Список форумов Минуле Минулі теми Перерасчёт как средство увеличить пенсию

Перерасчёт как средство увеличить пенсию

R.V. Аватара пользователя
посетитель

Сообщения: 23
Если после назначения пенсии, не работать то и получить право на перерасчёт не получишь.
А вот если при назначении пенсии не все справки были предоставлены о стаже (трудовая потеряна). Через какое-то время предоставить справку в ПФ и пересчитать с учётом увеличения стажа по новой средней по Украине.
И ещё, где-то слышал что, сейчас можно один месяц поработать а потом через 2 года на перерасчёт подать, так чи ни?
Истина - где-то там...

poladich Аватара пользователя
активист

Сообщения: 653
Откуда: Харьков
R.V. писал(а):
сейчас можно один месяц поработать а потом через 2 года на перерасчёт подать, так чи ни?

Ні. Потрібно відпрацювати 24 місяці.

R.V. Аватара пользователя
посетитель

Сообщения: 23
А если я буду работать ЧП и каждый месяц (2 года) буду брать фиксированный патент, а там меньше отчисления и засчитывается не полный месяц страх.стажа. тогда можно подать на перерасчёт?
Истина - где-то там...

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
poladich писал(а):
R.V. писал(а):
сейчас можно один месяц поработать а потом через 2 года на перерасчёт подать, так чи ни?

Ні. Потрібно відпрацювати 24 місяці.
КСУ отменил такое требование:
Частина четверта статті 42 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

Действует другая редакция ст.42:
Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій у зв'язку із збільшенням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, та страхового стажу

...
3. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.
Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії.
Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону.
:nono:

Слава40 активист

Сообщения: 651
Все верно КСУ признал неконституционной. Но для чиновников УПФУ закон письма ПФУ и пост№530. Пока путь один в суд добиться положительного решения и потом еще и выполнения. Если у R.V. есть самое главное здоровье добиться решений через суд. Дай бог ему здоровья.

Maikl участник

Сообщения: 281
Откуда: Днепропетровск
Слава40 писал(а):
Все верно КСУ признал неконституционной. Но для чиновников УПФУ закон письма ПФУ и пост№530. Пока путь один в суд добиться положительного решения и потом еще и выполнения. Если у R.V. есть самое главное здоровье добиться решений через суд. Дай бог ему здоровья.

А в судебных решниях присутствуют такие ттакие фразы: Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року ці зміни визнано неконституційними, однак рішення про відновлення дії зазначеного закону в попередній редакції не приймалося.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 року №10-рп/2008/справа щодо предмету та змісту Закону про Державний бюджет України/ визнано такими, що не відповідають Конституції України/є неконституційними/, положення ст.67 р.1, п.п.2-4, 6-8, 10-18, п.п.7 п.19, п.п.20-22, 24,34, п.п.1-6, 8-12 п.35 «Прикінцеві положення» Закону України Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».
При цьому Конституційним судом України зазначено, що Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиційне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", визнаних неконституційними.
З цього слідує, що при визнанні неконституційними положень Закону України »Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими внесено зміни до постанови Верховної ради України « Про порядок введення в дію Закону України»Про статус суддів» Конституційним Судом України, потреба в додатковому посиланні в рішенні на необхідність відновлення дії зазначеного закону в попередній редакції, відсутня.
Даже судьи судятся с ПФ

Слава40 активист

Сообщения: 651
ЗАЯВА (сдана секретарю начальника УПФУ,получен штамп на втором экземпляре "принято"-роспись...

