Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових дій

Различные добавки и доплаты, не предусмотренные законом 1058-IV

Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових дій

Сообщение Ирида » 19-11-2010, 14:53

Справа № 2-1305/10
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2010 року Лубенський міськрайонний суд
Полтавської області
в складі : головуючого судді – Гудкова С.В.,
при секретарі – Яценко Л.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради, Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат про поновлення строку для звернення до суду та стягнення недоплаченої щорічної допомоги на оздоровлення, -
В С Т А Н О В И В :
Позивач ОСОБА_1 звернувся із адміністративним позовом до суду до ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради, Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат про поновлення пропущеного строку для звернення до суду та стягнення щорічної допомоги на оздоровлення за період 2000 -2009 роки.
У позові вказав, що він учасником бойових дій і наділений державою пільгами, компенсаціями і гарантіями, визначеними ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у зв'язку з чим перебуває на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради.
Відповідно до п.22 ст.12 вищевказаного Закону, щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі 5 мінімальних пенсій за віком, а він отримував значно менше: за 2000 рік – 40 гривень; 2001 рік – 40 гривень; 2002 рік – 80 гривень; 2003 рік – 90 гривень; 2004 рік – 120 гривень; 2005 рік – 250 гривень; 2006 рік – 250 гривень; 2007 рік – 280 гривень; 2008 рік – 310 гривень; 2009 рік – 340 гривень. Однак, він вважає, що необхідно було виплатити: за 2000 рік – 150 гривень; 2001 рік – 170 гривень; 2002 рік – 236,50 гривень; 2003 рік – 236,50 гривень; 2004 рік – 250 гривень; 2005 рік – 1500 гривень; 2006 рік – 1750 гривень; 2007 рік – 1900 гривень; 2008 рік – 2350 гривень; 2009 рік – 2490 гривень, тобто всього за період з 2000 по 2009 роки йому не доплатили 9233 гривні.
З приводу вищевказаних не донарахувань він звертався до управління праці та соціального захисту населення виконкому Лубенської міської ради та Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат з вимогою провести донарахування та виплати кошти, на що отримав відмову.
Позивач прохає суд поновити йому пропущений строк для звернення до суду за захистом порушених прав, інтересів за період з 2000-2009 роки включно;
- зобов'язати ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради нарахувати йому, як учаснику бойових дій, щорічну разову грошову допомогу до 5 травня в розмірі 5 мінімальних пенсій за віком, відповідно до ст.12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, встановленої ЗУ "Про державний бюджет України" на відповідний рік за період з 2000-2009 роки ;
- стягнути з Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області на його користь щорічну разову грошову допомогу до 5 травня відповідно до ст.12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, встановленої ЗУ "Про державний бюджет України" на відповідний рік за період з 2000-2009 роки .
В судовому засіданні позивач свої позовні вимоги підтримав, прохав їх задовольнити.
Представник відповідача - ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради в судове засідання не з’явився, надіслав суду заяву з проханням проводити розгляд справи у його відсутність .
Представник відповідача - Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області в судове засідання не з'явився, надав суду свої заперечення, позов не визнає, мотивуючи тим, що виплати позивачу проводилися вірно у відповідності до Постанов Кабінету Міністрів України та ЗУ 'Про Державний бюджет України' за відповідні роки, прохає проводити розгляд справи без його участі .
Суд, заслухавши позивача, дослідивши матеріали справи, вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено і не заперечується відповідачами, що ОСОБА_1 є учасником бойових дій (а.с.6) і відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" має право на отримання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня в розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком.
Ст. 22 Конституції України закріплює принцип гарантованості конституційних прав і свобод, неможливість їх скасування, забороняє при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів звужувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод.
Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» д о ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.
Згідно зі ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в ред. від 25 грудня 1998 року ) щорічно до 5 травня учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірі п"яти мінімальних пенсій за віком.
Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в ред. від 28.12.2007 ) щ орічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
Зміни внесені 28.12.2007 року до ст. 12 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визнані неконституційною згідно з рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008.
Вихідним критерієм розрахунку підвищення пенсій є мінімальна пенсія за віком, розмір якої згідно зі ст. 28 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлюється в розмірі визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Згідно Постанови Верховного суду України від 13.06.2007 року №8 «Про незалежність судової влади» у відповідності до статей 8 та 22 Конституції України не підлягають застосуванню судами закони та інші нормативно-правові акти, якими скасовуються конституційні права і свободи людини та громадянина, а також нові закони, які звужують зміст та обсяг встановлених Конституцією України і чинними законами прав і свобод.
Позивач має право на щорічну допомогу до 5 травня у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком , як це передбачено ст. 12 ЗУ „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції від 25 грудня 1998 року. Однак протягом 2000-2009 років ОСОБА_1 отримував таку допомогу в значно меньших розмірах, ніж це передбачено вищевказаною нормою закону.
