Страница 1 из 1

АС ПФУ [Re: "Факты" Поволоцкой]

СообщениеДобавлено: 05-04-2007, 07:22
Likvidator
vic писал(а):
poladich писал(а):Еще заметка Поволоцкой...
Отметим, что на самом деле расчеты более сложные и определяют размер пенсии для каждого человека в управлениях Пенсионного фонда при помощи специальных программ и с учетом множества факторов.

Это что? Специально дает понять, что расчеты пенсии очень сложная вещь и в этих расчетах могут разобраться только специалисты ПФ и Поволоцкая, простому народу это не доступно.
Кстати, у меня возникает вопрос - реальная ли фигура эта Поволоцкая? Может это своего рода поручик Киже, под маской которого Минтруда и ПФ пишут статьи в газету.

Кстати,о специальных программах :idea:
Неплохо бы пенсионной
общественности хотя-бы узнать:Имеет ли программное обеспечение сертификат,предусмотренный на любые программные средства,которыми производится расчеты времени,оплат и выплат ? :?:
Если программа считает не в соответствии с ЗУ - должен кто-то за это
отвечать :?: :roll:

АС ПФУ

СообщениеДобавлено: 05-04-2007, 16:42
~Jhellico
Likvidator писал(а):Имеет ли программное обеспечение сертификат,предусмотренный на любые программные средства,которыми производится расчеты времени,оплат и выплат ?

Вы помните, что я Вам говорил по этому поводу на старом форуме? ;) Поверьте, с тех пор ничего не изменилось... Кстати, о сертификации - не подскажете, где это предусмотрено (Вы меня заинтересовали)?

АС ПФУ

СообщениеДобавлено: 06-04-2007, 13:39
Likvidator
~Jhellico писал(а):
Likvidator писал(а):Имеет ли программное обеспечение сертификат,предусмотренный на любые программные средства,которыми производится расчеты времени,оплат и выплат ?

Вы помните, что я Вам говорил по этому поводу на старом форуме? ;) Поверьте, с тех пор ничего не изменилось... Кстати, о сертификации - не подскажете, где это предусмотрено (Вы меня заинтересовали)?

Cкажу, хотя бы следущее:
1.Информация о моем заработке,стаже и другим величинам,определяющим размер моей пенсии обрабатывается
автоматизированной системой ПФУ.
2.Так,как искажение результатов обработки такой информации может
привести к моим денежным потерям,я заинтересован,чтобы эта компьютерная система ПФУ соответствовала З А К О Н У У К Р А Ї Н И

Про захист інформації в автоматизованих системах

...
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
автоматизована система (АС) - система, що здійснює
автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні
засоби їх обробки (засоби обчислювальної техніки і зв'язку), а
також методи і процедури, програмне забезпечення;
інформація в АС - сукупність усіх даних і програм, які
використовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та
логічного представлення;
...
Стаття 12. Умови обробки інформації

Інформація, яка є власністю держави, або інформація, захист
якої гарантується державою, повинна оброблятись в АС, що має
відповідний сертифікат (атестат)
захищеності, в порядку, який
визначається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом.
У процесі сертифікації (атестації) цих АС здійснюються також
перевірка, сертифікація (атестація) розроблених засобів захисту
інформації.
Інформація, яка є власністю інших суб'єктів, може оброблятися
у зазначених АС за розсудом власника інформації. Власник
інформації може звернутися до органів сертифікації з клопотанням
про проведення аналізу можливостей АС щодо належного захисту його
інформації та одержання відповідних консультацій.

:?: :idea:

АС ПФУ

СообщениеДобавлено: 06-04-2007, 13:57
Likvidator
Нашел в сети,интересно ПФУ использует именно это :?: :
Функціональна структура ІКІС ПФУ
ІКІС ПФУ являє собою модульну систему з високим рівнем структуризації.

Всі підсистем ІКІС розділяються на 2 групи:

Функціональні прикладні підсистеми – це підсистеми, які реалізують визначене завдання з автоматизації діяльності Пенсійного фонду України або частину його.
Технологічні підсистеми – це забезпечуючі (по відношенню до функціональних прикладних підсистем) підсистеми, наприклад, апаратні та загальносистемні програмні засоби. Всі прикладні підсистемі функціонують на єдиній технологічній забезпечуючій інфраструктурі.

Функціональні прикладні підсистеми та комплекси ІКІС:
головні підсистеми, що забезпечують основний технологічний цикл діяльності ПФУ:
підсистема основних реєстрів та нормативно-довідкової інформації “Реєстри та НДІ”:

формування, ведення та актуалізація Єдиного реєстру страхувальників (ЄРС);
формування, ведення та актуалізація Реєстрів застрахованих осіб (РЗО) та пенсіонерів (в тому числі виготовлення страхових свідоцтв і пенсійних посвідчень, видача їх застрахованим особам та пенсіонерам);
ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ) ІКІС ПФУ.
підсистема персоніфікованого обліку (СПОВ);
прийом, введення та обробка первинної персоніфікованої звітності про застрахованих осіб, що надходить від страхувальників;
ведення державного банку облікових карток застрахованих осіб;
формування запитів та одержання виписок з облікових карток застрахованих осіб з метою інформування або призначення/перерахунку пенсій; аналітична та прогнозна звітність за даними персоніфікованого обліку.
підсистема збирання, акумуляції і витрат пенсійних коштів (ЗАВПК);
прийом звітів від страхувальників;
контроль за надходженням від страхувальників зобов’язань по сплаті зборів на пенсійне страхування;
контроль та керування акумуляцією і витратами пенсійних коштів;
забезпечення перевірок страхувальників.
підсистема призначення, нарахування та виплати пенсій (ПВП);
призначення, нарахування, перерахунок а також контроль правильності нарахування пенсій;
керування процесом виплат пенсій;
складання бухгалтерської та статистичної звітностей.
додаткові комплекси(сервісні підсистеми):
підсистема "Внутрішнього функціонального інформаційно-довідникового порталу" ІКІС ПФУ (в т.ч. аналітична та прогнозна звітність за даними центрального сховища ІКІС);
підсистема масового вводу за допомогою сканування-розпізнавання та зберігання документів (підсистеми електронного архіву, автоматизованого формування електронних версій паперових документів, імпорту даних в електронному вигляді);
підсистема електронного документообігу та контролю виконання;
підсистема реєстрації і контролю документів та звернень громадян;
підсистема інформаційного обслуговування страхувальників, застрахованих осіб і пенсіонерів; підсистема взаємодії з банківськими установами;
web-портал Пенсійного фонду України;
АРМ – Роботодавця;
офісні підсистеми (сервісні пакети);
група бухгалтерських, фінансово-аналітичних підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України у складі:
комплексний бухгалтерський облік;
бюджетування діяльності;
аналітика фінансової діяльності.
окремо необхідно виділити “Інформаційний центр ІКІС ПФУ”, як ключову підсистему, що забезпечує централізацію накопичення та використання інформації ІКІС в межах корпоративної системи; функціонально ІЦ ПФУ, окрім специфічних задач, реалізує задачі окремих прикладних підсистем, які виносяться на центральний рівень з метою організації єдиного інформаційного простору ІКІС ПФУ.
На наступному малюнку наведено схему, що ілюструє основні логічні взаємодії між прикладними підсистемами ІКІС ПФУ та зовнішніми по відношенню до ІКІС об’єктами.


Технологічні підсистеми загального призначення:
операційна платформа ІКІС;
підсистема зберігання та обробки даних;
підсистема внесення і відображення даних (клієнтська підсистема);
підсистема корпоративного друку;
підсистема управління та адміністрування, архівування та резервного копіювання;
корпоративна електронна пошта загального використання;
засоби телефонного зв’язку;
засоби гарантованого електроживлення;
структурована кабельна система;
локальна обчислювальна мережа;
глобальна корпоративна мережа;
підсистема комплексного захисту інформації;
засоби проектування, розробки прикладного програмного забезпечення і аналізу інформації.

Структура ПЗ ІКІС ПФУ
Отже, підсумуємо інформацію щодо програмних засобів, які використані при створенні ІКІС ПФУ.

Сервер баз даних:

ОС: SuSE Linux (SLES 8);
СУБД: Oracle;
Прикладне програмне забезпечення:
База даних ІКІС, в тому числі бізнес-логіка (PL/SQL, тригери);
Інтерактивна утиліта адміністрування серверу БД Atlas IKISADM.
Термінальний сервер:

ОС: Windows’2000 Server (або вище);
Oracle Client;
Система обміну інформацією: Atlas Replication Manager (ARM);
Система розповсюдження та інсталяцій прикладного ПЗ: Atlas Software Distribution System (SDS);
ПЗ прикладних підсистем ІКІС на базі Atlas Development Suite (DevS);
Офісні пакети тощо.
Робоча станція (в режимі термінального виконання прикладного ПЗ) або апаратний термінал:

Будь яка ОС, що підтримує Windows Terminal Client (наприклад, Windows 3.11 та вище);
Windows Terminal Client.
Робоча станція (в desktop-режимі виконання прикладного ПЗ):

ОС: Windows’2000 Professional (або вище);
Oracle Client;
ПЗ прикладних підсистем ІКІС на базі Atlas Development Suite (DevS).
Засоби розробки ІКІС:

Oracle Internet Developer Suite;
Delphi 7 Enterprise Edition;
Crystal Developer 9;
Crystal Enterprise 9 Pro;
CA AllFusion ERWin DataModeler;
CA AllFusion BPWin ProcessModeler;
Abbyy Form Reader 4.1 Developer Edition;
Microsoft Visual Source Safe 6.0;
Microsoft Visual FoxPro 7.0.Масштаби системи
Пенсійний фонд України, автоматизацію діяльності виконує ІКІС, є однією з найбільших державних організацій.

Система буде встановлена у всіх органах Пенсійного фонду по всій території України, що складає 728 Управлінь місцевого рівня, 27 Головних регіональних Управлінь, Центральний апарат ПФУ та Інформаційний центр. Орієнтовна кількість користувачів системи – 20 тисяч.

ІКІС накопичує, зберігає та обробляє інформацію про більше ніж 1 мільйону страхувальників, 25 мільйонах застрахованих осіб, 14 мільйонах пенсіонерів.

Річний приріст бази даних центрального рівня, в якій накопичується вся інформація системи, що підлягає довгостроковому зберіганню, становить 50-70 Гб.

Результати проекту
1) Створена загальносистемна інфраструктура системи.

2) Розроблено, випробувано та пройшло дослідне впровадження прикладне програмне забезпечення основних функціональних підсистем ІКІС.

3) Відпрацьована технологія ефективної взаємодії між Замовником, Головним підрядником та Субпідрядниками.

4) Проведено навчання спеціалістів Пенсійного фонду –користувачів та адміністраторів ІКІС.

5) Виконано стандартизацію технічних рішень та документування системи:

Концепція ІКІС ПФУ;
Технічне завдання;
Техноробочі проекти по підсистемам (зокрема, значна увага була приділена реорганізації та оптимізації технологічних процесів ПФУ з метою підвищення їх ефективності);
Більше десяти стандартів щодо різних аспектів створення ІКІС;
Інструкція по розгортанню (інсталяції та налагодженню) системи;
Інструкція адміністратора системи;
Інструкція користувача по підсистемам ІКІС;
Стандартні комплекти документації до кожної версії системи
.
Перспективи розвитку ІКІС ПФУ
Головним завданням поточного моменту є поетапний перехід до промислової експлуатації ІКІС ПФУ у всіх органах Пенсійного фонду по всій території України. Впровадження розпочнеться зі створення забезпечуючої апаратної, телекомунікаційної та загальносистемної програмної інфраструктури.

Другим кроком буде впровадження таких ключових підсистем, як “Інформаційний центр”, “Реєстри та НДІ”, “СПОВ”. При цьому повинне бути вирішене завдання “прозорого” переходу від діючих автоматизованих систем до підсистем ІКІС, що приходять їм на заміну.

Також буде продовжена робота по створенню в рамках ІКІС інших прикладних підсистем, нарощуванню функціональності вже створених, врахуванню вимог нещодавно прийнятого пенсійного законодавства.

АС ПФУ

СообщениеДобавлено: 06-04-2007, 17:53
~Jhellico
Likvidator писал(а):в порядку, який визначається уповноваженим Кабінетом Міністрів України органом

А кто у нас выполняет функции данного органа?..

интересно ПФУ использует именно это

В принципе, использует. Но многое, в частности "підсистема призначення, нарахування та виплати пенсій (ПВП); призначення, нарахування, перерахунок а також контроль правильності нарахування пенсій; керування процесом виплат пенсій" пока не реализовано :)