Список форумов Загальна категорія Страхові пенсії пенсия неработающему инвалиду из расчета пенсии по возрасту

пенсия неработающему инвалиду из расчета пенсии по возрасту

Пенсії по Закону Украины № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" щодо гарантій і прав
окремих категорій пенсіонерів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.72 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2006 р., N 40, ст. 346) такі
зміни:

1. Пункт 2 частини першої статті 45 доповнити абзацами другим
і третім такого змісту:

"У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності
в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги частини другої статті 33
цього Закону виконані на день встановлення інвалідності, і з дня
виникнення такого права - якщо вимоги частини другої статті 33
цього Закону виконані в період після встановлення інвалідності до
дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.

У разі коли вимоги частини другої статті 33 цього Закону
виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по
інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня
настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по
інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох
місяців з дня настання такого права".

2. Статтю 47 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію
відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім
випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого
статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності
виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33
цього Закону".

3. Пункт 11 частини другої статті 64 після слів "права на
призначення пенсії" доповнити словами "і порядок її призначення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом;

у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону за
матеріалами пенсійної справи забезпечити обчислення пенсії по
інвалідності в розмірі пенсії за віком з дня виникнення такого
права тим пенсіонерам, які набули його до прийняття цього Закону.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони України та інші нормативно-правові акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 грудня 2006 року
N 436-V
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування
Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат
1. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за
віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника),
призначається один із цих видів пенсії за її вибором.
Стаття 23. Розгляд спорів
Спори, що виникають із правовідносин за цим Законом,
вирішуються органами Пенсійного фонду та в судовому порядку.

Розділ II
СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ
Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж
1. Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню
та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж
мінімальний страховий внесок.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з
якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з
втратою годувальника, крім наявного страхового стажу,
зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня
встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону, та період з дня смерті
годувальника до дати, коли годувальник досяг би віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону.
---------------------------------------------------------------------------------
Согласно выше изложенного законодательства следует, что страховой стаж при нахождении на инвалидности мужчины до 60 лет увеличивается и может достичь 25 лет , а это дает ему право , в случае если он не работает, на выплату ему пенсии по инвалидности из расчета пенсии по возрасту.
-----------------------------------------------------------------------------------
На практике добиться этого не возможно, может кто-то это решил через суд. Поделитесь опытом.

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
Согласно выше изложенного законодательства следует, что страховой стаж при нахождении на инвалидности мужчины до 60 лет увеличивается и может достичь 25 лет , а это дает ему право , в случае если он не работает, на выплату ему пенсии по инвалидности из расчета пенсии по возрасту.
Простите, но я не вижу никакого увеличения стажа ...
"крім наявного страхового стажу,
зараховується також на загальних підставах ... період з дня
встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою віку,
передбаченого статтею 26 цього Закону,...
"
Указанный период засчитывается в стаж весь и сразу!
Потому он не может увеличиваться!
Вот если бы он засчитывался по текущий момент в процессе дожития до пенсионного возраста...
это давало бы право на регулярные перерасчеты (через каждые два года).
Эта возможность перевесила бы потери от начального учета не всего этого периода!

PS. Не стоит приводить большие цитаты - вполне достаточно указания на статьи части - тексты законов доступны в сети.
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
" Вот если бы он засчитывался по текущий момент в процессе дожития до пенсионного возраста...
это давало бы право на регулярные перерасчеты (через каждые два года).
Эта возможность перевесила бы потери от начального учета не всего этого периода! "
-------------------------------------------------------------------------------------Для этого введены изменения в ст.45 в декабре 2006 г.

Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати
пенсії

...У разі коли вимоги частини другої статті 33 цього Закону
виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по
інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня
настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по
інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох
місяців з дня настання такого права. { Пункт 2 частини першої
статті 45 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 436-V
( 436-16 ) від 12.12.2006 }

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
Внимательно читайте ст. 33
---------------------------------------------------------------
Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності
2. За наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у
чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу за їх вибором
пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком,
обчисленої відповідно до статей 27 і 28 цього Закону. ( Статтю 33
доповнено частиною другою згідно із Законом N 2153-IV ( 2153-15 )
від 04.11.2004 )
( Дія статті 33 поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до
набрання чинності Законом N 2153-IV (

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
" Вот если бы он засчитывался по текущий момент в процессе дожития до пенсионного возраста...
это давало бы право на регулярные перерасчеты (через каждые два года).
Эта возможность перевесила бы потери от начального учета не всего этого периода! "
------------------------------------------------------------------------------
Для этого введены изменения в ст.45 в декабре 2006 г.

Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати
пенсії

...У разі коли вимоги частини другої статті 33 цього Закону
виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по
інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня
настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по
інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох
місяців з дня настання такого права. { Пункт 2 частини першої
статті 45 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 436-V
( 436-16 ) від 12.12.2006 }
Ну. и?
При наличии 24 лет страхового стажа сорокалетний мужчина стал инвалидом III группы.
Расчет пенсии по возрасту: Пв = Зс х Кз х 0,44
по инвалидности: Пи = Пв х 0,50
Вариант 1. Продолжает работать.
Через год, уволился.
Фактический страховой стаж достиг 25 лет.
Пенсия по инвалидности = по возрасту: Пи = Пв = Зс х Кз х 0,44
Вариант 2. Не работает и не работает.
Фактический страховой не изменился - по-прежнему 24 года.
Пенсия по инвалидности: Пи = Пв х 0,50 - ничего не изменилось.

Так что ст.45 здесь ничего не меняет.
Решающий фактор - доработка до 25 лет стажа.
-= Пенсионер - это профессия! =-

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
Внимательно читайте ст. 33
Обижаете - я эту статью внимательно проработал в ноябре 2004-го :???: :wink: и проработал сравнительный анализ с редакцией Закона 1788, действовашей до 01.01.2004г.

PS. :!:
Последний раз редактировалось Nickolas 27-08-2007, 06:34, всего редактировалось 1 раз.
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
Страховой стаж неработающего, при нахождении на инвалидности, в том то и дело , что увеличивается, только ПФ в ответах заверяет- это виртуальный стаж, для расчета пенсии по возрасту, который используется только при расчете пенсии по инвалидности.

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
Страховой стаж неработающего, при нахождении на инвалидности, в том то и дело , что увеличивается,
Хорошо - пусть человек рождения 01.01.1965 года
работал с 1.1.1982г.,
получает инвалидность 1.1.2004, имея 22 года фактического стажа,
период от даты установления инвалидности до даты достижения 60 лет т.е. до 1.1.2025г составляет 21 год.
В расчете размера пенсии учитывается страховой стаж 43 года (22+21).
Далее не работает.
Какой стаж изменился к 1.1.2007г ?
На основании каких статетй (и частей) закона?
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
Розділ II
СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ
Стаття 24.Періоди, з яких складається страховий стаж
........До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з
якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у зв'язку з
втратою годувальника, крім наявного страхового стажу,
зараховується також на загальних підставах відповідно період з дня
встановлення інвалідності.......

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952,
Правильно. В предложенном примере именно этот стаж соствляет 21 год:
инвалидность установлена с 01.01.2004г
возраст 60 лет будет достигнут 01.01.2025г
продолжительность этого периода составляет 21 год
и он весь "зараховується також на загальних підставах"
в один момент - 01.01.2004г - весь и сразу.
Так что при налиичии 22-х отработанных лет размер пенсии будет определяться исходя из 43 лет страхового стажа (22+21).
А о каком увеличении страхового стажа Вы говорите в приведенном мной примере Вы так и не показали (какое из чисел увеличится - 22, 21 или 43?).
Сколько бы раз Вы ни цитировали второй абзац первой части ст.24 ЗУ 1058-IV - никакой стаж от этого не увеличится. :???:
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
Почему вы так не любите своего 42-летнего инвалида:
Где в законе сказано что- "он весь зараховується також на загальних підставах в один момент - .... - весь и сразу. ". Этого нет а вот Вам еще один закон---

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 22, ст.171 )
Стаття 21. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж обчислюється як сума періодів, протягомяких особа підлягала страхуванню на випадок безробіття тасплачувала страхові внески особисто або через рахунки роботодавцята роботодавцем.
2. Період, протягом якого застрахована особа була звільненавідповідно до цього Закону від сплати страхових внесків або отримувала виплати за окремими видами загальнообов'язковогодержавного соціального страхування, крім пенсій усіх видів (завинятком пенсій по інвалідності, державної соціальної допомоги,яка призначається інвалідам замість пенсії), включається дострахового стажу. { Частина друга статті 21 із змінами, внесенимизгідно із Законом N 3483-IV ( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
Почему вы так не любите своего 42-летнего инвалида:
Где в законе сказано что- "он весь зараховується також на загальних підставах в один момент - .... - весь и сразу. ". Этого нет
В законе указан период, который определен датой его начала и датой его конца.
Про этот период сказано только, что он "засчитывается". Нет даже намека на какое-то поэтапное засчитывание.
Вы вынуждаете меня привести здесь полностью соответствующее предложение - второй абзац части 1 статьи 24 ЗУ 1058-IV -
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком,
з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності або у  зв'язку з втратою    годувальника,   
крім    наявного   страхового   стажу,
зараховується також на загальних підставах відповідно
період
з дня встановлення інвалідності
до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого статтею 26 цього Закону,  та 
період 
з  дня  смерті годувальника   
до   дати,   коли   годувальник   досяг   би  віку, передбаченого cтаттею 26 цього Закону.

Вычленим касающееся инвалидов (выбрасывая иждивенцев/кормильцев), остается:
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком,
з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності ...,   
крім    наявного   страхового   стажу,
зараховується також на загальних підставах ...
період
з дня встановлення інвалідності
до досягнення застрахованою особою віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, 
....

и проведем школьный грамматический разбор.
Главная часть предложения - сказуемое "зараховується".
Теперь ответим на вопрос: "зараховується что?".
Полагаю, ответ очевиден - "період".
Именно период.
А не какие-либо его месяцы или другие части (в каком порядке?).
Последующие части предложения определяют этот период указанием даты его начала и даты его конца - период полностью определен в самом предложении. Нет даже намека на какое-либо его поэтапное формирование во времени.
Обратите внимание на то, что ответа на вопрос "как засчитывается" в предложении не содержится.
Можно также обратить внимание и на то, куда (к чему) "зараховується" этот период - "До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком".
Из термина "страховий стаж для обчислення розміру пенсії за віком" нельзя выбросить ни одного слова - изменится смысл!
Не к страховому стажу вообще, а только к страховому стажу для расчета размера пенсии по возрасту.
Да еще и не любого размера пенсии по возрасту, а только того, по которому вычисляется размер пенсии по инвалидности.

Рекомендую также посмотреть мои старые публикации на эту тему "Порядок включения в страховой стаж периодов инвалидности".

Сергей240952 писал(а):
а вот Вам еще один закон---

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Давайте не будем валить в одну кучу разные понятия с похожими названиями. :sad:
Там рассматривается другое страхование, никак не связанно с общеобязательным государственным пенсионными.
А то еще начнем приплетать сюда в качестве страхового стажа, период оплаты страхования жизни, страхования от несчатного случая, страхования от пожара и наводнения ... :wink: :???: :razz: :mrgreen:
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
тогда получается , что рассчетная пенсия по возрасту будет рассчитана правильно- т.е. с учетом стажа по инвалидности, только когда вашему инвалиду будет 60 лет.
Согласитесь, что Ваш вариант не работает, когда рассчитывают пенсию по инвалидности в периоды, когда инвалиду нет 60.А это может быть неоднократно. Например -сняли через 5 лет 3-ю группу а затем снова назначили года через 2.
А понятие- "страховой стаж" в данном случае едино и "трудового стажа" в новом Пенсионном зак-ве просто нет.

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
тогда получается , что рассчетная пенсия по возрасту будет рассчитана правильно- т.е. с учетом стажа по инвалидности, только когда вашему инвалиду будет 60 лет.
Согласитесь, что Ваш вариант не работает, когда рассчитывают пенсию по инвалидности в периоды, когда инвалиду нет 60.
Не соглашусь - очень даже работает. Не только теоретически, но и на практике. В точности так, как написано в законе и как я попытался Вам объяснить. Посмотрите, например, соседнюю тему. Такой страховой стаж может оказаться даже больше возраста человека. Действительно - дура lex, но он lex!
Пример. Мужик с 16 лет проработал 25 лет и в возрасте 41 год получил инвалидность. Пенсия будет рассчитана из стажа 25 + 19 = 44 года Напомню - это при возрасте 41 год! Такой вот он dura этот lex. Sed Lex!

Сергей240952 писал(а):
А это может быть неоднократно. Например -сняли через 5 лет 3-ю группу а затем снова назначили года через 2.
Это вообще песТня - разработчики (или приниматели) закона эту ситуацию вообще не оговорили и никак не рассмотрели. Исполнители, конечно, попытались что-то состряпать (см. Постановление Правления ПФУ № 22-1 от 25.11.2005, ссылка на оригинал имеется на страничке нормативных документов моего сайта). Но это стряпня - не закон и, в принципе, может быть оспорена.

Сергей240952 писал(а):
А понятие- "страховой стаж" в данном случае едино и "трудового стажа" в новом Пенсионном зак-ве просто нет.
Ну, и ...? Зачем повторять мне мои слова, высказаные много раньше? :razz:
Погуляйте по темам хотя бы этого форума (уж не говоря про два предыдущих :twisted: ).
Кстати, как Вам "торговля" этим страховым стажем?
(Я имею ввиду возможность заключения с ПФУ договора на добровольное страхование: не работаешь, платишь взносы - стаж идет).
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сообщение 23-08-2007, 07:10
poladich Аватара пользователя
активист

Сообщения: 653
Откуда: Харьков
Nickolas писал(а):
(Я имею ввиду возможность заключения с ПФУ договора на добровольное страхование: не работаешь, платишь взносы - стаж идет).

Это работает если был студентом, аспирантом, или получал зарплату меньше минимальной(то есть все-таки работал).

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
ч.2 ст 24 надо трвктовать правилььно- и все встанет на свои места. тогда не будет того что чем моложе инвалид тем больше у него расчетный страх. стаж. Это недопустимо.
Брать надо период, который равен=(дата расчета пенсии по инвал.) - ( дата выхода на инвал. ) и действует эта формула до даты 60 летия инвалида. А вот страховой стаж для инвалида надо увеличивать на этот рассчитанный период и это скоро поймут и ПФ.У нас в Одесской обл. уже по ТВ объявили о возможности перехода инвалидов на пенсию из расчта по возрасту, правда не сказали при каких условиях- сказаои будут вызывать сами....
Что скажите люди........ Почему молчите.
Мнение Nickolas думаю не измениться.

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
ч.2 ст 24 надо трвктовать правилььно- и все встанет на свои места. тогда не будет того что чем моложе инвалид тем больше у него расчетный страх. стаж. Это недопустимо.
Брать надо период, который равен=(дата расчета пенсии по инвал.) - ( дата выхода на инвал. ) и действует эта формула до даты 60 летия инвалида. А вот страховой стаж для инвалида надо увеличивать на этот рассчитанный период и это скоро поймут и ПФ.У нас в Одесской обл. уже по ТВ объявили о возможности перехода инвалидов на пенсию из расчта по возрасту, правда не сказали при каких условиях- сказаои будут вызывать сами....
Что скажите люди........ Почему молчите.
Мнение Nickolas думаю не измениться.
А вы ознакомились с моим мнением, изложенным в рекомендованной публикации "Порядок включения в страховой стаж периодов инвалидности". :?:
А здесь я не излагал своего мнения - речь шла о том, как положено по действующей редакции Закона 1058.
Согласитесь - это разные вещи: мнение и закон.
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сергей240952 посетитель

Сообщения: 10
не четкие формулировки Закона, в чем согласны и ВЫ , преступно применять по действующей системе расчета, т.к. она противоречит здравому смыслу-т.к. при всех одинаковых показателях двух инвалидов пенсия будет больше у молодого.и чем моложе тем больше.
Сейчас я получу свой расчет пенсии по инвалидности из расч. по возрасту а затем с ответом Упр. ПФ области только в суд вплоть до Европейского.

Сообщение 23-08-2007, 13:22
Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Сергей240952 писал(а):
не четкие формулировки Закона, в чем согласны и ВЫ , преступно применять по действующей системе расчета, т.к. она противоречит здравому смыслу-т.к. при всех одинаковых показателях двух инвалидов пенсия будет больше у молодого.и чем моложе тем больше.
Сейчас я получу свой расчет пенсии по инвалидности из расч. по возрасту а затем с ответом Упр. ПФ области только в суд вплоть до Европейского.

Нечеткие формулировки,согласно действующего ЗУ...трактуются в пользу
пенсионера:потребителя услуг ПФУ
:!: :!: :!:
Не верите?Смотрите ....доказательства:
На официальном сайте ПФУ
(http://www.pfu.gov.ua/control/uk/publis ... t_id=67768 )
читаем сдедующее:
Інформація

про державні послуги, які надаються Пенсійним фондом України

Назва послуги


1. Призначення (перерахунок) і виплата пенсійПерелік потенційних споживачів


- Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Назва державного органу, який надає послугу, тип послуги


- Територіальні органи Пенсійного фонду України, адміні-стративна.Нормативно-правове забезпечення надання послуги


- Закон України від 09.07.03 №1058 “Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування”, Положення про Пенсійний фонд України, затверджений Указом Президента України від 01.03.01 №121, Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 30.04.02 №8-2.

Зміст послуги


- Призначення пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугою років.

Умови призначення (перерахунку) і виплати пенсій визначені ст.ст. 26-49 Закону України від 09.07.03 №1058 “Про загаль-нообов’язкове державне пенсійне страхування”.Оплата за надання послуги


- Безоплатно.

Результати


- Рішення територіального органу Пенсійного фонду України (протокол); журнал реєстрації рішень щодо призначення пенсій (форма №10), журнал реєстрації особових рахунків (форма №3).

Відповідальність за надання послуги


- Начальники територіальних управлінь та їх заступники відповідно до наказу про розподіл функціональних повноважень між ними.

Читаем соответствующий заявленной ПФУ деятельности Закон:.З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про захист прав споживачів

Стаття 18. Визнання недійсними умов договорів, що обмежують
права споживача
8. Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами
тлумачаться на користь споживача.

9. Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують
права споживача, споживачеві завдано збитків, вони повинні
відшкодовуватися винною особою у повному обсязі.
Перед Стратсбургом неплохо попробовать потребовать...обеспечить
соответствие державних послуг...действующим НПА!

Сообщение 23-08-2007, 14:50
~Jhellico Аватара пользователя
эксперт

Сообщения: 3007
Откуда: Україна, Чернігів

Сергей240952 писал(а):
она противоречит здравому смыслу-т.к. при всех одинаковых показателях двух инвалидов пенсия будет больше у молодого.и чем моложе тем больше

Вы видите здесь противоречие здравому смыслу? Я - нет. "Более молодому" предстоит прожить с инвалидностью бОльшую часть жизни, чем "более старому". Логично компенсировать ему утерю возможности больше зарабатывать.

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
не четкие формулировки Закона, в чем согласны и ВЫ , преступно применять по действующей системе расчета, т.к. она противоречит здравому смыслу-т.к. при всех одинаковых показателях двух инвалидов пенсия будет больше у молодого.и чем моложе тем больше.
Сейчас я получу свой расчет пенсии по инвалидности из расч. по возрасту а затем с ответом Упр. ПФ области только в суд вплоть до Европейского.
Суд будет учитывать только букву действующего законодательства.
Про здравый смысл здесь можно забыть и не упоминать.
Если таки затеете тяжбу, то прошу информировать (хотя бы на e-mail).
В меру своего опыта судебных тяжб готов оказывать некоторую помощь.
Последний раз редактировалось Nickolas 27-08-2007, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
-= Пенсионер - это профессия! =-

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Сергей240952 писал(а):
ч.2 ст 24 надо трвктовать правилььно- и все встанет на свои места.
Правильно - это как написано в законе, а не как нам хочется.

Сергей240952 писал(а):
... тогда не будет того что чем моложе инвалид тем больше у него расчетный страх. стаж.
Но чем моложе, тем меньше фактический стаж ...

Сергей240952 писал(а):
Брать надо период, который равен=(дата расчета пенсии по инвал.) - ( дата выхода на инвал. ) и действует эта формула до даты 60 летия инвалида. А вот страховой стаж для инвалида надо увеличивать на этот рассчитанный период и это скоро поймут и ПФ.
- это и есть как нам хочется, в отличие от того, как написано в законе.

Сергей240952 писал(а):
А вот страховой стаж для инвалида надо увеличивать на этот рассчитанный период
К сожалению, наше надо не совпадает, с тем как положено по закону.

Сергей240952 писал(а):
не четкие формулировки Закона, в чем согласны и ВЫ
Не согласен - ч.2 ст.24 сформулирована достачно четко.
Нечеткость лишь в последующих применениях.
Точнее, даже не нечеткость, а полное отсутствие каких-либо указаний.
Так, в ч.1 ст.40 - никак не оговорен (чем пользуется ПФУ для ущемления прав пенсионеров) этот стаж - можно ли его учитывать в третьем абзаце (оптимизация) или нет.
Далее, в ст.26, ст.28, ст.32, ч.2 ст.33, ст.35 - полное умолчаение, что следовало бы трактовать как полное равноправие фактического стажа и дополнительно "засчитанного на общих основаниях" ...

Сергей240952, жду Вашего комментария в рекомендованной публикации :arrow: "Порядок включения в страховой стаж периодов инвалидности". :neutral: (там предусмотрено добавление своих комментариев :cool: )
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сообщение 18-11-2008, 15:28
Alexandr посетитель

Сообщения: 14
Nickolas, где еще можно ознакомиться с публикацией [url=http://ссылка_не_работает]"Порядок включения в страховой стаж периодов инвалидности"[/url]?

Сообщение 18-11-2008, 17:18
Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Alexandr писал(а):
Nickolas, где еще можно ознакомиться с публикацией [url=http://ссылка_не_работает]"Порядок включения в страховой стаж периодов инвалидности"[/url]?

Здесь же ;-) в разделе "Публицистика", тема: "Включение в стаж периодов инвалидности :mrgreen:
-= Пенсионер - это профессия! =-

Сообщение 04-12-2008, 13:52
Пенсионер гость

Сообщения: 9
Откуда: Николаев
Здравствуйте !

Давно не был на форуме.
Ранее очень внимательно читал все что было на форуме. Почерпнул ОЧЕНЬ ! много полезного.

Но теперь наша реальность заставила обратится за помощью.

Моя ситуация:

1. Дата рождения 7.12.49
2. Стаж 37 лет
3. Назначена III -я группа инвалидности 28.08.08 г.
4. Уволен с 29.09.08 по сокращению штатов, сразу же стал на учет в
службу занятости, где и сосотю в настоящее время.
5. За назначением пенсии по инвалидности обратился в октябре с.г.

После проверки всех документов была назначена пенсия, но без учета условного стажа, т.е. без учета ст.24 Закона.

Логика инспектора следующая:
Если бы я продолжал работать, то получал бы 50% пенсии по инвалидности и тогда учитывался бы дополнительный стаж до достижения мною пенсионного возраста. Но так, как я не работаю, я буду получать 100% пенсии, но дополнительный стаж не будет учитываться.

Тут очевидно есть моя недоработка - не взял справку в службе занятости о том, что я стою там на учете.(Но на словах инспектору я об этом говорил).

Теперь, если я принесу спраку о регистрации в службе занятости (там идет мне стаж и пособие), то я буду получать 50 % пенсии. Это понятно. Но будет ли в этом случае учитываться в коэффициенте стажа дополнительный стаж по Ст 24 ?

И еще. Должен ли пенсионный фонд дать мне ОФИЦИАЛЬНОЕ уведомление о том, что мне с такого-то числа назначена пенсия в таком-то размере. Начальние отдела сказал, что таких бумаг они не выдают.

Кроме того, оптимизация сделана не правильно. По моим прикидкам нужно было бы взять слвсем другой период (60 мес) и исключить другие месяцы ( у меня их 45).

При отсутствии у меня официального уведомления о пенсии, что мне делать ?

След.

Вернуться в Страхові пенсії

|