Така допомога позивачу була встановлена та виплачена в розмірах встановлених ЗУ «Про державний бюджет» на відповідний рік та постановою КМ України №211 від 18 березня 2009 року.
За обставин, коли звуження існуючих прав і свобод заборонено ст.ст.8, 22 Конституції України, які є нормами прямої дії, суд не може застосовувати в даному випадку норми закону, які зменшують розмір допомоги, на яку має право ОСОБА_1 як учасник бойових дій.
Виходячи із загальних засад пріоритетності законів над підзаконними нормативними актами при вирішенні даного спору, застосуванню підлягає саме ст. 12 ЗУ „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в редакції від 25 грудня 1998 року , а не Постанови КМУ.
За таких обставин відповідач ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради за 2000-2005 роки та 2007-2009 роки повинен нарахувати, а Центр по нарахуванню і виплаті допомог та здійсненню контролю за правильністю призначення та виплати пенсій виплатити позивачу щорічну допомогу із сум мінімальної заробітної плати на момент виплати, відповідно до Законів України "Про встановлення мінімальної заробітної плати на відповідний рік" та Законів України "Про державний бюджет України на відповідний рік".
Що стосується нарахування та виплати грошової допомоги на оздоровлення за 2006 рік, суд з такими вимогами позивача погодитись не може, оскільки, дія абзаців 2 та 3 ч.3 ст.48 Закону України № 796-ХІІ була зупинена в частині виплати компенсації допомоги у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати на 2006 рік згідно із п.37 ст.77 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.2005 року, який не визнаний неконституційним Конституційним Судом України до теперішнього часу, а тому дії відповідача щодо нарахування позивачу щорічної разової допомоги на оздоровлення за 2006 рік були правомірними, а тому підстав для задоволення позовних вимог за 2006 рік не має.
Доводи відповідачів про те, що виплату таких компенсаційних виплат слід провадити в межах бюджетних асигнувань суд не може прийняти до уваги, оскільки обмеження соціальних виплат учасникам бойових дій протирічить вимогам Конституції та Законів України.
Посилання відповідачів на пропущення позивачем річного строку звернення до суду не заслуговують на увагу, оскільки позивач не відмовлявся від надання йому даної допомоги, отримував її частку, яку держава Україна виплачувала йому в порушення Конституції та Законів України, інтересу до належних йому сум не втратив, а також позовні вимоги щодо виплати недоплаченої щорічної допомоги стосуються майнових прав позивача, на які строки давності не розповсюджуються.
Відповідно до Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна особа має право мирно володіти майном ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Позивач мав право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення на підставі ст. 12 ЗУ „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та обґрунтоване сподівання на отримання такої допомоги в розмірі, визначеному ст. 12 цього Закону.
Оскільки обов'язок по нарахуванню допомоги законодавчо покладено на управління праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради, то суд і покладає обов'язок на цей орган здійснити донарахування сум допомоги на оздоровлення на вказані вище роки та зобов'язати Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат виплатити позивачу донараховані суми.
Позовні вимоги позивача щодо зобов'язання відповідача нарахувати недоплачену щорічну допомогу на оздоровлення у визначеній позивачем грошовій сумі не підлягають задоволенню, оскільки суд не може перебирати на себе функцію органу, на якого законодавством покладено такі повноваження.
З метою забезпечення інтересів відповідачів, які фінансуються за рахунок держави, є її структурним підрозділом з особливим статусом, а позивач звільнений від сплати судового збору, суд вважає за можливе витрати, пов"язані зі сплатою судового збору віднести на рахунок держави.
З відповідачів в солідарному порядку на користь позивача, відповідно до ст.88 ЦПК України, слід стягнути витрати на ІТЗ розгляду справи в розмірі 37 грн.
Керуючись ст.ст.19, 22 Конституції України, ст.12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ст.ст. 11, 60, 212-215 ЦПК України,-
В И Р І Ш И В :
Позовні вимоги ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Визнати відмову ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради здійснити перерахунок ОСОБА_1 щорічної допомоги на оздоровлення за 2000-2005 роки та 2007-2009 роки – противоправною .
Зобов'язати ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради нарахувати ОСОБА_1, як учаснику бойових дій, щорічну разову грошову допомогу до 05 травня в розмірі 5 мінімальних пенсій за віком, відповідно до ст.12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, встановлених Законами України „Про Державний бюджет України " на відповідні роки за період 2000-2005 роки та 2007-2009 роки .
Зобов’язати Центр по нарахуванню та здісненню соціальних виплат Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської ОДА виплатити на користь ОСОБА_1 недосплачену щорічну разову допомогу до 05 травня, виходячи з розміру мінімальної пенсії за віком, встановлених Законами України „Про Державний бюджет України " на відповідні проки за період 2000-2005 роки та 2007-2009 роки .
В решті позовних вимог відмовити.
Стягнути на користь ОСОБА_1 солідарно з ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради та Центру по нарахуванню та здісненню соціальних виплат Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської ОДА 37 гривень витрат на ІТЗ розгляду справи.
Рішення може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження, яка подається протягом десяти днів з дня проголошення рішення.
Суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_3


