Минимальная пенсия (3)

Мінімальні пенсії, прожитковий мінімум и т.і..

Минимальная пенсия (3)

Сообщение atnest » 31-08-2007, 11:33

Я отвечал на суде на эти возражения
1. с вводом общеобязательного гос страхования и отменой пенсионного обеспечения из фондов общественного потребления, из солидарной системы пенсии по другим пенсионным законам выплачиваются на основании зу 1058 по четким критериям.
2. Помимо пенсионных законов по которым производятся выплаты из солидарной системы на основании норм зу1058, существуют пенсионые законы и фонды (корпоративные, профессиональные и другие фонды) выплата из которых не нормируется зу 1058.
У них может быть мин пенс ия по возрасту неравной прожиточному минимуму, а отличаться в десятки раз. пример пенсионное обеспечение работников кабмина , нац банка и тд.
Эти не получают пенсию из солидарной ситемы и действие норм 1058 на них не распространяется, что и потверждается частью три ст28 зу 1058.
3 В частности пенсия по пенс зу 2262 выплачивается из солидарной системы на основании пункта 2 ст 8 зу 1058 и следовательно зу 1058 определяет размер гос соц гарантии -мин пенсии по возрасту для зу 2262.
Возражений не последовало.
.....

Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення
в Україні

1. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з
трьох рівнів.

Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що
базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення
виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів
Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.
а никаким постановым 1 км
Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення,
що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців
та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою
отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку,
передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

2. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в
Україні становлять систему загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування.

3. Для окремих категорій громадян законами України можуть
встановлюватися умови, норми і порядок їх пенсійного забезпечення,
відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування і недержавного пенсійного забезпечення.
Ну уж никак нпа постановой 1 км
4. Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати
пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного
забезпечення в Україні. Обов'язковість участі або обмеження щодо
участі громадян у відповідних рівнях системи пенсійного
забезпечення в Україні та отримання пенсійних виплат
встановлюються законами з питань пенсійного забезпечення
.

Стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення
в Україні

1. Законодавство про пенсійне забезпечення базується на
Конституції України ( 254к/96-ВР ), складається з Основ
законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування ( 16/98-ВР ), цього Закону, закону про недержавне
пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови
пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного
забезпечення, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі
- закони про пенсійне забезпечення), а також інших законів та
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про
пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного
забезпечення в Україні.

3. Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються:

види пенсійного забезпечення;

умови участі в пенсійній системі чи її рівнях;

пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого
особа має право на отримання пенсійних виплат;

джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне
забезпечення;

умови, норми та порядок пенсійного забезпечення;

Стаття 5. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб'єктами
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці
відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в
частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Виключно цим Законом визначаються:

принципи та структура системи загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування;

коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному
пенсійному страхуванню;

платники страхових внесків, їх права та обов'язки;

порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків,
стягнення заборгованості за цими внесками;

види пенсійних виплат;

умови набуття права та порядок визначення розмірів пенсійних
виплат;

пенсійний вік чоловіків та жінок, при досягненні якого особа
має право на призначення пенсії за віком;

мінімальний розмір пенсії за віком;

порядок здійснення пенсійних виплат за загальнообов'язковим
державним пенсійним страхуванням;

порядок використання коштів Пенсійного фонду та
Накопичувального фонду;

організація та порядок здійснення управління в системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Стаття 8. Право громадян України на отримання пенсійних
виплат та соціальних послуг

1. Право на отримання пенсій та соціальних послуг із
солідарної системи мають:

1) громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом
та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані
інвалідами в установленому законодавством порядку і мають
необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий
стаж, а в разі смерті цих осіб - члени їхніх сімей, зазначені у
статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом;

2) особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (крім соціальних пенсій) або була
призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими
законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за
Законом України "Про пенсійне забезпечення" - за умови, якщо вони
не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших
джерел, а також у випадках, передбачених цим Законом, - члени
їхніх сімей

ну отримют пенсию ниоткуда кроме как из солидарной системы по пенс зу 2262.****
А вот еще из концевых положений зу 1058- абзац где ни одного слова про назначение пенсии по зу 1058:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також
ті, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших
обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням
інтернаціонального обов'язку, дружини (чоловіки), якщо вони не
взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які
померли (загинули) у період проходження військової служби
(виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби,
але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при
виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків),
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням
інтернаціонального обов'язку, мають право на призначення
дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до
досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону,
за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не
менше 20 років для жінок.

У цих випадках розміри пенсій визначаються відповідно до
статті 27 та з урахуванням норм статті 28 цього Закону і
фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
***те они могут получать пенсию и по 2262 .
Т е получается , если дострокова пенсия то ст28, а если 49 лет стажа 19,91 грв .
**** и еще
15. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний термін із дня опублікування цього Закону
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції
про приведення законів України у відповідність із цим Законом;
4) у шестимісячний термін із дня опублікування цього Закону
привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення
міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;


16. До приведення законодавства України у відповідність із
цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) застосовуються в частині визначення права на пенсію за
віком на пільгових умовах і за вислугу років. ( Пункт розділу XV
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 )
від 17.11.2005 )

Вывод:
Т е любой непредвзятый суд, которым к сожалению не является суды Украины, на основании этих норм ОБЯЗАН был сделать заключение, что:
С 1 января 2004 нет ни одного нпа на Украине кроме зу 1058, которым бы устанавливалась гос соц гарантия-мин пенсия по возрасту на основани ст 28 зу 1058.
, а с 12 января 2005 года дополнительно зу 3591 ст2 раздела 2 действие ст 28 распространяется на пенсионеров пенсию которым назначили до вступления в силу этого закона.
И никакой Постановы 1 с ее выходячи з 19,91 провадится розрахунок...
А результат,
думаете были опровргнуты все эти и другие аргументы?
Щас !
они просто проигнорированы всеми судами.
требования позывача не основаны на законе.atnest
активист
 
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 20-10-2006, 10:26
Откуда: Odessa

Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 31-08-2007, 12:09

Да-а...

atnest писал(а):3 В частности пенсия по пенс зу 2262 выплачивается из солидарной системы на основании пункта 2 ст 8 зу 1058 и следовательно зу 1058 определяет размер гос соц гарантии -мин пенсии по возрасту для зу 2262.

Это абсолютно не соответствует истине! Эти пенсии выплачиваются из Государственного бюджета Украины.

существуют пенсионые законы и фонды (корпоративные, профессиональные и другие фонды) выплата из которых не нормируется зу 1058

"корпоративные, профессиональные и другие фонды" в данное время не существуют. Их учреждение предусмотрено в Законе 1058, но это - дело будущего. И эти фонды - это не "работников кабмина, нац банка", как Вы думаете, а категорий, имеющих право на досрочную пенсию по возрасту - списки 1,2, подземные рабочие, педагоги, медики, работники культуры, машинисты, геологи, летчики и т.д.

У них может быть мин пенс ия по возрасту неравной прожиточному минимуму, а отличаться в десятки раз

Да, но не в ту сторону, которую Вы подразумеваете - минимальная пенсия для госслужащих и подобных категорий - 16,62 грн.

Эти не получают пенсию из солидарной ситемы и действие норм 1058 на них не распространяется

А вот как раз они, в отличие от военных, получают часть пенсии из солидарной системы. Ее размер определяется на общих основаних.

они просто проигнорированы всеми судами.
требования позывача не основаны на законе.

Естественно. Я прочитал текст первого экрана, и дальше не стал - вполне хватило, чтобы сделать такой вывод.
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Nickolas » 31-08-2007, 12:32

~Jhellico писал(а):Да-а...
. . .
Естественно. Я прочитал текст первого экрана, и дальше не стал - вполне хватило, чтобы сделать такой вывод.
Н-да... :roll:
Шесть экранов ... :roll: :shock: (осиливал в три приема)
atnest, помните, что краткость - ... :razz: :mrgreen:
Последний раз редактировалось Nickolas 31-08-2007, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
-= Пенсионер - это профессия! =-
Аватара пользователя
Nickolas
Site Admin
 
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 19-10-2006, 18:34
Откуда: Харьков

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение atnest » 31-08-2007, 12:33

Это абсолютно не соответствует истине! Эти пенсии выплачиваются из Государственного бюджета Украины

Это абсолютно не соответствует истине!
Пенсии по зу 2262 выплачиваются из солидарной системы общеобязательного страхования, а вот взносы в нее за военнослужащих вносятся из бюджета.
Нет с 1.01.2004 общественных фондов потребления,
есть только солидарная система страхования и распорядитель пенсионный фонд. нет трудовых пенсий , есть страховые.
И нет у Вас простого ответа на вопрос чему равно 10 мин пенсий по возрасту еежегодной разовой денежной помощи в 2007.
atnest
активист
 
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 20-10-2006, 10:26
Откуда: Odessa

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 31-08-2007, 12:50

atnest писал(а):Пенсии по зу 2262 выплачиваются из солидарной системы общеобязательного страхования

Почитайте Госбюджет и Бюджет ПФУ, я Вас прошу...

Нет с 1.01.2004 общественных фондов потребления

А они-то здесь причем? :shock: Я не утверждал, что они есть или их нет.
...
нет трудовых пенсий , есть страховые

Только по Закону 1058

И нет у Вас простого ответа на вопрос

Если этот
~Jhellico 29-08-2007 15:44 писал(а):2. 199,10 грн.

- сложный, тогда нет :roll:
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Nickolas » 31-08-2007, 13:10

~Jhellico писал(а):
нет трудовых пенсий , есть страховые

Только по Закону 1058
Полагаю, не только.
Например, научные. По крайней мере часть научной пенсии, выплачиваемая из Пенсионного фонда, является безусловно и в точности страховой.
-= Пенсионер - это профессия! =-
Аватара пользователя
Nickolas
Site Admin
 
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 19-10-2006, 18:34
Откуда: Харьков

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 31-08-2007, 13:28

Nickolas писал(а):По крайней мере часть научной пенсии, выплачиваемая из Пенсионного фонда, является безусловно и в точности страховой

Это само собой, я просто не выделял научные. Но в самом научном законе (как и в госслужбе и т.п.) разве есть точное определение, трудовая это пенсия или страховая? Просто пенсия, и всё...
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Nickolas » 31-08-2007, 14:05

~Jhellico писал(а):
Nickolas писал(а):По крайней мере часть научной пенсии, выплачиваемая из Пенсионного фонда, является безусловно и в точности страховой

Это само собой, я просто не выделял научные. Но в самом научном законе (как и в госслужбе и т.п.) разве есть точное определение, трудовая это пенсия или страховая? Просто пенсия, и всё...
Косвенно, но есть - пенсия назначается из зарплаты "на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески)".
-= Пенсионер - это профессия! =-
Аватара пользователя
Nickolas
Site Admin
 
Сообщения: 3226
Зарегистрирован: 19-10-2006, 18:34
Откуда: Харьков

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 31-08-2007, 15:33

Nickolas писал(а):Косвенно, но есть

Согласен. Это, очевидно, проблески пресловутой "унификации пенсионного законодательства"...
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Likvidator » 31-08-2007, 15:58

~Jhellico писал(а):Здесь Вы путаете "стороны влияния". В этом абзаце говорится о распространении действия других Законов на "відносини, що виникають між суб'єктами системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування", а не распространении действия Закона 1058 на другие правоотношения. Проще говоря: другие Законы могут лезть в "загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" только, если им это позволяет Закон 1058. А Вы утверждаете, что смысл этого абзаца: Закон 1058 может лезть за пределы своей сферы регулирования.

Кто есть СУБЪЕКТЫ...однозначно определено в ЗУ 1058:
"Стаття 3. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні
1. Суб'єктами солідарної системи є:
застраховані особ
и, а в окремих випадках, визначених цимЗаконом, - члени їхніх сімей та інші особи;
страхувальники;
Пенсійний фонд; уповноважений банк;
підприємства, установи, організації (далі - організації), щоздійснюють виплату і доставку пенсій."
Можете сказать,кого нужно относить к числу...НЕ ЗАСТРАХОВАНЫХ В СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЕ ОСОБ,которым ЗУ 1058
НЕ РАЗРЕШАЕТ ЛЕЗТЬ В ЕГО СТАТЬЮ 28 ?Например...из числа чернобыльцев??? :???:


~Jhellico писал(а):
У них может быть мин пенс ия по возрасту неравной прожиточному минимуму, а отличаться в десятки раз

Да, но не в ту сторону, которую Вы подразумеваете - минимальная пенсия для госслужащих и подобных категорий - 16,62 грн.


Можно ссылочку на НПА,в котором такое утверждено в текущем году?
Или это ДРУГАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ в отличии от обсуждаемой нами ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ
(см ст.1 ЗУ 1058:
мінімальна пенсія - державна соціальна гарантія, розмір якоївизначається цим Законом;)
ГОССЛУЖАЩИМ держава ....не обеспечивает ЭТОЙ ГАРАНТИИ??? :???:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 31-08-2007, 22:52

Likvidator писал(а):Можете сказать,кого нужно относить к числу...НЕ ЗАСТРАХОВАНЫХ В СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЕ ОСОБ

Пенсионеры, получающие пенсию по другим Законам, в данном контексте не являются субъектами системы (хотя они, естественно, могут являться застрахованными лицами)

Можно ссылочку на НПА,в котором такое утверждено в текущем году?

Выше в теме
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Likvidator » 01-09-2007, 11:50

~Jhellico писал(а):
У них может быть мин пенс ия по возрасту неравной прожиточному минимуму, а отличаться в десятки раз

Да, но не в ту сторону, которую Вы подразумеваете - минимальная пенсия для госслужащих и подобных категорий - 16,62 грн.

ПФУ .... не выполняет ЗУ о Бюджете? :???: :
http://www.nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.p ... 1046.175.0
********************************************************
Код: Выделить всё
 Мінімальний розмір пенсії за віком (на місяць).


-----------------------------------------------------------------
Початок   Розмір мініма-  Документ, яким встановлюється новий
дії       льного розміру  мінімальний розмір пенсії за віком
          пенсії за віком
           (на місяць).
----------------------------------------------------------------- 
                                Закон України "Про внесення змін до Закону
01.04.2007  410,06       України "Про Державний бюджет України на
                                   2007               
                  гривень            рік" від 15.03.2007 N 749-v01.10.2007  415,11       Закон України "Про внесення змін до    Закону       
            гривень      України "Про Державний бюджет України на 2007
                         рік" від 15.03.2007 N 749-v

*************************************************************
Цитата из ст 62 ЗУ о бюджете 2007:
Код: Выделить всё
Розміри державних  соціальних  гарантій  на  2007   рік,   що
визначаються  залежно  від  прожиткового мінімуму,  встановлюються
відповідними законами,  цим Законом та нормативно-правовими актами
Кабінету Міністрів України.

О социальных гарантиях,що визначаются залежно вiд мiн.пенс.
ссылкы на НПА КМУ...нет!ОНИ УТВЕРЖДЕНЫ действующими ЗУ... и нигде в бюджете...не отменены!
:???:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 01-09-2007, 12:48

Likvidator писал(а):ПФУ .... не выполняет ЗУ о Бюджете?

Вопросы по этой табличке - к ЗАТ "ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ" :) Это их видение...
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Likvidator » 01-09-2007, 13:46

~Jhellico писал(а):
Likvidator писал(а):ПФУ .... не выполняет ЗУ о Бюджете?

Вопросы по этой табличке - к ЗАТ "ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ" :) Это их видение...

На сайте ПФУ или другой конторы опубликована...ПРАВИЛЬНАЯ табличка?
Дайте пожалуйста ссылочку...хоть на одну цыфру...с правильным ВИДЕНИЕМ :???:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 01-09-2007, 15:12

Likvidator писал(а):Дайте пожалуйста ссылочку

Выше в теме - ссылки на Постановления КМУ
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Likvidator » 01-09-2007, 15:38

~Jhellico писал(а):
Likvidator писал(а):Дайте пожалуйста ссылочку

Выше в теме - ссылки на Постановления КМУ

В таком случае,объясните,как выполняется в 2007 году следующий
пункт ПКМУ N 831???:

Код: Выделить всё
2. Розміри пенсій, що призначатимуться з 1 березня 1996   р.,обчислювати в такому порядку:
б) із заробітку починаючи з 1 січня  1992  р.  розмір  пенсіїобчислюється з   урахуванням  коефіцієнта  місяця,  що  настає  заостаннім місяцем одержання заробітку, який ввійшов до підрахунку:
     березень   - 8,02     липень   - 5,19     жовтень   - 4,11
     квітень    - 7,04     серпень  - 4,76     листопад  - 3,86
     травень    - 6,17     вересень - 4,40     грудень   - 3,65

*******************************************************
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 01-09-2007, 15:47

Likvidator писал(а):В таком случае,объясните,как выполняется в 2007 году следующий пункт ПКМУ N 831???

Как написано, так и выполняется, что Вас в нем смущает? :roll: Это только один из моментов расчета пенсии по Закону 1788...
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Сообщение Likvidator » 01-09-2007, 15:53

~Jhellico писал(а):
Likvidator писал(а):В таком случае,объясните,как выполняется в 2007 году следующий пункт ПКМУ N 831???

Как написано, так и выполняется, что Вас в нем смущает? :roll: Это только один из моментов расчета пенсии по Закону 1788...

Какой коеффициент месяца используется,...например для корректировки заработка в марте 2007 года??? :???:
Постановление действующее...2007 год вполне удовлетворяет условиям части 2 этого ПКМУ :???:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Сообщение ~Jhellico » 01-09-2007, 16:16

А, Вы имеете в виду для назначения в 2007 году? Методикой расчета заработка по Закону 1788 я, увы, детально не владею :roll: Если Вас это интересует, уточню.
Но если Вы имеете в виду не расчет в январе 2007, а именно заработок за январь 2007, то скажу сразу, что для расчета пенсии по ч.2 ст.27 Закона 1058 ("двоскладова формула") заработок берется максимум по 31.12.2003. При расчете пенсии по инвалидности вследствие трудувечья/профзаболевания ("чистый" Закон 1788) заработок считается согласно ст.65 Закона 1788, а там методика уже идентична ст.40 Закона 1058 - зарплата делится на среднюю, выводится коэффициент заработка и т.д. Так что этот пункт здесь неактуален... :razz:
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Сообщение Likvidator » 01-09-2007, 16:27

~Jhellico писал(а):А, Вы имеете в виду для назначения в 2007 году? Методикой расчета заработка по Закону 1788 я, увы, детально не владею :roll: Если Вас это интересует, уточню.
Но если Вы имеете в виду не расчет в январе 2007, а именно заработок за январь 2007, то скажу сразу, что для расчета пенсии по ч.2 ст.27 Закона 1058 ("двоскладова формула") заработок берется максимум по 31.12.2003. При расчете пенсии по инвалидности вследствие трудувечья/профзаболевания ("чистый" Закон 1788) заработок считается согласно ст.65 Закона 1788, а там методика уже идентична ст.40 Закона 1058 - зарплата делится на среднюю, выводится коэффициент заработка и т.д. Так что этот пункт здесь неактуален... :razz:

Я имею ввиду...что эту Богом забытую Постанову давно никто не применяет,а Вы 16 гривен ...взяли оттуда.Или я не прав?
Кстати,если внимательно изучить ПКМУ №1…
То для дополнительной чернобыльской пенсии размер 19,91 действует
…исключительно :
під час призначення та
перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 )
(Читайте дословно выделенные ниже места ПКМУ)
Какое отношение эта постанова имеет к ЗУ 1058???(в части дополнительной пенсии по 796-12 ) :???: :???: :???:
Цитата:

П О С Т А Н О В А
від 3 січня 2002 р. N 1
Київ

Про підвищення розмірів пенсій та
інших соціальних виплат окремим категоріям
пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 279 ( 279-2002-п ) від 13.03.2002 - набуває
чинності з 1 квітня 2002 року
N 1350 ( 1350-2003-п ) від 27.08.2003
N 895 ( 895-2004-п ) від 13.07.2004
N 996 ( 996-2004-п ) від 04.08.2004 )


На виконання доручення Президента України Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

1. Збільшити на 10 відсотків пенсії військовослужбовцям
строкової служби та членам їх сімей, призначені відповідно Закону
України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ).

2. Установити, що виходячи з розміру 19 гривень 91 копійка
провадиться розрахунок:

а) пенсій, призначених відповідно до частини четвертої статті
54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

б) додаткової пенсії, передбаченої Законом України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), під час призначення та
перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 )
....
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 01-09-2007, 16:42

Likvidator писал(а):Я имею ввиду...что эту Богом забытую Постанову давно никто не применяет

При расчете по ч.2 ст.27 из заработка из первой половины 90-х (при отсутствии заработка после 01.07.2003) она вполне успешно применяется.

размер 19,91 действует …исключительно ), під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Хорошее замечание! А это уже недоработка КМУ. Ибо
Закон 1058, Прикінцеві положення писал(а):15. Кабінету Міністрів України:
...
4) у шестимісячний термін із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Likvidator » 02-09-2007, 00:15

~Jhellico писал(а):
размер 19,91 действует …исключительно ), під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"

Хорошее замечание! А это уже недоработка КМУ. Ибо
Закон 1058, Прикінцеві положення писал(а):15. Кабінету Міністрів України:
...
4) у шестимісячний термін із дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

Интересно Вы применяете Прикiнцевi Положення :mrgreen:
Такое,можно было утверждать...только в первом полугодии 2004 :mrgreen:
Кто и каким НПА подтвердил факт недоработки КМУ. :???:
КМУ ,например так не считает,он не имел права ...ослушаться президента Кучму :mrgreen:
Все приведено,по крайней мере для солидарной системы,..а ПФУ незаконно переводит "стрелки" ,чтобы не выполнять ЗУ :???:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 02-09-2007, 10:58

Likvidator писал(а):Все приведено

Приведенная цитата из Пост.1 свидетельствует о том, что не всё :razz:
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение Likvidator » 02-09-2007, 19:49

~Jhellico писал(а):
Likvidator писал(а):Все приведено

Приведенная цитата из Пост.1 свидетельствует о том, что не всё :razz:
C момента действия ЗУ 1058...не знаю ни одного НПА,зарегистрированного в Мин-Юсте,ссылающегося на это постановление.Приведенная цитата только подтверждает,что оно утратило актуальность,и только ПФУ незаконно использует
"ПОВЫШЕННЫЕ до 19,91 РАЗМЕРЫ",чем фактически издевается над
пострадавшими по вине державы...
**************************************************
Для аналогии,демонстрирую Вам....такое же действующее
ПКМУ:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 грудня 1991 р. N 369
Про коригування рівнів пенсій, призначених до введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення"


...
3. Соціальні пенсії, пенсії інвалідам війни та особам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, особам, які одержують підвищені максимальні пенсії, з 1 січня 1992 р. встановлюються в розмірах, передбачених законами України "Про пенсійне забезпечення" та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи".
Прем'єр-міністр України В.ФОКІН
*******************************************************
ПКМУ №1,изданное позднее,и другие НПА...не отменяют эту ссылку
на ЗУ,как и положено по верховенству Законов :mrgreen:
Почему ПФУ не выполняет выделенную часть пункта 3 этого действующего в настоящее время постановления.Если пункт 3 ,в части пострадавших выполняется,укажите хоть один НПА от ПФУ,имеющий на него ссылку :???:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Re: Минимальная пенсия (3)

Сообщение ~Jhellico » 02-09-2007, 23:30

Likvidator писал(а):C момента действия ЗУ 1058...не знаю ни одного НПА,зарегистрированного в Мин-Юсте,ссылающегося на это постановление.


Пост. ВРУ 2683 от 21.05.2005:
...та внести відповідні зміни до постанови КМУ від 03 січня 2002 року №1...
Пост. КМУ 895 от 13.07.2004:
...
2. Внести до пункту 2 постанови КМУ від 3 січня 2002 року №1...
Пост. КМУ 996 от 04.08.2004:
...
8. Пункт 5 постанови КМУ від 3 січня 2002 року №1...

Почему ПФУ не выполняет выделенную часть пункта 3 этого действующего в настоящее время постановления

Почему Вы считаете, что она не выполняется? Проиллюстрируйте последствия "выполнения", с Вашей точки зрения. :razz:
Аватара пользователя
~Jhellico
эксперт
 
Сообщения: 3007
Зарегистрирован: 20-10-2006, 08:27
Откуда: Україна, Чернігів

Пред.След.

Вернуться в Мінімуми, максімуми та інші показники

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |