Список форумов Загальна категорія Що робити, коли на нас наступають? "прошу стягнути і тому обгрунтування шкоди"

"прошу стягнути і тому обгрунтування шкоди"

Боротьба за свої конституційні права.
pakhomova81 посетитель

Сообщения: 28
pakhomova81 писал(а):
Прошу убедительно Вашей помощи!!!
Я на предварительном подала дополнение про вред к заяве, но судье что-то там не понравилось, получила ухвалу про исправление ошибок, сейчас пытаюсь переделать самостоятельно, но параллельно надеюсь, что кто-то что-нибудь подскажет . в ухвале написано, что
1 заява повинна містити в собі зміст поз. вимог, виклад обставин, яким позивач обгрунтовує своі вимогои, а також зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування
2ствлячі питання про визнання за нею права на допомогу в розмірі 30 відсотків мін. пенсії за віком , встновлену ст.6 з Про соц захист дітей війни та стягнення з відповідача матер збитків і вигляді компенації в розмірі ** за період**позивачка нзазначила у позові жодної підстави, на яку вона посилається , як на підставу цих вимог, у зв8язку з чим не можливо зробити висновок про заподіяння якої саме матер. шкоди йдеться, про яку компенсацію йде мова, якими нормативно-правовими документами передбачено відшкодування цієї компенсації та /або матеріальної шкоди та виходячи із яких розрахунків позивачка отримала іі розмір :Search:
не получилось прикрепить файл, пришлось разместить таким образом, извините, если что не так


*** міському суду
***ї обл.
Позивач: ***
***
Відповідач: Управління Пенсійного Фонду України в
м. ***
ціна позову 6528,45 грн.
УТОЧНЕННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ
У провадженні *** міського суду м. *** знаходиться цивільна справа № ****. за позовом *** до Управління Пенсійного Фонду України в м. *** про донарахування сум підвищення до пенсій дітям війни та стягнення недоплаченої щомісячної державної соціальної допомоги дітям війни за період з 01.01.2006 р по 30.04.2010 р. Користуючись своїм процесуальним правом, наданим ст.ст. 27, 31 Цивільного процесуального кодексу України, надаю суду доповнення та уточнення до позовної заяви.
Верховна Рада України Законом України № 3235-IV від 20.12.05 року «Про Державний бюджет України на 2006 рік», ст. 77 та ст. 110, та Законом України № 489-V від 19.12.2006 року «Про Державний бюджет України на 2007 рік», ст. 71, пункт 12, призупинила дію статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни». Конституційний Суд України своїм рішенням № 6-рп/2007 по справі №1-29/2007 року визнав положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» - п. 12. ст. 71, яким призупинено дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», такими, що не відповідають Конституції України. Конституційний Суд України своїм рішенням, № 10-рп/2008 від 22.05.2008 р визнав положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 28.12.2007р - р.2. ст. 41, яким призупинено дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», такими, що не відповідають Конституції України. Тому, у відповідності зі статтею 152 Конституції України, статті 73 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року N 422/96-ВР, у разі якщо акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Нормами Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26 грудня 2008 року № 835-VI та нормами Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р №2154-УІ зупинення дії статті 6 Закону України N 2195-IV на 2009 рік та 2010 рік передбачено не було.
Тобто за періоди з 10.07.2007р. по 31.12.2007 р., з 23.05.2008 р.по 31.12.2008 р., з 01.01.2009 р. по 01.04.2010 р. згідно зі статтею 6 зазначеного Закону України «Про соціальний захист дітей війни» Позивачу повинна виплачуватися щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. Відповідно до закону у повному обсязі допомога не виплачувалась. Згідно ст.1173 Цивільного Кодексу України шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів.
Крім того, я вважаю, що я маю право на відшкодування шкоди, завданої мені органом державної влади у сфері нормотворчої діяльності за періоди з 01.01.2006 р. по 31.12.2006 р., з 01.01.2007 р. по 09.07.2007 р., з 01.01.2008 р. по 22.05.2008 р. Так відповідно до ст.56 кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди , завданої незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ст. 152 Конституції України, матеріальна чи моральна шкода завдана фізичним чи юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку, статті 1175 Цивільного Кодексу України, шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів.
Вважаю необхідним звернути увагу Суду на те, що призначення Відповідачем зменшеного розміру допомоги надає мені право вимог, щодо стягнення з Відповідача різниці між фактично отриманою допомогою та 30% мінімальної пенсії за віком за підставами:
1) як матеріальна шкода, завдана дією Управління Пенсійного Фонду України в м. *** внаслідок неправомірного нарахування допомоги. З цих дат норми положень Закону України «Про Державний бюджет на 2007 р.» та Закону України «Про Державний бюджет на 2008 р.» в частині внесення ними змін до інших законів є не чинними та, відповідно, не можуть використовуватись органами державної влади у своїй роботі (ст. ст. 19, 152 Конституції України, ст. ст. 69, 74 Закону України «Про Конституційний Суд України»), тому з цих дат правовідносини внаслідок дії зазначених норм взагалі не можуть виникнути;
2) як матеріальна шкода, завдана дією неконституційних положень Закону України "Про Державний бюджет на 2006 рік", Закону України "Про Державний бюджет на 2007 рік" та Закону України "Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України " (підстава вимоги - ст.46 та ст. 152 Конституції України, Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2007р. та від 22.05.2008 р., ст.ст. 2, 4, 11, 16, 22, 1175 Цивільного Кодексу України) Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та нормами Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».
В даній ситуації через дію неконституційного нормативно-правового акту Позивачем недоотримана сума допомоги «дитині війни», за умови одержання якої Позивач мала б можливість використати її на особисті потреби.
Недоплатою допомоги у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком згідно статті 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» Позивачеві завдано шкоду, так як зменшена майнова сфера життя, сума недоплати дорівнює сумі матеріальної шкоди.
Недоплата виникла внаслідок неправомірних дій Відповідача, що сприяло порушенню права власності. Стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст.16.Цивільного кодексу України захист цивільних прав та інтересів судом здійснюється у спосіб: 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, ст.22 Цивільного Кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі, ст.1173 шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень,
відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом
місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів, ст.1175
шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті
прийняття органом державної влади, органом влади Автономної
Республіки Крим або органом місцевого самоврядування нормативно-правового акта, що був визнаний незаконним і скасований, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини посадових і службових осіб цих органів.
Розмір заподіяної шкоди становить 5528,45 грн.
За період з 01.01.2006 по 31.03.2010 сума компенсації складає 2539,34 грн. Сума компенсації є збитками, так як на суму 2539, 34 грн. на даний момент часу знецінились 5528,45 грн. Згідно ст.3 втрати внаслідок інфляційних процесів необхідно розцінювати як суму знецінення грошових коштів за прострочення грошового зобов’язання за певний період і вони є невід`ємною складовою суми основного боргу.
Згідно ст. 22 Цивільного Кодексу України збитки є частиною матеріальної шкоди, завданої особі.
Ст.23 Цивільного Кодексу України проголошує, що моральна шкода полягає:
1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа
зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї
чи близьких родичів;
3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у
зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також
ділової репутації фізичної або юридичної особи.
Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в
інший спосіб.
Позивачеві, внаслідок заподіяної шкоди у вигляді недоплати допомоги у розмірі 5528,45грн., було нанесено моральну шкоду, про що свідчить довідка, видана *** 21.05.2010 р. про необхідність в санаторно-курортному лікуванні. Тобто за період з 01.01.2006 р. по 31.04.2010 р. Позивач зазнавав систематичного фізичного болю та страждань( хвороба суглобів), ушкодження здоров*я, внаслідок неможливості мати відповідне санаторно-курортне лікування(копія довідки №191 від 21.05.2010 р.).

КЕРУЮЧИСЬ
ст.19,56,152 Конституції України, ст. ст. 2, 4, 11, 16, 22, 1173, 1175 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 69, 74 Закону України «Про Конституційний Суд України» ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини;

ПРОШУ
1. Визнати право Позивача на допомогу в розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком, встановленому ст.6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
2. Визнати, що сума недоплати допомоги та сума компенсації спричинили Відповідачеві матеріальну шкоду.
3.Стягнути з Відповідача 5528,45 грн. в рахунок відшкодування недоплати допомоги «дітям війни»
4. Стягнути з Відповідача матеріальних збитків у вигляді компенсації в розмірі 2539,34 грн.
5.Стягнути з Відповідача моральну шкоду у розмірі 1000 грн.
6.стягнути з Відповідача сплачений судовий збір та витрати на ІТЗ


Додаток : копія довідки №191 від 21.05.2010 р.

Дата Підпис
С уважением, Екатерина

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
pakhomova81 писал(а):
позивачка не зазначила у позові жодної підстави, на яку вона посилається , як на підставу цих вимог, у зв8язку з чим не можливо зробити висновок про заподіяння якої саме матер. шкоди йдеться, про яку компенсацію йде мова, якими нормативно-правовими документами передбачено відшкодування цієї компенсації та /або матеріальної шкоди та виходячи із яких розрахунків позивачка отримала іі розмір
....Додаток : копія довідки №191 від 21.05.2010 р.

Дата Підпис
Не просматривается копия документа(пiдстава), подтверждающего статус Дитина Вiйни :idea:

pakhomova81 посетитель

Сообщения: 28
это уже второе мое дополнение, т.е в иске были одни документы, в первом дополнении другие, а в этом уже третьи
Разве я должна все вышеизложенное в предыдущих документах(описание, приложения ) повторять?
ДО этого дополнения все принималось нормально, загвоздка где-то в этом дополнении,
спасибо за быстрые ответы, и вообще за то, что отвечаете
С уважением, Екатерина

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
pakhomova81 писал(а):
это уже второе мое дополнение, т.е в иске были одни документы, в первом дополнении другие, а в этом уже третьи
Разве я должна все вышеизложенное в предыдущих документах(описание, приложения ) повторять?
ДО этого дополнения все принималось нормально, загвоздка где-то в этом дополнении...

У каждого судьи своя справедливость :evil:
Судя по:
1 заява повинна містити в собі зміст поз. вимог, виклад обставин, яким позивач обгрунтовує своі вимогои, а також зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування
-Ваше второе дополнение рассматривается "изолированно" от всего иска(шкода появилась только во 2-м дополнении ???) :mda:
Детям войны предусмотрено: пiдвищення пенсии
Судья, возможно, "не улавливает" формулу:
НЕ ВЫПЛАТА=МАТЕРИАЛЬНАЯ ШКОДА
Подайте письмове клопотання про розъяснення ухвалы :idea:

pakhomova81 посетитель

Сообщения: 28
я вскользь упоминала про шкоду, ссылалась на ст 1167 ГПК, я теперь расписала в дополнении, на это же и дополнение делается, или я что-то не так думаю ?:mda:
"Подайте письмове клопотання про розъяснення ухвалы "
Это что, попросить , чтобы разъяснили ?
А что , так можно, и даже ответят?
Один судья по делу с детскими деньгами сказал, что я шкоду не смогу обгрунтувати, сказал, что взыскать- единсвенный способ получить когда-то в необозримом будущем деньги, удовлетворил взыскать :shock:
С уважением, Екатерина

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
pakhomova81 писал(а):
"Подайте письмове клопотання про розъяснення ухвалы "
Это что, попросить , чтобы разъяснили ?
А что , так можно, и даже ответят?

ЗАЯВА
про роз'яснення ухвали


"___" ____________ 20__ р. _________________________________________
(найменування суду, П. І. Б. судді)
винесена ухвала по заяві __________________________________
__________________________________________________ __________________.
(вказати П. І. Б. сторін та предмет спору у справі)
Суд постановив ухвалу ___________________________________, згідно з якою__________________________________________________ _______________.
(вказати суть постановленої судом ухвали)
Проте зазначена ухвала суду є не зовсім зрозумілим (неясною) в частині (що стосується) __________________________________________________ ______.
На підставі викладеного вище та керуючись ст. 221 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:
Роз'яснити ухвалу _____________________________________ суду у справі
__________________________________________________ ____________________
(П. І. Б. сторін, предмет спору, номер справи)
в частині __________________________________________________ ___________.

"___" ________________ 20__ р. __________________/___________________/
(підпис)


Вернуться в Що робити, коли на нас наступають?

cron