Подскажите, пожалуйста, почему по этому решению суд взыскал за 9 лет ? на сколько я знаю суд должен взыскать только за три года- по сроку исковой давности unsure
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових д

Сообщение Likvidator » 19-11-2010, 19:02

Ирида писал(а):[i]Справа № 2-1305/10
Р І Ш Е Н Н Я
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2010 року Лубенський міськрайонний суд
Полтавської області
в складі : головуючого судді – Гудкова С.В.,
при секретарі – Яценко Л.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 праці та соціального захисту населення Лубенської міської ради, Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат про поновлення строку для звернення до суду та стягнення недоплаченої щорічної допомоги на оздоровлення, - ....

на сколько я знаю суд должен взыскать только за три года- по сроку исковой давности unsure

А на основании чего Вы это "знаете" :?:
суд писал(а):Посилання відповідачів на пропущення позивачем річного строку звернення до суду не заслуговують на увагу, оскільки позивач не відмовлявся від надання йому даної допомоги, отримував її частку, яку держава Україна виплачувала йому в порушення Конституції та Законів України, інтересу до належних йому сум не втратив

1. Якщо суд визнає поважною причиною пропуск строку позовної давності, порушене право підлягає захисту.


2.В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 268 ГК на требования о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, исковая давность не распространяется.
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Сообщение Ирида » 24-11-2010, 09:04

Уважаемые форумчане! Может у кого есть образец иска по такому делу или соответствующая практика, помогите посудиться.
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Сообщение Ирида » 24-11-2010, 09:24

Подскажите-подавать в админ .суд? что то нужно платить при этом?
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових д

Сообщение Al418 » 24-11-2010, 10:11

А как Вам нравиться такое вкрапление в дело про ветеранов войны?:
Ирида писал(а):Що стосується нарахування та виплати грошової допомоги на оздоровлення за 2006 рік, суд з такими вимогами позивача погодитись не може, оскільки, дія абзаців 2 та 3 ч.3 ст.48 Закону України № 796-ХІІ була зупинена в частині виплати компенсації допомоги у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати на 2006 рік згідно із п.37 ст.77 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.2005 року, який не визнаний неконституційним Конституційним Судом України до теперішнього часу, а тому дії відповідача щодо нарахування позивачу щорічної разової допомоги на оздоровлення за 2006 рік були правомірними, а тому підстав для задоволення позовних вимог за 2006 рік не має.
Если не найдете образца иска по ветеранам, возьмите иск "на оздоровление Чернобыльцев" по ст.48 ЗУ 796 и творчески переработайте его, заменив ПКМУ 562,836 на №№ указанные в Постановлении суда
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових д

