, з метою ефективного використання висококваліфікованого трудового ресурсу ДСП "ЧАЕС", Державної науково-дослідної установи "Чорнобильський центр з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології", а також підприємств та установ інфраструктури міста Славутича;
12) розробити стратегію подальшого розвитку майданчика Чорнобильської АЕС з урахуванням вирішення питань атомної галузі України, щодо централізованого поводження з відпрацьованим ядерним паливом та зняття з експлуатації енергоблоків АЕС;
13) забезпечити здійснення санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з пріоритету медичних і екологічних показників;
14) забезпечити належне фінансування Державного реєстру осіб України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
15) передбачити у структурі територіальних органів та лабораторних центрів Державної санітарно-епідеміологічної служби України окремі відповідні структурні підрозділи, які будуть здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль на об’єктах, що використовують радіаційно-небезпечні технології;
16) забезпечити продовження робіт з радіаційного моніторингу об’єктів довкілля;
17) оптимізувати систему диспансеризації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
18) організувати на базі Державного закладу "Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України" дитяче неврологічне реабілітаційне відділення;
19) розробити комплекс заходів з активізації діяльності спеціалізованих медико-санітарних частин, які обслуговують персонал об’єктів з особливим режимом роботи та населення, яке проживає у зонах спостереження навколо цих об’єктів для забезпечення ефективної профілактики захворювань, травматизму та інвалідності, оздоровлення працівників, які зайняті на цих об’єктах та населення зон спостереження.


Висновок комітету 15.05.2013


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

На виконання пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 18 березня 2013 року № 31-VII "Про проведення парламентських слухань на тему "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" за результати проведених 17 квітня 2013 року парламентських слухань, вносимо проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи".
Комітет рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Постанови в цілому.
Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України, голову Комітету І.І. Сех.


Голова Комітету І.Сех


19.06.2013 12:57:09 Поіменне голосування про розгляд за скороченою процедурою проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" (№2063а)
За-120 Проти-81 Утрималось-12 Не голосувало-151 Рішення не прийняте
2- 19.06.2013 13:49:50 Поіменне голосування про проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" (№2063а) - за основу та в цілому
За-154 Проти-1 Утрималось-18 Не голосувало-150 Рішення не прийняте
3- 19.06.2013 13:50:51 Поіменне голосування про направлення на повторне перше читання проекту Постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" (№2063а)
За-242 Проти-0 Утрималось-0 Не голосувало-90 Рішення прийняте
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 30-06-2013, 09:29

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо приведення виплат грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів інвалідів у відповідність до сучасних тарифів та цін

В парламенте хотят усилить защиту прав потребителя
[12:17/29.06.2013]

Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов рекомендует парламенту принять за основу законопроект о внесении изменений в Закон «О реабилитации инвалидов в Украине».

Члены Комитета рекомендуют Верховной Раде принять за основу проект закона о внесении изменений в Закон «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно произведения выплат денежных компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей инвалидов в соответствие с современными тарифов и цен (регистр. №2796) и проект закона о внесении изменений в Закон «О реабилитации инвалидов в Украине» (относительно установления минимального размера некоторых денежных компенсаций) (№2096), - передает Судебно-юридическая газета.

На заседании отмечалось, что основная цель этих законопроектов — повышение компенсационных выплат на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание, предусмотренных Законом «О реабилитации инвалидов в Украине».

В частности, законопроектом в реестре № 2796 предусмотрено внесение изменений в статью 28 Закона «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно установления размера выплат компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание на уровне не менее прожиточного минимума.

Проектом закона в реестре. № 2096 предусмотрено внесение изменений в статью 28 Закона «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно установления размера выплат денежной компенсации на бензин, ремонт и техническое обслуживание специального автотранспорта инвалидам, законным представителям детей-инвалидов, имеют специальный автотранспорт — на уровне не менее одной трети размера минимальной заработной платы установленной законом на 1 января отчетного года, на транспортное обслуживание — не менее половины размера минимальной заработной платы установленной законом на 1 января отчетного года.

Действующей редакцией статьи 28 Закона «О реабилитации инвалидов в Украине» предусмотрено, что:

- денежная компенсация на транспортное обслуживание выплачивается инвалидам, законным представителям детей-инвалидов, которые: находятся на учете для получения автомобилей; имеют право на обеспечение автомобилями и по собственному желанию отказались от их получения и желают получать денежную компенсацию: не получили автомобили в связи с противопоказаниями для их управления;

- денежная компенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей выплачивается инвалидам, законным представителям детей-инвалидов, которые: обеспечены автомобилями бесплатно или на льготных условиях; имеют право на обеспечение специальным автотранспортом бесплатно или на льготных условиях, но не получили его и пользуются автомобилями, приобретенными за собственные средства.

В настоящее время, согласно постановлению Кабинета Министров от 14.02.2007 г. № 228 «О порядке выплаты и размерах денежных компенсаций на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей и на транспортное обслуживание, размер денежной компенсации на транспортное обслуживание составляет 192 гривны, на бензин , ремонт и техническое обслуживание автомобилей для лиц, имеющих автомобили и мотоколяски составляет соответственно 142 гривны и 94 гривен.
http://www.from-ua.com/news/b7f7dfc961a31.html
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 01-07-2013, 20:59

Проект Закону про внесення змін до статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо пенсій)

Військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС під час проходження служби і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 процентів, а віднесеним до категорій 2 та 3 – на 5 процентів відповідних сум грошового забезпечення.

Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:
Кальченко В.М. VII скликання
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 05-07-2013, 20:51

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень

Номер, дата реєстрації:
2399 від 26.02.2013
Сесія реєстрації:
2 сесія VII скликання
Включено до порядку денного:
158-VII від 02.04.2013
Суб'єкт законодавчої ініціативи:
Кабінет Міністрів України
Ініціатор(и) законопроекту:
Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України
Головний комітет:
Комітет з питань верховенства права та правосуддя
Інші комітети:
Комітет з питань правової політики
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:
Проект Закону 26.02.2013
Подання 26.02.2013
Пояснювальна записка 26.02.2013
Порівняльна таблиця 26.02.2013
Документи, пов'язані із роботою:
Висновок Головного науково-експертного управління 16.04.2013
Висновок комітету 15.05.2013


Поговаривают, что внесением изменения к этому Закону - нас лишат задолженности, которое должно Государство чернобыльцам, афганцам, детям войны и т.д.
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 31-07-2013, 10:26

Проект Закону про виконання рішень судів з питань соціального захисту громадян в Україні

Проект
вносять народні депутати
України МИРНИЙ О.Б.
(посвідчення №____)
МІРОШНИЧЕНКО І.М.
(посвідчення №____)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про виконання рішень судів з питань соціального захисту громадян в Україні

Цей Закон регулює відносини, пов’язані з виконанням рішень судів з питань соціального захисту ветеранів війни, дітей війни та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:
рішення суду з питань соціального захисту населення – таке, що набрало законної сили, рішення суду України будь-якої інстанції у справі за позовом до органів праці та соціального захисту населення та/або органів Пенсійного фонду України з питань соціального захисту ветеранів війни, дітей війни, осіб, які постраждали внаслдок Чорнобильської катастрофи;
сума боргу за рішенням суду – сума пенсії та/або інших соціальних виплат, розрахована органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення, але не виплачена через відсутність фінансування;
сума виплати за рішенням суду – сума пенсії та/або інших соціальних виплат, виплачена особі на виконаня рішення суду з питань соціального захисту населення.
2. Терміни «ветеран війни», «дитина війни», «особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи» вживаються у значеннях, визначених у законах України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Терміни «мінімальна пенсія за віком», «прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність», «мінімальна заробітна плата» вживаються у значеннях, визначених у законах України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування», «Про прожитковий мінімум», «Про оплату праці».

Стаття 2. Мета та основні завдання Закону
Закон спрямований на забезпечення конституційного права громадян на соціальний захист шляхом гарантування повного виконання всіх судових рішень з питань соціального захисту населення.

Розділ І І
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 3. Порядок виконання рішень судів з питань соціального захисту населення
Виконання рішень судів з питань соціального захисту населення здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», з урахуванням положень, визначених Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та цим Законом.