Мені моя пенсія нарахована відповідно до ст.43 Закону України"Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування 1058-IV" в 2004році тобто по матеріалам пенсійної справи де була довідка про заробіток за два роки. В 2008 році знову по тої же довідки за два роки перерахована пенсійним фондом без моєї заяви. Відпрацювавши,з останніх фізичних сил 25 місяців,в період 2006-2008 році,я набув права на перерахунок пенсії відповідно до ст.ст.40,42 ЗУ"Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування1058-IV" із застосуванням показника середньої зарабітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії ,з застосуванням права на виключення до 10% заробітку(оптимізацію) і представленням довідки за 5 років до 01.07.2000 року. В 2009році подавши довідку за 5 років (період з01.09.1991-31.08.1996рік) і всі необхідні документи я просив перерахувати мені пенсію. Мені повідомили що в результаті перерахунку по довідки за 5 років і відпрацьованих 25місяцях моя пенсія стає менше нарахованої за два роки. Мені сказали написати заяву на перерахунок пенсії тільки по стажу і пенсія збільштеся на 10гривін 88копійок.Я таку заяву написав но не відмовляюсь від перерахунку по заробітку в майбутньому. Отже я вирішив реалізувати своє право на перерахунок пенсії по заробітку в січні 2011 року. Прошу використати довідку за 5 років що є в матеріалах пенсійної справи і перерахувати мені пенсію з застосуванням показника середньої зарабітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії ,тобто за 2010 календарний рік при цьому прошу (оптимізувати) виключити період з01.07.2000 року до кінця моєї роботи,що складає 38 місяців при праві на виключення 58 місяців що менше 10% від мого стажу,а залишити тільки довідку за 5 років,що є в пенсійні справі,тобто за 60 місяців що відповідає нормам закону "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування1058-IV".
Прошу надати мені в письмовому вигляді відповідь про перерахування моєї пенсії з обов"язковим посиланням на нормативно-правові акти,на підставі яких здійснений розрахунок.
Аналогічна заява про перерахунок моєї пенсії подана мною _4___січня2010 року особисто інспекторові. Прошу надати відповідь у строки встановлені ЗУ "Про звернення громодян". …4……січня 2011року

Сообщение 04-01-2011, 12:45
atnest активист

Сообщения: 561
Откуда: Odessa
мяу и мі туда же
ЗАЯВЛЕНИЕ
Перерасчет пенсии
работающему пенсионеру


Я нахожусь на учете в Управлении  Одессы с 2008 года, удост           .
Получаю пенсию по возрасту на основании Закона Украины «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в дальнейшем ЗУ- 1058) .
В настоящее время работаю. 
На основании действующей (чінної) по состоянию на 1 января 2011 ч.4 ст 42 ЗУ -1058  в редакции от 28.12.2007,  в случае , если застрахованная особа после назначения пенсии продолжала работать, проводится перерасчет пенсии с учетом страхового стажа после назначения пенсии.
Каждый следующий перерасчет проводится не ранее чем через два года после, предыдущего перерасчета с учетом страхового стажа после назначения пенсии.
Перерасчет пенсии производится из заработной платы (дохода), с которого была расчитана пенсия или за периоды страхового стажа, определенные в части первой статьи 40 ЗУ-1058.
Пенсия мне назначена в октябре 2008.
 Это мой первый перерасчет и после назначения пенсии прошло  более двух лет.
В соответствии с действующим законодательством имею право на перерасчет и повышение пенсии.
Учитывая изложенное, на основании ч.4 ст 42, ст 40, ст 45 ЗУ-1058 прошу:
 - пересчитать с 1 января 2011 мою пенсию работающему пенсионеру с учетом  средней зарплаты за 2010 год и выплачивать пенсию в соответствии с данным перерасчетом.
- перерасчет прошу сделать в двух вариантах  и выбрать вариант с найбольшим размером пенсии :
– вариант первый -по стажу;
- вариант второй - по стажу и заработной плате.


Ответ прошу дать по адресу:


Слава40 активист

Сообщения: 651
Ну и сразу первый вопрос. Получу отказ письменный,то в суд надо подать не позже 1 месяца или не позже 6 месяцев?

atnest активист

Сообщения: 561
Откуда: Odessa
лучше в месяц .. не дать ни малейшего повода для...
как получим ответі =вікладіваем ...

Слава40 активист

Сообщения: 651
После обеда позвонил инспектор из УПФУ на домашний телефон.Просит прийти 20 числа (через 15 дней) за ответом т.к. у них нет конвертов и марок! ! Ну что же бум ходить,благо 200 м от моего дома.На словах она сказала: Увеличения не будет,до сих пор средняя 1197.91грв и 24мца последних у вас это 2007-2008гг не исключаемые согласно постановы №530?? Поэтому ваш коэффициент это уменьшит аж до 2.79000. Мы же вам уже писали в 2009году что пенсия станет меньше... Считаю 2.79х1197.91х0.85=2747.34+(7.5х53=397.50)=3144.84 Да меньше. Но если даже только по средней 2010 и если она будет где то 1780грв и с уменьшенным коэффициентом до 2.79 то 1780х2.79х0.85=4221.27+397.5=4618.77грв.Уже больше даже без оптимизации 24мцев.Есть смысл бороться...

Слава40 активист

Сообщения: 651
Узнал неприятную для себя информацию. Оказывается в моем городе (суд у нас один на весь город) еще ни одному дитю войны не отказали в удовлетворении иска. Зато еще ни один не выиграл суд по перерасчету,суд упорно поддерживает УПФУ. Да! Как говорил Преображенский бумагу надо железную,железобетонную заготавливать т.е иск...Это мне сказал один знакомый,жена которого работает в отделе персонификации,а ему в феврале будет отработано 2 года. Жена спрашивала у юриста УПФУ будет ли он подавать апелляцию по перерасчету если муж выиграет суд,так он сказал что еще ни одному суд не удовлетворил и ему еще не приходилось писать.

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Слава40 писал(а):
Узнал неприятную для себя информацию. Оказывается в моем городе (суд у нас один на весь город) еще ни одному дитю войны не отказали в удовлетворении иска. Зато еще ни один не выиграл суд по перерасчету,суд упорно поддерживает УПФУ. Да! Как говорил Преображенский бумагу надо железную,железобетонную заготавливать т.е иск...Это мне сказал один знакомый,жена которого работает в отделе персонификации,а ему в феврале будет отработано 2 года. Жена спрашивала у юриста УПФУ будет ли он подавать апелляцию по перерасчету если муж выиграет суд,так он сказал что еще ни одному суд не удовлетворил и ему еще не приходилось писать.
Вас нагло обманывают-скорее всего...

Слава40 активист

Сообщения: 651
Скоро сам узнаю. 20.01. обещают дать ответ на заявление. Пойду с иском в суд и все выясниться...

Maikl участник

Сообщения: 281
Откуда: Днепропетровск
Слава40 писал(а):
Скоро сам узнаю. 20.01. обещают дать ответ на заявление. Пойду с иском в суд и все выясниться...

Так будет быстрее
Зважаючи на те, що Управління Пенсійного фонду України в __________________ районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області веде автоматизований облік нарахувань і виплат пенсій та їх підвищення, прошу надати мені вказану довідку у тижневий строк відповідно до ч. 2, 3 ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року.
http://se-bo.at.ua/publ/pravovedenie/pe ... /21-1-0-19

Слава40 активист

Сообщения: 651
Завтра,если УПФУ будет работать,пойду спрошу почему нет мне повышения с 1.01 2011г на каждый год сверхстажа. Да и на разведку! Если выполнят обещанное,через 15 дней после подачи 4.01.2011, то и ждать уже не долго.Тут самое главное будет составить такой иск чтобы отказа не было...

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Maikl писал(а):
http://se-bo.at.ua/publ/pravovedenie/pensionnoe/deti_vojny_primery_zajavlenij_v_pensionnyj_fond_ukrainy/21-1-0-19

Все понимают, что:
1) позиция Пенсионного фонда Украины противоречит действующему законодательству Украины;
2) руководство и исполнители его указаний, выплачивая детям войны 49,80 вместо положенных 30% от минимальной пенсии нарушают действующее законодательство Украины;
3) их действия уже давно преодолели барьер в 1700 грн., когда наступает уже криминальная ответственность (ст. 175, 356, 364, 365, 367 Криминального кодекса Украины).

И при этом никто не обращается в прокуратуру.
Определяя исковые заявления как "возмещение ущерба, причиненное бездействием органа государственной власти", юристы тихо подыгрывают Пенсионному фонду Украины. Как результат, руководство и специалисты управлений Пенсионного фонда Украины продолжают наглеть оскорбляя, крича, посылая детей войны на... и в..., чувствуя себя БЕЗНАКАЗАННЫМИ.
Мы, пожалуй, пойдем другим путем...