Сообщение Likvidator » 24-11-2010, 13:42

Al418 писал(а):А как Вам нравиться такое вкрапление в дело про ветеранов войны?:
Ирида писал(а):Що стосується нарахування та виплати грошової допомоги на оздоровлення за 2006 рік, суд з такими вимогами позивача погодитись не може, оскільки, дія абзаців 2 та 3 ч.3 ст.48 Закону України № 796-ХІІ була зупинена в частині виплати компенсації допомоги у розмірах відповідно до мінімальної заробітної плати на 2006 рік згідно із п.37 ст.77 Закону України "Про державний бюджет України на 2006 рік" від 20.12.2005 року, який не визнаний неконституційним Конституційним Судом України до теперішнього часу, а тому дії відповідача щодо нарахування позивачу щорічної разової допомоги на оздоровлення за 2006 рік були правомірними, а тому підстав для задоволення позовних вимог за 2006 рік не має.

Судъя Лубенского суду Особа №3 осуществила службове підроблення Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", заменив слова 5 мінімальних пенсій,на
5 мінімальних зарплат
Коментар до статті 366 Кримінального Кодексу України. писал(а): Службове підроблення

1. Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів-

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
:nono:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових д

Сообщение Al418 » 24-11-2010, 13:57

Likvidator писал(а):Судъя Лубенского суду Особа №3 осуществила службове підроблення Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", заменив слова 5 мінімальних пенсій,на 5 мінімальних зарплат
В ст.48/796 именно 5 минимальных зарплат.
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових д

Сообщение Ирида » 24-11-2010, 15:12

Что бы подать такой иск нужно сначала обратится в центр с письмом, что бы они дали ответ, а потом в иске требовать возобновить срок подачи иска, дескать узнали о нарушении права датою ответа?
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових д

Сообщение Likvidator » 24-11-2010, 20:18

Ирида писал(а):Что бы подать такой иск нужно сначала обратится в центр с письмом, что бы они дали ответ, а потом в иске требовать возобновить срок подачи иска, дескать узнали о нарушении права датою ответа?
Формально да.Но если они фактически ответят,что не нарушали закон- то ветеран фактическиникогда не сможет узнать о нарушении прав:[quote="ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації"]
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;
28) роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції [/quote] :roll:
Этот абсурд-лишнее доказательство отсуствия срока позовной давности для позова к державним органам влади ,подтвержденное ЦКУ
Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється

1. Позовна давність не поширюється:
1) на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, крім випадків, встановлених законом;

3) на вимогу про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю;

4) на вимогу власника або іншої особи про визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким порушено його право власності або інше речове право;

5) на вимогу страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової виплати (страхового відшкодування).

Мало того-в иске,кроме майнового(стягнути), может быть заявлено и не-майнове право- например:обязать УТСЗН выполнить закон в части выплаты помощи
на оздоровления к 1 мая
Откуда следует
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди

1. Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.
:idea:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 25-11-2010, 07:29

Ирида писал(а):Что бы подать такой иск нужно сначала обратится в центр с письмом
А Вы сумеете без ответа УТиСЗН доказать нарушение закона с их стороны? Напишите запрос, на копии запроса потребуйте проставить дату приема и подпись (на случай, если они Вам не будут отвечать - хотя это маловероятно), а потом на основании ответа (или через месяц(?), если не ответят), подавайте в суд

Ирида писал(а):Подскажите-подавать в админ .суд? что то нужно платить при этом?
Да.
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Ирида » 25-11-2010, 09:02

Al418 писал(а):
Ирида писал(а):Что бы подать такой иск нужно сначала обратится в центр с письмом
А Вы сумеете без ответа УТиСЗН доказать нарушение закона с их стороны? Напишите запрос, на копии запроса потребуйте проставить дату приема и подпись (на случай, если они Вам не будут отвечать - хотя это маловероятно), а потом на основании ответа (или через месяц(?), если не ответят), подавайте в суд

Ирида писал(а):Подскажите-подавать в админ .суд? что то нужно платить при этом?
Да.По п.2 ст.71 КАСу обязаность доказывания лежит на ответчике.
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 25-11-2010, 09:21