Стаття 4. Розмір суми виплати за рішенням суду
1. Сума виплати за рішенням суду не може бути нижчою за суму, розраховану в порядку, встановленому статтею 5 цього Закону.
2. На відносини, пов’язані з виконанням рішень судів з питань соціального захисту населення, не поширюються положення статті 5 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Стаття 5. Розрахунок суми виплати за рішенням суду
1. Розрахунок суми виплати за рішенням суду здійснюється органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України в межах їх компетенції.
2. Сума виплати за рішенням суду обчислюється за формулою:

Св = (Сб х Вп) / Вр , де:

Св – сума виплати за рішенням суду;
Сб – сума боргу за рішенням суду;
Вп – величина поточна – розмір мінімальної пенсії за віком, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати, які діють на момент здійснення органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення;
Вр – величина розрахункова – розмір мінімальної пенсії за віком, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати, які застосовувалися при розрахунку суми боргу за рішенням суду.
Для розрахунку величини поточної (Вп) та величини розрахункової (Вр) береться один і той самий вид показника (розмір мінімальної пенсії за віком, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, мінімальної заробітної плати), а саме той, який застосовувався при розрахунку суми боргу за рішенням суду.
3. У разі здійснення органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення частинами, розрахунок кожної такої частини суми виплати проводиться окремо в порядку, встановленому частиною другою цієї статті.

Стаття 6. Порядок здійснення виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення
Здійснення виплати на виконання рішення суду з питань соціального захисту населення проводиться органами праці та соціального захисту населення та/або органами Пенсійного фонду України в межах їх компетенції в порядку, визначеному для виплати пенсій та/або здійснення інших соціальних виплат.

Стаття 7. Здійснення виплати за рішенням суду після смерті особи, на користь якої було винесено рішення з питань соціального захисту населення
1. Право на суму боргу за рішенням суду, що належала особі, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення, та залишилася недоотриманою у зв’язку з її смертю, переходить до членів сім’ї такої особи, які проживали разом з нею на день її смерті у тому числі до непрацездатних членів сім’ї, зазначених у частині другій статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які знаходилися на її утриманні незалежно від того, проживали вони разом з померлою особою чи не проживали. Сума виплати у такому випадку розраховується в порядку, визначеному статтею 5 цього Закону.
2. Для отримання права на суму боргу за рішенням суду, яка належала особі, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення, члени сім’ї такої особи, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися до органу праці та соціального захисту населення та/або органу Пенсійного фонду України, на обліку в якому перебувала померла особа, протягом шести місяців з дня відкриття спадщини.
У разі звернення кількох членів сім’ї, зазначених в частині першій цієї статті, належна їм сума боргу за рішенням суду ділиться між ними порівну.
У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі незвернення ними для отримання права на суму боргу за рішенням суду в установлений цією статтею строк, сума боргу за рішенням суду входить до складу спадщини особи, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення.
3. Сума виплати за рішенням суду, що належала особі, на користь якої було винесено рішення суду з питань соціального захисту населення, та залишилася недоотриманою у зв’язку із смертю такої особи, входить до складу недоотриманої пенсії та виплачується в порядку, встановленому статтею 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розділ І І І
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради
України
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Патриот » 31-07-2013, 11:01

Не читайте никогда проекты и не забывайте этой макалатурой голову. Проект всегда есть проект.
Настоящий патриот всегда должен быть готов защитить свою страну от своего правительства. (Эдвард Пол Эбби)
Аватара пользователя
Патриот
участник
 
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 09-07-2011, 08:23
Откуда: Чернигов

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Viktor3031 » 31-07-2013, 11:13

Патриот писал(а):Не читайте никогда проекты и не забывайте этой макалатурой голову. Проект всегда есть проект.


Хочется знать, что готовят нам
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение dog-fox » 10-09-2013, 15:45

Проект Закону про внесення змін до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо перерахунку пенсій)
Проект
вноситься
народним депутатом України
Кальченком В.М.
(№121)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 54 Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

______________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Статтю 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«Стаття 54. Державна пенсія особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника
Пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно з законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках не може перевищувати 3,0 тис. карбованців.
Обчислення і призначення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи із заробітку за межами зони відчуження провадиться на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
В усіх випадках розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути нижчими:
по І групі інвалідності - 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
по 11 групі інвалідності - 8 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
по ІІІ групі інвалідності - 6 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
дітям-інвалідам - 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2014 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом :
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно правових атів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України В. В. РИБАК

Судя из:

Висновок Головного науково-експертного управління писал(а):...Головне управління у цілому підтримує необхідність законодавчого унормування питань пенсійного забезпечення інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою. Адже на сьогодні положення статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» справді потребують перегляду з огляду на наявність прогалин у законодавчому регулюванні відповідних суспільних відносини. Така потреба обумовлена тим, що на даний час частини третя-шоста цієї статті (в редакції Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2007 року № 107-VI) визнані неконституційними Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 і є такими, що втратили чинність. У зв’язку з чим чимало питань обчислення та призначення відповідних пенсій фактично залишилися поза межами законодавчого регулювання через те, що чинне законодавство не передбачає механізму відновлення дії норм, які були чинними до визнання відповідних положень законодавчих актів неконституційними. При цьому частина відповідних положень цієї статті була визнана неконституційною не через їх змістовну невідповідність Конституції України, а через те, що «законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина (абзац 3 третій пункті 5.4 мотивувальної частини відповідного Рішення КСУ).
У результаті цього мінімальні розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою, фактично визначаються постановою Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23.11.2011 р. № 1210, хоча чинне законодавство, як відомо, не наділяє Уряд повноваженнями щодо встановлення розмірів вказаних виплат. Згідно цієї ж статті Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до компетенції Уряду віднесено тільки визначення порядку обчислення пенсії...

...получается, что после соответствующего решения КС, все таки необходимо было "народным" депутатам привести ЗУ №796 в соответствие с этим решением КС?
Об этом говорит и вывод соответствующего комитета ВР:
Висновок комітету писал(а):Розглянувши висновки до законопроекту, Комітет зазначає, що положення статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" потребують перегляду з огляду на свою правову невизначеність після Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, яким визнано їх такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними). Видатки на фінансування пенсій інвалідам-чорнобильцям здійснюються із загального фонду Державного бюджету України, а норма щодо набрання чинності закону може бути врегульована до другого читання.

:?: :?: :?:
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3537
Зарегистрирован: 31-01-2011, 15:39
Откуда: Запорожье

О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение dog-fox » 25-01-2017, 18:23

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій.


Интересные новшества в этом проекте, касаются чернобыльцев. Как и предпологалось, статьи черобыльского Закона, касаемые пенсии и доплат к пенсиям, внедрят в общий пенсионный закон. Первым же пунктом стоит:
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статті 49—59' і 67 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами) виключити.

И вот предлогается отдельный раздел:

Розділ XІV
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ПРАЦІ ТА ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

В котором
Стаття 123. Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей
1. Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання особам, віднесеним до категорії І, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи можуть призначатися за бажанням громадянина із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986—1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків, який визначається згідно із законодавством.
В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу у зоні відчуження у 1986—1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.
Умови, порядок призначення та мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначаються актами Кабінету Міністрів України з відповідних питань.
2. Військовослужбовцям пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи за їх бажанням можуть призначатися на умовах і в порядку, визначених законодавством України для осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, що їх вони дістали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків) або відповідно до частини першої цієї статті.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок чого стали інвалідами, пенсія по інвалідності обчислюється відповідно до цього Закону та із урахуванням цієї статті або за бажанням таких осіб з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на період їх перебування в зоні відчуження.

3. Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону:
Категорії осіб, які постраждали Зменшення віку
1. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які:

працювали у зоні відчуження з моменту аварії
до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року – не менше 5 календарних днів; 10 років
працювали у 1987 році у зоні відчуження не менше 14 календарних днів; 8 років
працювали з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році – від 10 до 14 календарних днів, у 1988 році – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві не менше 14 календарних днів у 1986 році. 5 років
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що затверджується в установленому порядку (чоловіки – 10 років і більше, жінки 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на три роки понад передбачений цією частиною.
Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які відпрацювали на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим у встановленому порядку (чоловіки – 12 років 6 місяців і більше, жінки – 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією частиною.
Категорії осіб, які постраждали Зменшення віку
2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:
особи евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження у 1986 році; 10 років
особи евакуйовані з інших територій зони відчуження у 1986 році; 8 років


особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні безумовного та додатково (обов’язкового) відселення за умови, якщо вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 2 років; 4 роки * та додатково 1 рік за кожний рік проживання, роботи, але не більше 9 років
особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення за умови, якщо вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 3 років; 3 роки * та додатково 1 рік за 2 роки проживання, роботи, але не більше 6 років
особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю за умови, якщо вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років; 2 роки * та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років
особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що виконувалися за урядовими завданнями. 2 роки
___________
* Початкова величина зниження пенсійного віку встановлюється лише особам, які постійно проживали або постійно працювали у зазначених зонах з моменту аварії по 31 липня 1986 року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 (чоловіки — 10 років і більше, жінки — 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на два роки понад передбачений цією частиною.
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 (чоловіки — 12 років 6 місяців і більше, жінки — 10 років і більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково на один рік понад передбачений цією частиною.
Пенсійний вік за бажанням особи може бути знижено тільки за однією підставою, передбаченою цією статтею, якщо не обумовлено інше. При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
Розміри пенсій для осіб, визначених цією частиною, обчислюються відповідно до статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону.
4. Час роботи, служби (в тому числі державної) з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у зоні відчуження зараховується до стажу роботи, стажу державної служби, вислуги років, яка надає право на пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”: до 1 січня 1988 року у потрійному, а з 1 січня 1988 року до 1 січня 1993 року — у полуторному розмірі (у тому числі за списком № 1). З 1 січня 1993 року та в наступні роки пільги з обчислення стажу роботи у зоні відчуження визначаються Кабінетом Міністрів України.
Зазначений порядок обчислення стажу, набутого після
1 січня 2004 року, застосовується тільки для визначення права на пенсію згідно із статтями 119 і 121 цього Закону.
5. Обчислення середньомісячного заробітку здійснюється відповідно до цього Закону.
У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 цього Закону за бажанням особи, що звернулася за призначенням пенсії, середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії може визначатися за будь-які 12 місяців підряд роботи на територіях радіоактивного забруднення.
Якщо особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пропрацювала на територіях радіоактивного забруднення:
менше 12 місяців, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість таких місяців;
не менше 30 календарних днів у двох місяцях, середньомісячний заробіток визначається за будь-які фактично відпрацьовані 30 календарних днів роботи;
менше місяця, середньомісячний заробіток визначається за цей календарний місяць з додаванням до заробітку на основній роботі.
Порядок обчислення середньомісячного заробітку для призначення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначеної відповідно до частини першої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

Будет еще раздел
Розділ XІV
ДОДАТКОВІ ПЕНСІЙНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ

Стаття 124. Умови та порядок призначення надбавок, підвищень, щомісячної додаткової пенсії, доплати до пенсії, щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття та щомісячної компенсації окремим категорія громадян
1. Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання підвищуються у розмірі:
1) інвалідам війни, зазначеним у статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:
50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам війни I групи;
40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам війни II групи;
30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам війни III групи.
Інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, пенсії підвищуються у розмірах, передбачених абзацом другим цього пункту як інвалідам війни I групи;
2) учасникам бойових дій, зазначеним у статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” — у розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни
1941—1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, пенсії підвищуються у розмірах, передбачених абзацом другим пункту 1 цієї частини як інвалідам
війни I групи;
3) учасникам війни, зазначеним у статтях 8 і 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в розмірі:
20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни;
15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — іншим учасникам війни;
4) членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, — у розмірі 42 відсотки прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, зазначених у пунктах 2 і 3 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — у розмірі 12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
5) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, зазначеним у статті 11 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, — у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
6) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, яким виповнилося 100 і більше років, виплата підвищень (надбавок) здійснюється у потрійному розмірі;
іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189,8 гривні.
2. До пенсій або щомісячного довічного грошового утримання інвалідам війни та учасникам бойових дій, зазначеним у статті 6 і 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюється щомісячна виплата цільової грошової допомоги на прожиття у розмірі:
70 гривень — інвалідам війни I групи;
50 гривень — інвалідам війни II і III групи;
40 гривень — учасникам бойових дій.
3. Жертвам нацистських переслідувань пенсії або щомісячне довічне грошове утримання підвищуються у розмірі:
1) колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами, зазначеним у статті 62 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”:
50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам I групи;
40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам II групи;
30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — інвалідам III групи;
2) колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, зазначеним у статті 61 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”, — 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
3) колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, зазначеним у статті 63 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”:
20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — особам, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни;
15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — іншим особам, зазначеним у статті 63 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;
4) дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань, зазначеним у статті 62 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”:
42 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — дружинам (чоловікам) померлих інвалідів, які не одружилися вдруге;
12 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — дружинам (чоловікам) померлих інших жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.
4. Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, зазначеним у статті 8 Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, встановлюються надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі
20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
5. До пенсії за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років встановлюється надбавка за особливі заслуги перед Україною. Надбавки до розміру пенсії встановлюються:
1) Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями “За відвагу”, чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР”, особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР “народний”;
2) ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю “За відвагу” або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;
3) видатним спортсменам — переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;
4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;
5) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР “заслужений”, державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;
6) матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.
Надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа, зазначена в пунктах 1—6 цієї частини, встановлюється у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:
від 35 до 40 відсотків — особам, зазначеним у пунктах 1 і 6 цієї частини;
від 25 до 35 відсотків — особам, зазначеним у пунктах 2—4 цієї частини;
від 20 до 25 відсотків — особам, зазначеним у пункті 5 цієї частини.
Розмір надбавки визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від наявних особливих заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. У разі коли особа одночасно має право на надбавки за кількома підставами, передбаченими цією частиною, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.
У разі смерті особи, яка мала право на надбавку за особливі заслуги перед Україною відповідно до цієї частини, непрацездатні члени сім’ї померлого, зазначені в статті 36 цього Закону та статті 30 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї — 70 відсотків, двох і більше — 90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.
У разі вчинення пенсіонером умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на підставі яких відповідно до цієї частини було призначено надбавку до пенсії, рішенням органу, що призначає пенсію, пенсіонер позбавляється призначеної надбавки за особливі заслуги або її розмір переглядається відповідно до цієї частини.
6. Дітям війни, зазначеним у статті 1 Закону України “Про соціальний захист дітей війни”, крім тих, що одержують підвищення до пенсії відповідно до частин першої та третьої цієї статті, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання виплачується підвищення у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, які мають право на отримання підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до цієї частини та частин першої та третьої цієї статті підвищення виплачується за їх вибором за першою або третьою частиною цієї статті, або цією частиною.
7. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1—3 призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
8. Почесним донорам України встановлюється надбавка до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.
9. Громадянам, які одержали статус особи, що проживає на території населеного пункту, якому надано статус гірського відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, встановлюється надбавка до пенсії у розмірі 20 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
10. Непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, призначеної відповідно до розділів ІІІ і IV, статей 119—121 та частини третьої статті 123 цього Закону, виплачується надбавка, призначена у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
11. Інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та вислугу років, призначених відповідно до розділів ІІІ і IV, статей 119—121 та частини третьої статті 123 цього Закону, які потребують постійного стороннього догляду, виплачується надбавка у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
12. Громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і були реабілітовані, та членам їх сімей, яких було примусово переселено, до пенсії, призначеної відповідно до розділів ІІІ і IV, статей 119—121 та частини третьої статті 123 цього Закону, підвищення виплачується у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
13. Особам, які одночасно мають право на надбавки, підвищення, щомісячну додаткову пенсію, передбачених частинами першою, третьою та шостою цієї статті, таке підвищення провадиться за їх вибором за однією з підстав.
14. Непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях, встановлюється доплата до пенсії у зв’язку з втратою годувальника у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;
15. Непрацездатним членам сім’ї, які були на утриманні померлого годувальника, призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї щомісячна компенсація в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Право на щомісячну компенсацію мають непрацездатні члени сім’ї годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям щомісячна компенсація призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника.
Члени сім’ї, які вважаються непрацездатними і утриманцями, визначаються статтею 36 цього Закону.
Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі і стажисти мають право на щомісячну компенсацію в разі втрати годувальника на строк навчання у навчальних закладах, але не більш як до досягнення ними 23-річного віку.
16. Героям України, Героям Соціалістичної Праці, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Трудової Слави, повним кавалерам ордена Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями “За відвагу” встановлюється доплата до надбавки, встановленої пунктом 5 частини першої або частиною четвертою цієї статті, для того, щоб розмір зазначеної надбавки становив 10000 гривень.
Доплата виплачується, в разі коли розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством) разом з одержуваною заробітною платою (доходом) не становлять 15000 гривень і після встановлення доплати сума таких виплат не перевищує зазначений розмір.
Порядок виплати зазначеної доплати встановлюється Пенсійним фондом України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці і соціальної політики.
17. Дітям-сиротам віком старше 18 років встановлюється доплата до пенсії у разі втрати годувальника на умовах та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Особам із числа дітей-сиріт, яким, крім пенсії у разі втрати годувальника, призначено державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, зазначена доплата встановлюється з урахуванням розміру державної соціальної допомоги.
18. Встановлення надбавок, підвищень, щомісячної додаткової пенсії, доплати до пенсії, щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття та щомісячної компенсації окремим категоріям громадян, передбачених цією статтею, здійснюється у строки, передбачені абзацами другим — третім частини четвертої статті 45 цього Закону.
19. Фінансування надбавок, підвищень, щомісячної додаткової пенсії, доплати до пенсії, щомісячної виплати цільової грошової допомоги на прожиття та щомісячної компенсації окремим категоріям громадян, передбачених цією статтею, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.”;
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3537
Зарегистрирован: 31-01-2011, 15:39
Откуда: Запорожье

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Likvidator » 26-01-2017, 11:39


Новшества уже устарели:
Висновок комітету від 18.01.2017
На заміну
до реєстр.№№ 4608, 4608-1,
4608-2 доопр., 4608-3

....проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр. №4608), поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні відхилити.
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 8544
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение alex47. » 26-01-2017, 17:26

[quote="dog-fox"]Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій.


Интересные новшества в этом проекте

іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189,8 гривні.
Больше всего меня умиляет эта норма закона (проекта). Казалось мне, что наши законодатели в суматохе с этими е-декларациями забудут и не учтут 80 копеек.,
но не тут-то было - у нас всё по-честному - 189 грн. 80 коп.!
Как это радует и вдохновляет!
Вот козлы.
Аватара пользователя
alex47.
участник
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 06-02-2015, 16:21
Откуда: Луганская обл.

Re: О внесении изменений в Закон Украины 796-12

Сообщение Likvidator » 27-01-2017, 13:47

alex47. писал(а):
dog-fox писал(а):Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій.


Интересные новшества в этом проекте

іншим особам, яким виповнилося 100 і більше років, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189,8 гривні.....!
Как это радует и вдохновляет!
Вот козлы.

Прожиточный минимум позволяет что-либо купить ...на 0,2 гривні :?:
Документ 1532-2002-п, поточна редакція — Прийняття від 12.10.2002
1. Установити, що особам, яким виповнилося 100 і більше
років, у разі коли їх місячний розмір пенсії (з урахуванням всіх
виплат до неї) не досягає визначеного законом прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 жовтня 2002 р.
надається державна допомога (далі - допомога), розмір якої
визначається як різниця між зазначеним прожитковим мінімумом та
розміром пенсії (з урахуванням всіх виплат до неї).

Призначення допомоги проводять органи, які призначають
пенсії. Виплата допомоги проводиться за рахунок коштів державного
бюджету ( 2905-14 ).

У разі збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для
осіб, які втратили працездатність, органи, що призначають пенсії,
провадять перерахунок допомоги з дня встановлення нового розміру
прожиткового мінімуму.
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 8544
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44


Вернуться в Пенсии и судебные тяжбы чернобыльцев

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

| |