...Попереджаючи можливу відмову Управління Пенсійного фонду України від задоволення мого прохання, повідомляю, що у такому разі я звернусь до прокуратури і суду з заявою щодо притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб Управління Пенсійного Фонду України...
Оскільки спільні дії керівника, начальника і спеціалістів юридичного відділу, відділу нарахувань пенсій, бухгалтерії Управління Пенсійного фонду України щодо невиконання вимог чинного пенсійного законодавства України складаються з віддання розпоряджень і виконання розробки правового обґрунтування, проведення розрахунків, перерахування коштів тощо, тому ці дії будуть кваліфіковані як злочин, вчинений за обтяжуючих обставин, а саме: протизаконні дії, вчинені за попередньою змовою організованої групи службових осіб щодо особи похилого віку.
До "лампочки"-если только прокурор не решил отличиться, и уйти с прокуроской работы :evil:
Хотя,согласно ККУ, судъи и прокуроры давно должны пересажать всех началиников УПФУ-как уголовников:
Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду

Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.
По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку прийняти одно з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
:ok:
Я пытался ходить другим путем.Устно прокурор послал на...,а письменно в суд....

atnest активист

Сообщения: 561
Откуда: Odessa
Да верим в справедливость...
У меня прокурор закріл угол дело на нач пенс фонда за не віполнение реш суда по иску двс... в связи отсутствием наличия...

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
atnest писал(а):
мяу и мі туда же
ЗАЯВЛЕНИЕ
Перерасчет пенсии
работающему пенсионеру

Ваши оптимистические примеры-заразительны:
З А Я В А

В зв'язку з вступом в дію Закону України «Про державний бюджет на 2011 рік» ( 2857-VI від 23.12.2010 р) та вимогами діючих на момент цього звернення , Законів України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраджали від Чорнобильської катастрофи»(796-12) , «Про загальнообов' язкове державне пенсійне страхування»(1058-15), я маю право на перерахунок та підвищення пенсії , а також виплату заборгованості і компенсації за затримку нарахованих законом виплат, а саме:
1) На перерахунок пенсії на підставі частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» ( за 36 місяців страхового стажу відпрацьованих з моменту попереднього законного перерахунку з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року), із заробітної плати (доходу), за періоди страхового стажу,зазначені в частині першій статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ( з застосуванням показника середної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року цього звернення за перерахунком пенсії ,тобто показника за 2010 рік)
2)На підвищення пенсії на 1% заробітку за кожний рік стажу зверх 20 років
((52-20)*(0,01)*(Заробіток , врахований для обчислення пенсії)=
=0,32*(Заробіток , врахований для обчислення пенсії) - стаття 56 частина 2 закону 796-12 .
3) На виплату додаткової пенсії за шкоду здоров'ю в розмірі 30 процентів
мінімальної пенсії за віком (0,30*750=225 грн.)- стаття 51 закону 796-12
4) На виплату заборгованості та компенсації за затримку пенсійних виплат, за 2008,2009,2010 роки, на підставі ст.46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та Рішення Бобруйського районного суду від 31 листопада 2010 р.
Рішення щодо перерехунку пенсії з додаванням 24 місяців страхового стажу і застосуванням показника середної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний 2007 рік , прийняте у 2010 році Бобруйським управлінням ПФУ, без врахування вимог діючого законодавства та моєї заяви від 14.01.2010 року, було визнане незаконним та скасоване вказаним вище Рішенням суду.
Довідка працюючого пенсіонера про страховий стаж станом на 12 січня 2011 року приведена в Додатку 1.
Дії та бездіяльність державних службоців Бобруйського управління ПФУ щодо порушення права на пільгові пенсійні виплати,передбачені частиною 2 ст.56 та ст.51 закону 796-12 , вказаним Рішенням суду -визнані протиправними.
Згідно частини 5 ст.124 діючої Конституції України, судові Рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.
В зв'язку з викладеним вище, прошу:
1.Керуючись частиною 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов' язкове державне пенсійне страхування», з 1 січня 2011 року, провести перерахунок пенсії з додаванням 36 місяців страхового стажу відпрацьованих з моменту попереднього законного перерахунку (страховий стаж з 1 січня 2008 року по 31 грудня 2010 року), із заробітної плати (доходу), за періоди страхового стажу зазначені в частині першій статті 40 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ( з застосуванням показника середної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року цього звернення за перерахунком пенсії ,тобто показника за 2010 рік)

2. Згідно вимог частини 4 статті 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та частини 3 статті 55 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраджали від Чорнобильської катастрофи», провести перерахунок моєї пенсії в зв'язку з поновленням судом законних прав для її підвищення , відповідно до ст.ст. 51, 56 закону 796-12: з 1 січня 2011 року.

3.Згідно вимог частини 2 ст.46 Закону України «Про загальнообов' язкове державне пенсійне страхування» та рішення Бобруйського районного суду від 31 листопада 2010 р. виплатити заборгованость та компенсацію за затримку частини виплат із солідарної системи державного пенсійного страхування(ст. ст.7, 40,42 закону 1058-15) та пільгових пенсійних виплат з державного бюджету(ст. ст. 51,56) за 2008,2009,2010 роки.

Попереджаючи можливу відмову державних службовців від виконання Рішення суду та вимог Законів України , діючих на момент звернення, повідомляю, що у такому разі я звернусь до прокуратури і суду з заявою щодо притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб Бобруйського Управління Пенсійного Фонду України:
"Стаття 382. Невиконання судового рішення
1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -
карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, -
караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. "
Оскільки спільні дії керівника, начальника і спеціалістів юридичного відділу, відділу нарахувань пенсій Бобруйського Управління Пенсійного фонду України щодо невиконання вимог чинного законодавства України складаються з віддання розпоряджень і виконання розробки правового обґрунтування, проведення розрахунків, перерахування коштів тощо, ці дії будуть кваліфіковані як кримінальний злочин, вчинений за обтяжуючих обставин, а саме:
протизаконні дії, вчинені за попередньою змовою організованої групи службових осіб.

Про прийняте по цій заяві рішення , прошу мене письмово повідомити в строки,
передбачені частиною 5 статті 45 Закону України «Про загальнообов' язкове державне пенсійне страхування» та вимогами пункту 39 «ПОРЯДКУ подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"»
Додатки:
1.Довідка про страховий стаж на 12.01.2011 року на 1.арк.


:танцую: :Search: STRASBURG

Tasha35 посетитель

Сообщения: 12
Вечер добрый!
Может не в этой теме, но хочу задать вопрос тем, кто прошел некоторые этапы по перерасчету пенсий.
Если перерасчет пенсии был сделан в ПФУ одного района , а через некоторое время пенсионер в связи с изменением места жительства переехал и пенсию перевел в другой район, и только тогда узнал о неправильном перерасчете пенсии (стандартно - с повышением коеф.заработка но по 2007 году). Как правильно подать дакументы в суд?
Ведь если указать ответчиком теперишний ПФУ, то естественно от них будет отказ - не мы мол перерасчет выполняли, в лучшем случае получиться судиться только с момента перехода в новый ПФ :mda:
Сроки уже горят, а как правильно? подскажите :help:


А заявление с указанием о криминальной ответственности - это супер! :good: если б еще и подействовало...

Tasha35 посетитель

Сообщения: 12
И еще, вопос тем, кто прошел апелляцию, или принимал хоть какое-то участие в этом.
После долгих переписок с ПФом , участия с судебных заседаниях, судом ПИ 07.09.10 удовлетворен иск о перерасчете, поданный по ЦПКУ. В решении было указано о подаче апелляции в обл.апел.суд. ПФ конечно подал апел.жалобу, на имя обл.апел.суда.
А дальше дело не решается, суд ПИ документы никуда не отправляли, сообщили о неурегулировании этого вопроса. В декабре сказали в суде: отправляли в обл.апел.суд, но там документы не приняли.
Что делать? как сдвинуть дело с мертвой точки? посоветуйте!!

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Tasha35 писал(а):
И еще, вопос тем, кто прошел апелляцию, или принимал хоть какое-то участие в этом.
После долгих переписок с ПФом , участия с судебных заседаниях, судом ПИ 07.09.10 удовлетворен иск о перерасчете, поданный по ЦПКУ. В решении было указано о подаче апелляции в обл.апел.суд. ПФ конечно подал апел.жалобу, на имя обл.апел.суда.
А дальше дело не решается, суд ПИ документы никуда не отправляли, сообщили о неурегулировании этого вопроса. В декабре сказали в суде: отправляли в обл.апел.суд, но там документы не приняли.
Что делать? как сдвинуть дело с мертвой точки? посоветуйте!!

Предлагаю обратиться в суд,с заявой о установлении факта,имеющего
юридическое значение:

Залишення рішення суду 1 інстанції без зміни судом другої інстанції.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо воно не було оскаржене. Якщо рішення було оскаржене, то воно вступає в законну силу з моменту залишення його без зміни судом другої інстанції.
:read:
Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
2. У судовому порядку можуть бути встановлені також інші факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення
Стаття 257. Підсудність

1. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання
:bomb:

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Tasha35 писал(а):
. Как правильно подать дакументы в суд?
Ведь если указать ответчиком теперишний ПФУ, то естественно от них будет отказ - не мы мол перерасчет выполняли, в лучшем случае получиться судиться только с момента перехода в новый ПФ :mda:
Сроки уже горят, а как правильно? подскажите :help:...

Укажите 2 ответчика :idea:
ПОЛОЖЕННЯ
про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах писал(а):

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
5) контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій,

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Слава40 писал(а):
Все верно КСУ признал неконституционной. Но для чиновников УПФУ закон письма ПФУ и пост№530. Пока путь один в суд добиться положительного решения и потом еще и выполнения. .

Имеются примеры:
Уквітні 2007 року ОСОБА_5 звернувся до суду першої інстанції з позовом, предметом якого є: визнання рішення управління Пенсійного фонду України (надалі –УПФУ) в Ленінському районі м.Миколаєва незаконним; зобов’язання УПФУ провести перерахунок пенсії з урахуванням трудового стажу за 24 місяці 2005 та 2006 років.

05 березня 2008 року Ленінський районний суд м.Миколаєва прийняв постанову, якою задовольнив позовні вимоги з підстави недоведеності суб’єктом владних повноважень правомірності прийнятого рішення щодо відмови у зарахуванні до загального пенсійного стажу позивача періоду роботи у 2005-2006 роках.
У поданій апеляційній скарзі УПФУ, посилаючись на порушення судом норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, просить скасувати постанову суду першої інстанції та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволені позову.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив із необхідності застосування до спірних правовідносин положень ч.1 ст. 43 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»від 09.07.2003 року, а саме.

«Перерахунок пенсій за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років, призначених до набрання чинності цим Законом, здійснюється за нормами цього Закону на підставі документів про вік, страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час перерахунку в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло раніше, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду».

Обгрунтовуючи вимоги апеляційної скарги, УПФУ зазначило, що фактично страхові внески із заробітної плати позивача було сплачено лише за 4 місяці (2 місяці у 2005 році та 2 місяці у 2006 році ), а відтак підстав для перерахунку пенсії немає.
Оскільки порушення страхувальниками обов’язку щодо сплати страхових внесків за умови звітності про нарахування зазначених сум вказує на наявність публічно-правового спору між підприємствами та УПФУ, не спростовує факту наявності у застрахованої особи страхового стажу та, відповідно, права на перерахунок пенсії відповідно до ст. 42 Закону, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції щодо непавомірності дій УПФУ з прийняття рішення про відмову в проведенні перерахукну пенсій позивача.
Ухвала суду набирає законної сили негайно після її проголошення
:bomb:

pensionerka посетитель

Сообщения: 46
Вопрос к Likvidator!
....
Залишення рішення суду 1 інстанції без зміни судом другої інстанції.

Цитата:
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо воно не було оскаржене. Якщо рішення було оскаржене, то воно вступає в законну силу з моменту залишення його без зміни судом другої інстанції.
....

Откуда эта цитата и как добиться установления этого юридического факта? У меня документы с 22 сентября находятся без движения в областном административном суде?

След.

Вернуться в Минулі теми

cron