Ирида писал(а):По п.2 ст.71 КАСу обязаность доказывания лежит на ответчике.
А кто говорит обратное? Однако:
ст.106 КАС писал(а): 4) зміст позовних вимог згідно з частиною третьою статті 105
цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої
вимоги
, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст
позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
как Вы будете обосновывать свои требования, если Вы не обращались к ответчику? А может он согласен был бы Вам скомпенсировать недоплату. Вы спросили:
Что бы подать такой иск нужно сначала обратится в центр с письмом, что бы они дали ответ
я высказал свое мнение, а решать Вам
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Ирида » 25-11-2010, 09:28

Al418 писал(а):
Ирида писал(а):По п.2 ст.71 КАСу обязаность доказывания лежит на ответчике.
А кто говорит обратное? Однако:
ст.106 КАС писал(а): 4) зміст позовних вимог згідно з частиною третьою статті 105
цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої
вимоги
, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст
позовних вимог щодо кожного з відповідачів;
как Вы будете обосновывать свои требования, если Вы не обращались к ответчику? А может он согласен был бы Вам скомпенсировать недоплату. Вы спросили:
Что бы подать такой иск нужно сначала обратится в центр с письмом, что бы они дали ответ
я высказал свое мнение, а решать Вам


Та я боюсь что ответа от них ждать придется долго, если вообще он будет.
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 25-11-2010, 09:35

Ирида писал(а):Та я боюсь что ответа от них ждать придется долго, если вообще он будет
А куда торопиться - с 2000 года не было, ну еще максимум месяц подождете, тем более, что исполнение решения суда тоже очень большая проблема. А вот если не будет, то к своему иску прикладываете копию Вашего обращения к ним, о чем я писал выше, и это уже будет основанием неправомерных действий.
Все дело в том, что сейчас суды применяют скорочене провадження, без участия сторон, и если Ваш иск будет не качественным, рассмотрение может затянуться не на месяц, а на гоооораздо больший срок
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Likvidator » 25-11-2010, 10:46

Al418 писал(а):
Ирида писал(а):как Вы будете обосновывать свои требования, если Вы не обращались к ответчику? А может он с[u]огласен был бы Вам скомпенсировать недоплату.[/u]

Вот это он и заявит в предварительном судебном заседании :twisted:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 25-11-2010, 10:52

Likvidator писал(а):Вот это он и заявит в предварительном судебном заседании
Я же все время пытаюсь объяснить, что предварительного судебного заседания при скороченом провадженни нет! Есть только иск с одной стороны и возражения ответчика с другой, симпатии и антиатии, понедельник и среда, и т.д. И со всем этим судья разбирается сам, хорошо, если не в понедельник
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Сообщение gor » 25-11-2010, 16:03

Ирида писал(а):Подскажите-подавать в админ .суд? что то нужно платить при этом?

Al418 писал(а):Да.

По отсуживанию разовой денежной помощи к 5 мая для участников БД - не надо.
ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты:
Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги
Рішення підприємств, установ і організацій, які надають пільги, можуть бути оскаржені до районної державної адміністрації, виконавчого комітету міської Ради або до районного (міського) суду.
Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність цього Закону, звільняються від плати за оформлення документів, юридичні консультації, а також від судових витрат, пов'язаних з розглядом питань щодо їх соціального захисту.
(Стаття 22 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95)
gor
участник
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 01-06-2010, 11:40
Откуда: Одесса

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 25-11-2010, 16:54

Ирида писал(а):Подскажите-подавать в админ .суд? что то нужно платить при этом?
Извините, уточняю: в админсуд - да; платить - нет
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Ирида » 10-12-2010, 17:23

Пришел от них ответ, конечно все дескать согласно закона.
Так что же все таки теперь мне делать? что -то я совсем запуталась:
-подавать админ иск не затрагивая вопроса о сроке обращения в адм. суд по ст. 99 КАС
- подавать админ иск, в котором указать что узнали о нарушении права датою получения ответа от ответчика, поэтому считаем что срок для обращения в суд не пропущен
- подавать ад. иск, в котором просить возобновить срок подачи иска по ст.100 КАС
- подавать ад. иск вместе с заявлением о возобновлении срока подачи иска и какую тогда уважительную причину указывать? :?
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 10-12-2010, 17:45

Ирида писал(а):Пришел от них ответ, конечно все дескать согласно закона.
Так что же все таки теперь мне делать?
- подавать ад. иск вместе с заявлением о возобновлении срока подачи иска и какую тогда уважительную причину указывать? :?
Срок подачи иска Вами еще не нарушен - Вам еще есть месяц на обдумывание:
п.4 ст.99 КАС писал(а):4. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку
вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для
звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк,
який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення
суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги
на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Другое дело, очевидно Вы хотите получить и за предыдущие года. В этом случае надо сослаться на ст.21 КАС (объединение требований), а затем на 268 ГК
Likvidator писал(а):В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 268 ГК на требования о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, исковая давность не распространяется.
Однако не все судьи обращают внимание на это, многие игнорируют. Скорее всего Ваш иск удовлетворят только за 2010 год.
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Ирида » 10-12-2010, 18:00

Al418 писал(а):
Ирида писал(а):Пришел от них ответ, конечно все дескать согласно закона.
Так что же все таки теперь мне делать?
- подавать ад. иск вместе с заявлением о возобновлении срока подачи иска и какую тогда уважительную причину указывать? :?
Срок подачи иска Вами еще не нарушен - Вам еще есть месяц на обдумывание:
п.4 ст.99 КАС писал(а):4. Якщо законом передбачена можливість досудового порядку
вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для
звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк,
який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення
суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги
на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Другое дело, очевидно Вы хотите получить и за предыдущие года. В этом случае надо сослаться на ст.21 КАС (объединение требований), а затем на 268 ГК
Likvidator писал(а):В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 268 ГК на требования о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью, исковая давность не распространяется.
Однако не все судьи обращают внимание на это, многие игнорируют. Скорее всего Ваш иск удовлетворят только за 2010 год.


А каким образом выплаты к 5 мая учаснику боевых действий относятся к требованиям о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью?
Ирида
посетитель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 03-11-2010, 09:33

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Al418 » 10-12-2010, 18:12

Ирида писал(а):А каким образом выплаты к 5 мая учаснику боевых действий относятся к требованиям о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью?
К сожалению, этим вопросом я не владею. В самом начале я просто обратил внимание на текст о Чернобыльцах (я Чернобылец) и попался. Надо читать в преамбуле Закона, или еще где-нибудь в тексте: ведь за что-то эти выплаты производятся? Наверно же за какой-то ущерб - просто так наша власть льготы не дает. Может это?:
Стаття 1. Основні завдання Закону

Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:
створення належних умов для підтримання здоров'я та активного
довголіття;
как компенсация за ущерб, нанесенный здоровью во время ведения боевых действий.
Al418
активист
 
Сообщения: 959
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Likvidator » 11-12-2010, 16:35

Al418 писал(а):
Likvidator писал(а):Вот это он и заявит в предварительном судебном заседании
Я же все время пытаюсь объяснить, что предварительного судебного заседания при скороченом провадженни нет! Есть только иск с одной стороны и возражения ответчика с другой, симпатии и антиатии, понедельник и среда, и т.д. И со всем этим судья разбирается сам, хорошо, если не в понедельник

Вы и судье пробовали это объяснить :?:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение atnest » 13-12-2010, 08:16

Вы и судье пробовали это объяснить

я пробовал,а он не согласился....ждем-с 21 декабря...
следующего заседания...
atnest
активист
 
Сообщения: 561
Зарегистрирован: 20-10-2006, 09:26
Откуда: Odessa

Re: Стягнення щорічної грошової допомоги учасникам бойових

Сообщение Likvidator » 13-12-2010, 15:21

atnest писал(а):
Вы и судье пробовали это объяснить

я пробовал,а он не согласился....ждем-с 21 декабря...
следующего заседания...

Имеет полное право не согласиться:
Стаття 183-2. Скорочене провадження
4. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем, відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає законне та обґрунтоване судове рішення. У разі недостатності повідомлених позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість ухвалення законного і обґрунтованого судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7600
Зарегистрирован: 23-10-2006, 06:44

След.

Вернуться в Добавки и доплаты

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |