Список форумов Минуле Минулі теми Иск к Министерству соцполитики и ПФУ

Иск к Министерству соцполитики и ПФУ

Марина участник

Сообщения: 160
Так, как посчитала это весьма поучительным, решилась выложить на форуме текст административного искового заявления:
Окружний адміністративний суд м. Києва
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

Позивач: Зеркалова Людмила Яківна,
поштова адреса: 02092, м. Київ,
вул. Марганецька, 24, кв. 16,
засоби зв’язку: 568-90-19

Відповідачі: Міністерство праці та
соціальної політики України
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10,
тел. 289-86-77

Пенсійний фонд України
поштова адреса: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 9,
засоби зв’язку: 284-89-33


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання протиправними дій відповідачів
щодо перерахунку пенсії та зобов’язання вчинити певні дії


На судовому засіданні Окружного адміністративного суду від 10.11.2010 року у справі № 2а-13161/10/2670 (Суддя – Пилипенко), як доказ правомірності своїх дій, відповідач – Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі м. Києва, в запереченні на позовну заяву (додаток 1) представив свідомо брехливу інформацію щодо постанови Кабміну № 530 від 28.05.2008 р. і свідомо неправомірний спільний лист Міністер¬ство праці та соціальної політики України (Мінпраці) і Пенсійного фонду України (ПФУ) від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01, не зареєстро¬ваний в Мін'юсті і ніде офіційно не опублікований. Раніше про існування цього спільного листа я не знала, а після пред’явлення його копії представником відповідача дізналася, що неофіційно він був опублікований в газеті «Все о бухгалтерском учете» і не є нормативним актом (додаток 2). Тому відповідно до п. 2 ст. 99 та п. 1 ст. 102 КАС України це є підставою для поновлення строку оскарження цього листа.
На заяву мого довірителя про перерахунок пенсії із застосуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2009 рік (1650,43 грн) Мінпраці листом (додаток 3) від 19.08.2010 р. №5955/039/161-10 надало брехливу відповідь, посилаючись на якусь «правову колізію, яка обумо¬в¬лює необхідність законодавчого врегулювання Верховною Радою України». Не якої колізії не існує. Це питання врегульовано п. 2 ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а також Поста¬новою Кабміну від 28.05.2008 р. № 530.
Запереченням на мою позовну заяву по справі № 2а-13160/10/2670 (Суддя Кротюк О.В.), за підписом заступника Міністра В. Мущиніна (додаток 4) надана така ж інформація щодо перерахунку пенсії.
ПФУ листами заступників Голови правління Є. Максимчуком і В. Ники¬тенко від 07.09.2010 р № 21630/3-2 (додаток 5) і від 05.11.2010 р. № 25605/3-11 (додаток 6) відповідно також надають аналогічну брехливу інформацію щодо перерахунку пенсії.

Я дізналася, що з питання перерахунку пенсій і згаданого вище спільного листа від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 ще в 2009 було заявлене наступне:
Цим листом «Міністерство праці та соціальної політики України та Пенсійний фонд України зобов’язали свої підвідомчі органи проводити перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2009 році із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні не за 2008, як встановлено законодавством, а за 2007 рік (1197,91 грн.), що призвело до значного заниження сум перерахунку».
У пресі багато раз наголошувалося і були опубліковані «Неодноразові звернення Федерації профспілок України до Президента (додаток 7), Кабінету Міністрів України щодо забезпечення проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам відпо¬відно до вимог діючого законодавства не знайшли належної реакції. Не реагує Мінпраці й на протест від 12.06.2009 р Генеральної прокуратури і подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (додатки 8)
В даний час всім відомо, що Генеральна прокуратура України знайшла в діях посадових осіб Міністерства праці і соціальної політики та Пенсійного фонду України ознаки складу злочину, що на запит Федерації профспілок Міністерство юстиції України підтвердило, що рішення Мінпраці та Пенсійного фонду України безпідставне, їхній спільний лист підлягає скасуванню і відкликанню.
Повна відповідь ГПУ: ««Спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 № 20/0/18-09/039 надано незаконні роз'яснення щодо перерахунку пенсій у 2009 році у зв'язку з визнанням рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2009 неконституційним підпунктів 9, 10 пункту 35 розділу II Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів», якими внесено зміни до ст. ст. 40, 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Відповідно до вказаного незаконного листа, їх перерахунок у 2009 році проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка згідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії за 2007 рік.
Генеральною прокуратурою України на незаконні дії посадових осіб Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України щодо підписання вказаного роз'яснення з приводу порядку перерахунку пенсій винесено протест»
Йдеться про пенсійні операції з протизаконним використанням середнього показника заробітної плати 2007 року, а не в 2008 року, як того вимагає закон.
Однак до цього часу заходів не вжито, порушення прав пенсіо¬нерів триває»
Проте по всій Україні суди розглядають і задовольняють індивідуальні позови про перерахунок пенсій відповідно до чинного законодавства (приклад – додаток 9), визнаючи при цьому дії пенсійних чиновників про відмову перерахунку протиправними.
Про ігнорування Урядом та центральними органами виконавчої влади
положень Конституції України, рішень Конституційного Суду України,
норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху¬вання» та грубе порушення прав пенсіонерів наведено в додатку 9.

Нормативно-правове обгрунтування моєї позиції в позовній заяві таке.
Статтею 55 Конституції України (254к/96-ВР) передбачене право кож¬ного на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійсню¬ється виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Відповідно до ст. 19. Конституцією України, «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти¬туцією та законами України».
Виходячи з вказаних положень Конституції України, норми якої відповідно до ст. 8 Конституції, є нормами прямої дії, як громадянка України я маю право на звернення до суду із зазначеною вище скаргою.
Але не дивлячись на те, що по всій Україні суди (додаток 8) розглядають і задовольняють індивідуальні позови, Мінпраці і ПФУ продовжують свою протиправну діяльність щодо перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Мінпраці і ПФУ брутально порушують ст.ст. 15, 19 і 28 Закону України «Про звернення громадян», які зобов’язують об’єктивно і вчасно розгля¬д¬ати заяви, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства… і здійснювати контроль за дотриманням законо¬давства про звернення громадян. Мінпраці і ПФУ надають недостовірну брехливу відповідь.
Надання недостовірної, або неповної інформації – це є корупційне діяння відповідно до ст. 5 Закону України Про боротьбу з корупцією, яка пунктом «г» передбачає спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповно¬важених на виконання функцій держави, спрямовані на поперед¬ження корупції і забороняє: пункт г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.
Статтею 8 цього Закону передбачена Відповідальність за порушення спеці¬аль¬них обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Враховуючи, що свідомо помилкова інформація мені надана з метою затримати перерахунок і виплату пенсії, то їх діяння підпадають під статтю 175 Кримінального кодексу України.
Стаття 175. «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат» 1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, –
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином скарга свідчить про порушення моїх цивіль¬них прав передбачених статтею 1 Протоколу № 1 Європейській Конвенції з прав людини на ефективні засоби правового захисту перед державними органами і на безперешкодне користування своїм майном. До майна відносяться соціальні виплати, передбачені законодавством України і статтею 1 Протоколу 1 Конвенції, в тому числі пенсія.
Стаття 1. Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основпо¬ложних свобод «Захист власності», передбачає, що «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів».

Відповідно до статей 16, 25 Закону України «Про звернення громадян» у разі незгоди громадянина з прийнятим за його скаргою рішенням органу державної влади (органу місцевого самоврядування, установи, організації, об’єднання громадян, підприємства, засобів масової інформації, посадової особи) він може звернутися безпосередньо до суду як зі скаргою на це рішення (дію, бездіяльність), так і з вимогами про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.
Незаконними визнаються дії, що порушують встановлений законом (у даному випадку Законом України «Про звернення громадян») або іншим нормативно-правовим актом порядок і умови здійснення даним органом владних функцій або виходять за межі його повноважень.
Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
У відповідності до ч. 2 та 3 ст. 6 КАС «Ніхто не може бути позбавле¬ний права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом» і «Кожен має право на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції в порядку, передба¬ченому цим Кодексом».

Керуючись ст. 55, частиною 2 статті 19 Конституції України, ст.ст. 15, 16, 19 і 28 Закону України «Про звернення громадян», ч. 2 та 3 ст. 6 КАС, -


ПРОШУ:


1. Відкрити провадження по адміністративній справі
2. Дії Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фон¬ду України щодо перерахунку пенсії Зеркалової Л.Я. визнати протиправ¬ними.
3. Зобов’язати Міністерство праці та соціальної політики України і Пен¬сій¬ний фонд України вчинити певні дії щодо перерахунку пенсії Зеркалової Л.Я.
4. Поновити строк оскарження спільного листа від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01.
5. Визнати спільний лист Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 незаконним.
6. Зобов’язати Міністерство праці та соціальної політики України і Пенсійний фонд України відкликати спільний лист від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01.
7. Постановити окрему ухвалу про притягнення до відповідальності заступ¬ників Міністра праці та соціальної політики Е. Горячая і В. Мущиніна, а також начальника відділу Г. Тирса; заступників Голови правління Пенсійного фонду України В. Никитенко і Є. Максимчука, дії яких є протиправ¬ними щодо перерахунку пенсії.
Додатки:
Копія позовної заяви (2 прим.)
1. Копія заперечення начальника управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва Л. Божок від 05.11.2010 р. № 14692/08 на позовну заяву (2 прим.).
2. Копія спільного листа Мінпраці України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 (2 прим.).
3. Копія листа Міністерства праці та соціальної політики України від 19.08.2010 р. № 5955/039/161-10 (2 прим.).
4. Копія заперечення заступника Міністра Мінпраці від 15.10.2010 р. № 11207/0/14-10/039 на позовну заяву (2 прим.).
5. Копія листа Пенсійного фонду України від 07.09.2010 р. № 21630/3/3 (2 прим.).
6. Копія листа Пенсійного фонду України від 05.11.2010 р. № 25605/3-11 (2 прим.).
7. Копія листа В. Хара Президенту від 10.02.2010 р. (2 прим.).
8. Копія заяви Уповноваженого з прав людини від 30.04.2009 р. (2 прим.).
9. Копія Постанови Голосіївського районного суду від 24.03.2010 р. по справі № 2а-176/10 (2 прим.).
10. Правовий аналіз (2 прим.).
11. Квитанції про сплату за розгляд позовної заяви

29.11. 2010 року Л. Я. Зеркалова

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Марина писал(а):
Так, как посчитала это весьма поучительным, решилась выложить на форуме текст административного искового заявления:
Окружний адміністративний суд м. Києва
01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

Позивач: Зеркалова Людмила Яківна,


Відповідачі: Міністерство праці та
соціальної політики України
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10,
тел. 289-86-77

Пенсійний фонд України
поштова адреса: 01601, м. Київ,
вул. Бастіонна, 9,
засоби зв’язку: 284-89-33


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання протиправними дій відповідачів
щодо перерахунку пенсії та зобов’язання вчинити певні дії


Відповідно до статей 16, 25 Закону України «Про звернення громадян» у разі незгоди громадянина з прийнятим за його скаргою рішенням органу державної влади (органу місцевого самоврядування, установи, організації, об’єднання громадян, підприємства, засобів масової інформації, посадової особи) він може звернутися безпосередньо до суду як зі скаргою на це рішення (дію, бездіяльність), так і з вимогами про відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.
...У відповідності до ч. 2 та 3 ст. 6 КАС «Ніхто не може бути позбавле¬ний права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом» і «Кожен має право на участь у розгляді своєї справи в адміністративному суді будь-якої інстанції в порядку, передба¬ченому цим Кодексом».

Керуючись ст. 55, частиною 2 статті 19 Конституції України, ст.ст. 15, 16, 19 і 28 Закону України «Про звернення громадян», ч. 2 та 3 ст. 6 КАС, -


ПРОШУ:


1. Відкрити провадження по адміністративній справі
2. Дії Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фон¬ду України щодо перерахунку пенсії Зеркалової Л.Я. визнати протиправ¬ними.
3. Зобов’язати Міністерство праці та соціальної політики України і Пен¬сій¬ний фонд України вчинити певні дії щодо перерахунку пенсії Зеркалової Л.Я.
4. Поновити строк оскарження спільного листа від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01.
5. Визнати спільний лист Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 незаконним.
6. Зобов’язати Міністерство праці та соціальної політики України і Пенсійний фонд України відкликати спільний лист від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01.
7. Постановити окрему ухвалу про притягнення до відповідальності заступ¬ників Міністра праці та соціальної політики Е. Горячая і В. Мущиніна, а також начальника відділу Г. Тирса; заступників Голови правління Пенсійного фонду України В. Никитенко і Є. Максимчука, дії яких є протиправ¬ними щодо перерахунку пенсії.
Додатки:
Копія позовної заяви (2 прим.)
1. Копія заперечення начальника управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва Л. Божок від 05.11.2010 р. № 14692/08 на позовну заяву (2 прим.).
2. Копія спільного листа Мінпраці України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 (2 прим.).
3. Копія листа Міністерства праці та соціальної політики України від 19.08.2010 р. № 5955/039/161-10 (2 прим.).
4. Копія заперечення заступника Міністра Мінпраці від 15.10.2010 р. № 11207/0/14-10/039 на позовну заяву (2 прим.).
5. Копія листа Пенсійного фонду України від 07.09.2010 р. № 21630/3/3 (2 прим.).
6. Копія листа Пенсійного фонду України від 05.11.2010 р. № 25605/3-11 (2 прим.).
7. Копія листа В. Хара Президенту від 10.02.2010 р. (2 прим.).
8. Копія заяви Уповноваженого з прав людини від 30.04.2009 р. (2 прим.).
9. Копія Постанови Голосіївського районного суду від 24.03.2010 р. по справі № 2а-176/10 (2 прим.).
10. Правовий аналіз (2 прим.).
11. Квитанції про сплату за розгляд позовної заяви

29.11. 2010 року Л. Я. Зеркалова

Вимоги 4,5,6 не мають ніякої юридичної сили,як і оскаржуваний цими вимогами спыльний лист.
Вимагайте скорочене провадження,(ст.183-2 КАСУ) :?: :mda: :?:

Сообщение 21-03-2011, 16:08
atnest активист

Сообщения: 561
Откуда: Odessa
Зобов’язати Міністерство праці та соціальної політики України і Пен¬сій¬ний фонд України вчинити певні дії щодо перерахунку пенсії Зеркалової Л.Я.

Мда с такимим формулировками ДВС обалдеет от вимоги -вчинити певни дії...когда получит єто в испол листе...
Он отправит єту формул в упфу, оттуда прдет ответ, что певні дії вчинені и ...все... исп производство закріто...
А нет инфор по рух справи?

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Марина писал(а):
Так, как посчитала это весьма поучительным, решилась выложить на форуме текст административного искового заявления:

Спасибо, Марина!
Побольше бы таких исков.
Да добавить бы в них требование о привлечении к уголовной ответственности "посадових осіб" ...
-= Пенсионер - это профессия! =-


Вернуться в Минулі теми