Список форумов Пенсії та види пенсій Льотні пенсії "Двоскладова формула" расчета летной пенсии.

"Двоскладова формула" расчета летной пенсии.

Пенсії за выслугою років (нальоту часів) льотчикам та льотному складу; підрахунок стажу, заробітку, пенсії ...
Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
На мой аргумент (ЗУ 1055-15, ст.27, п 2, абз 1) – «За бажанням застрахованої особи…» - в ответ «Ни какого бажання! Работаем по п.2 Прикинцевых».
- А как начисляете?
- ст.53 ЗУ 11788-12.
- так она же распространяется на тех, кто уже давно на пенсии!
{ Дія статті 53 поширюється на працівників з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які
вийшли на пенсію до набрання чинності Закону ( 1222-14 ) згідно із
Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }

И опять футбол к Прикинцевым..., п 2, абз 1,2.

А почему футбол???:
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52, ст. 465 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст.10; 1995 р., N 43, ст.313):
II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що дія статті 53 Закону України "Про пенсійне
забезпечення"
поширюється на працівників з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які
вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 листопада 1999 року
N 1222-XIV

Константин писал(а):
Это заколдованный круг? Классический пример заворотка кишок нашего законодательства? Какие могут быть пути выхода из этой ситуёвины?
Ваш случай:
1.Не попадает под вышеуказанную Постанову.
2.Попадает под ПП ЗУ 1058.
При возникновении правовых коллизий...действует ЗУ принятый позднее:
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям
Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
26. Пункт 15 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51,
ст. 376) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) застосовуються в частині визначення права на пенсію за
віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Погашення заборгованості зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, що виникла до 1 січня 2004 року і
не погашена в установленому законом порядку, здійснюється
відповідно до статті 106 цього Закону".

II. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци п'ятий і
шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України від
6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 3, ст. 11; 1993 р., N 10, ст. 76; N 29,
ст. 304; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3108-IV
:idea:
Cоветую Вам общаться с УПФУ ...письменно а не устно.
На мой аргумент (ЗУ 1055-15, ст.27, п 2, абз 1) – «За бажанням застрахованої особи…» - в ответ «Ни какого бажання! Работаем по п.2 Прикинцевых».

Они сразу изменят "понятия" :idea:

Константин посетитель

Сообщения: 41
То Likvidator


Ну и что? Абз.3 , п.3 Висновока Конституційного Суду України от 2 червня 1999 року, который был приведен Вами, аж никак не повлиял на текст 46-й статьи Конституции, а соответственно на другие НПА

Крім того, аналіз названої статті свідчить про те, що право
громадян на соціальний захист не залежить від досягнення ними
певного віку, і поняттям "вік" ця стаття взагалі не оперує. Таке
право гарантується всім громадянам, які його потребують, незалежно
від того, до якої вікової категорії вони належать. Не пов'язується
з досягненням певного віку за змістом статті 46 Конституції
України і складова частина цього права - право громадян на
пенсійне забезпечення. Це цілком відповідає призначенню соціальної
держави, якою проголошена Україна (стаття 1 Конституції України)
та вітчизняній законодавчій практиці. Зокрема, Законом України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) від 5 листопада 1991 року
встановлено такі види пенсій, як пенсії по інвалідності, пенсії у
зв'язку з втратою годувальника, соціальні пенсії, пенсії за
вислугу років тощо, які за наявності підстав призначаються у
будь-якому віці. До того ж, право на соціальний захист громадян у
старості не обмежується тільки пенсійним забезпеченням, а й
включає інші види передбаченої законом допомоги.


Конституция Украины.
Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття
з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших
джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних,
комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є
основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не
нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.


ПФУ с Конституцией не работает. Он работает с законами, которые должны соответствовать тому, что декларирует Конституция. А клерки и вообще могут работать по утвержденным ПФУ подзаконным актам. Например по инструкциям.

Мне бы ссылочку на эти инструкции, тогда можно с ними «говорить на их языке». А что касается Конституции, это все в общем, декларация о намерениях. Пусть ею президенты занимаются.

Константин посетитель

Сообщения: 41
То Likvidator

А почему футбол???:


Да все потому, что п2,п2 «Прикинцевых» 1058-15 дает им эту лазейку, а ПКМУ от 10.02.2000 №264 ее как бы еще и закрепляет:

1) особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії
призначаються за нормами цього Закону в разі (в случае!) досягнення пенсійного
віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України
"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).

Так и сказали: «исполниться 60, приходите, пересчитаем по 1058-15»
А случая может и не представиться. Средняя продолжительность летного состава меньше 60. Сколько уже друзей ТУДА отнесли...Возраст 54,57,49... Печально!

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
Так и сказали: «исполниться 60, приходите, пересчитаем по 1058-15»
А случая может и не представиться. Средняя продолжительность летного состава меньше 60. Сколько уже друзей ТУДА отнесли...Возраст 54,57,49... Печально!

Повторяю совет:
Cоветую Вам общаться с УПФУ ...письменно а не устно.
Все что они ответят письменно-Вы сможете использовать в суде.

"Сказали"...к делу не пришьешь :evil:
Похожего на Ваш случай- решения не пока не обнаружил ,но суды
понимают ЗУ совсем иначе :twisted: :
Визнати неправомірною відмову Управління Пенсійного фонду України в Богодухівському районі Харківської області в проведенні ОСОБА_1 перерахунку пенсії згідно ч. 3 ст. 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» з урахуванням змін внесених Законом України №1222-ХIV від 17 листопада 1999 р. "Про внесення змін до деяких Законів України" та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 року № 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно – випробного складу”, від 10.02.2000 року № 264 “Про порядок обчислення заробітку для призначення пенсій особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації”, від 09.08.2005 року № 713 “Про внесення змін до п. 7 Порядку призначення і виплати пенсії за вислугу років працівникам льотно – випробного складу цивільної авіації”.


Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Богодухівському районі Харківської області провести перерахунок призначеної ОСОБА_1пенсії з 01 серпня 2009 року відповідно ч. 3 ст. 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» з урахуванням змін внесених Законом України № 1222-ХIV від 17 листопада 1999 р. "Про внесення змін до деяких Законів України" та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 року № 418 “Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно – випробного складу”, від 10.02.2000 року № 264 “Про порядок обчислення заробітку для призначення пенсій особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації”, від 09.08.2005 року № 713 “Про внесення змін до п. 7 Порядку призначення і виплати пенсії за вислугу років працівникам льотно – випробного складу цивільної авіації”.
-Никаких 2х складовых формул...потолок пенсии(если я не ошибаюсь) 2,5 Сз за 2009 год.....
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6636551
Такое Вас не устраивает:
пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що
дає право на пенсію за вислугу років
(частина перша статті 64 та
статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і
призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою,
шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і
не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників
льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів,
штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах.
При цьому розмір пенсії для осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не
може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної
плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за
календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія.
{ Частина третя статті 53 в редакції Закону N 1222-XIV ( 1222-14 )
від 17.11.99 }

Это,как правило больше,чем по ЗУ 1058 :idea:

Константин посетитель

Сообщения: 41
To Likvidator

Это,как правило больше,чем по ЗУ 1058


У меня получается наоборот. Двухскладовой подход делит трудовую деятельность на две части. И большую, до 01.01.2004, обрезает дважды: 0,75 и 2,5. Поэтому часть налета просто в песок! Тем самым на второй период остается налет менее 2000 час. соответственно коэффициент - ниже плинтуса.
Если же расчет проводить с учетом требования ЗУ 1055, то картина намного веселей. Да и ограничитель остается только один: 75%.

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
To Likvidator

Это,как правило больше,чем по ЗУ 1058


У меня получается наоборот. Двухскладовой подход делит трудовую деятельность на две части. И большую, до 01.01.2004, обрезает дважды: 0,75 и 2,5. Поэтому часть налета просто в песок! Тем самым на второй период остается налет менее 2000 час. соответственно коэффициент - ниже плинтуса.
Если же расчет проводить с учетом требования ЗУ 1055, то картина намного веселей. Да и ограничитель остается только один: 75%.

Похоже,Вы ошибаетесь в расчетах.При обычном расчете по ЗУ 1058...Кз за все месяцы ...не могут быть более ~5,6.Допустим Ваш коэффициент
стажа Кс=0,4. Кс*Кз=2,24,что меньше 2,5 :hi:
(По ЗУ 1058(обычная не 2-хскладовая формула) -нет привязки ограничений пенсий к 75% заработка)

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Likvidator писал(а):
Похоже,Вы ошибаетесь в расчетах.При обычном расчете по ЗУ 1058...Кз за все месяцы ...не могут быть более ~5,6.
Могут. Например при заработке в 9495 грн в январе 2008г Кз=7,07384 ...

Likvidator писал(а):
(По ЗУ 1058(обычная не 2-хскладовая формула) -нет привязки ограничений пенсий к 75% заработка)
Есть, см.
Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу писал(а):
2. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом другим частини четвертої статті 24 цього Закону, - 0,85.
-= Пенсионер - это профессия! =-

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Nickolas писал(а):
Likvidator писал(а):
Похоже,Вы ошибаетесь в расчетах.При обычном расчете по ЗУ 1058...Кз за все месяцы ...не могут быть более ~5,6.
Могут. Например при заработке в 9495 грн в январе 2008г Кз=7,07384 ...

Идет речь о налетах до 2004
Nickolas писал(а):

Likvidator писал(а):
(По ЗУ 1058(обычная не 2-хскладовая формула) -нет привязки ограничений пенсий к 75% заработка)
Есть, см.
Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу писал(а):
2. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом другим частини четвертої статті 24 цього Закону, - 0,85.

Я...о заработке...
С таким стажем...,более 55 лет! ...(в возрасте 18+75/1,35=~старше74 лет)....пенсии за выслугу имеют единицы с кавказским долголетием...
Эти ограничения "передрали" из ЗУ "Про пенсійне забезпечення" ...но зачем то "не туды" вставили:
Документ 1788-12, остання редакцiя вiд 07.05.2009 на пiдставi 1276-17, чинний писал(а):
Стаття 19. Розміри пенсій за віком
....Розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до цієї статті,
не може перевищувати 75 процентів заробітку, за винятком
мінімальних пенсій, підвищених за роки роботи понад 25 років у
чоловіків і 20 - у жінок, а працівникам, зайнятим на роботах,
передбачених пунктом "а" статті 13 і статтею 14 цього Закону, - 85
процентів заробітку.

:shok:

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Likvidator писал(а):
Nickolas писал(а):
Могут. Например при заработке в 9495 грн в январе 2008г Кз=7,07384 ...

Идет речь о налетах до 2004

1. И полном отсутствии таковых после 1.1.2004?
2. Например при заработке в 1000 грн. в январе 1999г Кз=6,74946 ;-)
-= Пенсионер - это профессия! =-

Nickolas Аватара пользователя
Site Admin

Сообщения: 3226
Откуда: Харьков

Likvidator писал(а):
Я...о заработке...:

... а я встрял в разговор об ограничении размера пенсии семьюдесятьюпятью процентами (75%) заработка.

Поскольку П = Зп х Кс
и Кс <= 0,75 (для несписочников),
то это и есть то самое ограничение в 75% заработка.

Likvidator писал(а):
С таким стажем...,более 55 лет! ...(в возрасте 18+75/1,35=~старше74 лет)....пенсии за выслугу имеют единицы с кавказским долголетием...
... и отсутствием права на кратное исчисление стажа ("год за два" и т.п.)

PS. Да, а сколько часов налета дают год (месяц) стажа?
(или вы по календарю им считаете независимо от налета?)
Такчто , стаж и возраст считаются по разным шкалам:
- стаж - по часам налета;
- возраст - по календарю.
А вы их пытаетесь уложить в одну ...
-= Пенсионер - это профессия! =-

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Nickolas писал(а):
Likvidator писал(а):
Я...о заработке...:

... а я встрял в разговор об ограничении размера пенсии семьюдесятьюпятью процентами (75%) заработка.

Поскольку П = Зп х Кс
и Кс <= 0,75 (для несписочников),
то это и есть то самое ограничение в 75% заработка

Гммм...
Мы говорим о разных Зп.
Ваши 75% от Зп привязаны к "среднепотолочному Зс" и не учитывают сверхстажа:
Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи, визначена відповідно до статті 40 цього Закону, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Я имею ввиду (55 процентов +1процентХ(Сверхстаж)) от заработка летчика
Стаття 19. Розміри пенсій за віком
Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (стаття 64), але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менш як на 1 процент мінімального розміру пенсії.
Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам, бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам) і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах, пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.

Без конкретных данных...мы гадаем на кофейной гуще :twisted:

Сообщение 24-01-2010, 01:37
Константин посетитель

Сообщения: 41
То Nickolas

Nickolas, мне почему-то кажется, что Вы знаете ответ на интересующий меня вопрос:

- Подскажите, пожалуйста, по какой методике (методикам) рассчитывается в настоящий период пенсия для лиц летного состава гражданской авиации Украины? Существуют ли НПА ПФУ определяющие/устанавливающие какие либо особенности расчета пенсии для лиц этой категории?

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
То Likvidator

А клерки и вообще могут работать по утвержденным ПФУ подзаконным актам. Например по инструкциям.

Мне бы ссылочку на эти инструкции, тогда можно с ними «говорить на их языке». .

Подобные инструкции на этом форуме не известны ,или отсуствуют в принцыпе :Search:
Имеются только не имеющие юридической силы...анонимки:

На запитання відповідають фахівці Пенсійного фонду України
Чому пенсія за вислугу років особам з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації обмежується величиною 2,5 середньої зарплати?

В. Б., м. Ужгород

Згідно з пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) обчислення пенсії особам, які працювали або працюють на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через такі фонди пенсії призначаються (перераховуються) за нормами Закону за умови дотримання вимог, передбачених у Законі України «Про пенсійне забезпечення».
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 713 внесено зміни до пункту 7 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації, затвердженого постановою Кабміну від 21.07.1992 р. № 418 «Про затвердження нормативних актів з питань призначення пенсій за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу». Таким чином, у разі зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з 2005 року) заробіток, з якого призначається (перераховується) пенсія відповідно до цього пункту, збільшується на коефіцієнт, який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати таких працівників за рік, що передує року, в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату зазначених працівників, яка враховувалася під час призначення (перерахунку) пенсії.

Згідно зі статтею 53 Закону України «Про пенсійне забезпечення» розмір пенсії для осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-спостерігачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається (перераховується) пенсія.

Оскільки згідно з даними Державного комітету статистики України середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, за 2005 рік становить 806,19 грн, обмеження розміру пенсії працівників льотних екіпажів на сьогоднішній день становить 2015,48 грн (806,19 х 2,5 = 2015,48).

Отже, пенсію за вислугу років громадянину В. Б. нараховано згідно з вищевикладеними нормами та з урахуванням спеціального стажу роботи 64 роки 9 місяців 5 днів.

Обратите внимание на следующий факт:
ПП ЗУ 1058 писал(а):
6. До прийняття відповідного закону до пенсій, передбачених цим Законом, установлюються надбавки та здійснюється їх підвищення згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ). Зазначені надбавки та підвищення встановлюються в розмірах, що фактично виплачувалися на день набрання чинності цим Законом з наступною індексацією відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення. Виплата їх здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
16. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років. ( Пункт розділу XV доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 )

Формально, с 17.11.2005...вообще отсуствует Законный размер пенсий
за вислугу лет,несмотря на наличие прав на эту пенсию
Кроме того позднее принятые изменения... с 17.11.2005... формально отменяют выплату и индексацию повышений размеров пенсий, размер которых определен ЗУ 1788-12 и
вводят расчет размера пенсий за выслугу ...по методике расчета обычных пенсий по возрасту.(
ЗУ 1058)
При этом ,об исчислении Вашего специального стажа после 01.2004...в ЗУ 1058 даже не упоминается(???). Единственный формальный путь для применения специального стажа для пенсий за выслугу: 2-х складова формула.... :unknown:
Но все эти формальные рассуждения...суды перечеркивают тем,что
закон 1788-12 действует, в части пенсий за выслугу и их размеров, в настоящее время
(нельзя отменить Положения ЗУ 1788 никаким другим ЗУ(в данном случае ЗУ 1058),кроме Закона о внесении изменений в ЗУ 1788-12:

Документ 1788-12, остання редакцiя вiд 07.05.2009 на пiдставi 1276-17, чинний
:hi:

Константин посетитель

Сообщения: 41
То Likvidator

(нельзя отменить Положения ЗУ 1788 никаким другим ЗУ(в данном случае ЗУ 1058),кроме Закона о внесении изменений в ЗУ 1788-12:

Абсолютно согласен. Да дело то в том, что ст. 53 ЗУ 1788-12, по которой мне пытаются посчитать, в отношении меня уже отменена ЗУ 1222.
Документ 1222-14, редакцiя вiд 17.11.1999, чинний

II. Прикінцеві положення (ЗУ 1222)

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що дія статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення" поширюється на працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 листопада 1999 року


Получается,что ст. 53 ЗУ 1788 должна применяться в отношении тех лиц ЛС, которые оформили пенсию по выслуге лет до 17.12.1999. Потом ее приостановили, т.к. вновь пошли летать. Был период острой нехватки ЛС. А вот теперь они оставляют летную работу и попадают под действие этой ст.53 как под пресс. Переоформить пенсии по новому, с учетом тех заработков, что они получали после 1999года, они уже не могут. Только через перерасчет, получив незначительную прибавку. Хотя ПФУ за их последующий рабочий период получал конкретно немалые отчисления. У меня достаточно много товарищей, которые вот так попали.
А я оформляю пенсию впервые и действие ст. 53 ЗУ 1788 на меня распространяться не должно. (Я так думаю).

~Jhellico Аватара пользователя
эксперт

Сообщения: 3007
Откуда: Україна, Чернігів

Константин писал(а):
Получается,что ст. 53 ЗУ 1788 должна применяться в отношении тех лиц ЛС, которые оформили пенсию по выслуге лет до 17.12.1999

Вы не совсем правильно понимаете данное положение. Пункт 2 распространяет действие новой редакции статьи также и на вышедших на пенсию до его принятия, и дает им право на перерасчет. Без этих слов у них всё осталось бы по-старому.

Константин посетитель

Сообщения: 41
То ~Jhellico

Что то я Вас не понял, ~Jhellico. Если можно по-подробнее.
Разве в ст. 53 ЗУ 1788 говориться что либо про перерасчет? Про перерасчет идет речь в ст. 69.
Стаття 69. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку

Т.е. те пенсии, которые были назначены ЛС до 17.11.99, перерасчитываются в соответствии со ст.69.

А слова «также» в ст.53 нет. Хотя там где нужно объединить лиц разных категорий, законодатель его использует. Например:

Стаття 54. Окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу, які мають право на пенсію за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, в яких вони зайняті:

~Jhellico Аватара пользователя
эксперт

Сообщения: 3007
Откуда: Україна, Чернігів

Константин писал(а):
Если можно по-подробнее

Попробую. До вступления в действие Закона 1222 (до 17.11.1999) в ст.53 были выделены только "працівники льотно-випробного складу", и поэтому только для них действовал отдельный порядок расчета заработка (с огрничением 85%). Закон 1222 добавил туда членов летных экипажей и бортоператоров. Порядок расчета заработка им установили тот же, но ограничили размер пенсии 75% заработка и 2,5 средними. Если бы в Законе 1222 не было слов "Встановити, що дія статті 53 ... поширюється на працівників з числа осіб льотних екіпажів ..., які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом", то у членов летных экипажей, вышедших на пенсию до 17.11.1999, пенсия осталась бы прежней (рассчитанной на общих основаниях), а уже те, кто выходил на пенсию после 17.11.1999, пользовались бы льготами в учете заработка. Но поскольку эти слова были, то с 17.11.1999 всем таким лицам был произведен перерасчет по новым правилам.

Константин посетитель

Сообщения: 41
То ~Jhellico
Попробую. До вступления в действие Закона 1222 (до 17.11.1999) в ст.53 были выделены только "працівники льотно-випробного складу", и поэтому только для них действовал отдельный порядок расчета заработка (с огрничением 85%). Закон 1222 добавил туда членов летных экипажей и бортоператоров. Порядок расчета заработка им установили тот же, но ограничили размер пенсии 75% заработка и 2,5 средними. Если бы в Законе 1222 не было слов "Встановити, що дія статті 53 ... поширюється на працівників з числа осіб льотних екіпажів ..., які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом", то у членов летных экипажей, вышедших на пенсию до 17.11.1999, пенсия осталась бы прежней (рассчитанной на общих основаниях), а уже те, кто выходил на пенсию после 17.11.1999, пользовались бы льготами в учете заработка. Но поскольку эти слова были, то с 17.11.1999 всем таким лицам был произведен перерасчет по новым правилам.

Ну тогда нет никакого противоречия в моем понимании ст.53 ЗУ1788. Единственно что она относится только на ЛС, вышедший на пенсию до ЗУ 1222, т.е. до 17.11.1999 года. А все кто идет позже должны пользоваться п.7 "Порядка...", утвержденным ПКМУ от 21.07.1992, где абз.2 пункта а) гласит:
З одержаної суми обчислюється пенсія за нормами,
встановленими Законом України "Про внесення змін до статті 53
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 428/95-ВР )

Т.е. лицам ЛС, выходящим на пенсию после 1999 года расчет оной должен производиться не по ст.53 ЗУ 1788, а по ЗУ № 428, который вносит изменения в упомянутую ст 53.
Или как?

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
То Likvidator

(нельзя отменить Положения ЗУ 1788 никаким другим ЗУ(в данном случае ЗУ 1058),кроме Закона о внесении изменений в ЗУ 1788-12:

Абсолютно согласен. Да дело то в том, что ст. 53 ЗУ 1788-12, по которой мне пытаются посчитать, в отношении меня уже отменена ЗУ 1222.
Где конкретно, в ЗУ 1788-12...Вы находите отмену в отношении Вас (подчеркните это место)???:
Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам
льотно-випробного складу авіації та особам льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах)

призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього
Закону для пенсій за віком.

********************************************************
{ Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
**********************************************************

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті
64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право
на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55),
крім пенсій
працівникам льотно-випробного складу та особам льотних екіпажів
повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах.

******************************************************
{ Частина друга статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
********************************************************

Працівникам льотно-випробного складу та особам льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотам, штурманам,
бортінженерам, бортмеханікам, бортрадистам, льотчикам-наглядачам)
і бортоператорам, які виконують спеціальні роботи в польотах,
пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що
дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та
статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і
призначаються в розмірах, передбачених частинами першою - третьою,
шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком
, і
не можуть перевищувати 85 процентів заробітку для працівників
льотно-випробного складу та 75 процентів заробітку для осіб
льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів,
штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів,
льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні
роботи в польотах. При цьому розмір пенсії для осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, не
може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної
плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за
календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія.
************************************************************
{ Частина третя статті 53 в редакції Закону N 1222-XIV ( 1222-14 )
від 17.11.99 }

********************************************************
{ Стаття 53 в редакції Закону N 428/95-ВР від 14.11.95, із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від
17.11.99 }
{ Дія статті 53 поширюється на працівників льотно-випробного
складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону ( 428/95-ВР)
згідно з Постановою ВР N 429/95-ВР від 14.11.95 }
{ Дія статті 53 поширюється на працівників з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які
вийшли на пенсію до набрання чинності Закону ( 1222-14 ) згідно із
Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }


Если
Дія статті 53 поширюється на працівників льотно-випробного
складу, які вийшли на пенсію до прийняття Закону ( 428/95-ВР) ...на працівників з числа осіб льотних
екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів,
бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів)
і бортоператорів, які виконували спеціальні роботи в польотах, які
вийшли на пенсію до набрання чинності Закону ( 1222-14 ) згідно із
Законом N 1222-XIV ( 1222-14 ) від 17.11.99 }
- то это совсем не означает, что действие статьи 53 не распространяется(не поширюється) на аналогичных працiвникiв,выходящих на пенсию в 2010 году...включая Вас :?: :nono: :?:

Сообщение 25-01-2010, 14:02
Константин посетитель

Сообщения: 41
То Likvidator

Так, что Вы хотите сказать, что потолок моей пенсии 2,5х1573,99=3934,97 ? Или еще что-нибудь ПФУ подкинет?

Сообщение 25-01-2010, 14:09
Константин посетитель

Сообщения: 41
То Likvidator

Так к чему эта приписка, если ст 53 распространяется на всех?

Сообщение 25-01-2010, 14:36
Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
То Likvidator

Так к чему эта приписка, если ст 53 распространяется на всех?

Если бы не было этой приписки,то ст 53 не
распространялась бы,на тех. кто вышел на пенсию до ее появления(изменения)...

Закон, як і будь-який нормативно-правовий акт, має межі своєї дії в трьох «вимірах»:

1) у часі, тобто обмежений періодом дії, коли закон має юри­дичну чинність;

2) у просторі, на який поширюється дія закону;

3) за колом осіб, які підпадають під вплив закону: на основі закону у них виникають юридичні права і обов'язки.

Загальним є правило: закон зворотної сили не має. Це правило надає визначеності і стабільності суспільним відносинам. Грома­дяни у своїх вчинках орієнтуються на чинні закони. Вони можуть розраховувати на майбутні закони в конкретних вчинках сього­днішнього дня. Тому нові закони не повинні поширюватися на старі життєві ситуації: це викликало б хаос у суспільстві.
Винятки з нього правила рідкісні і допускаються:

а) за наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) зворотної сили;

б) у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили кримінальному закону, який скасовує або пом'як­шує кримінальну відповідальність.
:idea:

Сообщение 25-01-2010, 14:50
Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
То Likvidator

Так, что Вы хотите сказать, что потолок моей пенсии 2,5х1573,99=3934,97 ? Или еще что-нибудь ПФУ подкинет?

А Вам известна средняя заработная плата,за календарный год,предшествующий месяцу,начиная с которого назначается Ваша пенсия???
не
може перевищувати дві з половиною величини середньої заробітної
плати працівників, зайнятих в галузях економіки України, за
календарний рік, що передує місяцю, з якого призначається пенсія.


(Как я понимаю,это среднее арифметическое 12 средних зарплат за месяц по данным ГКС,(например (Сз(март2009)+Сз(апрель2009)+...Сз(январь2010)+Сз(февраль2010)):12)...если Вы оформляете пенсию с 1 марта 2010....
Календарный год,предшествующий месяцу назначения=12 календарных месяцев до момента назначения
:idea: )
В ЗУ 1058...такая Сз не используется ...там применяется Сз за календарный год ,предшествующий году назначения:nono:

Сообщение 25-01-2010, 14:59
Константин посетитель

Сообщения: 41
То Likvidator

А Вам известна средняя заработная плата,за календарный год,предшествующий месяцу,начиная с которого назначается Ваша пенсия???


Конечно! Я подал документы в декабре 2009. Ему предшествовал 2008, в котором средняя ЗП по стране была 1573,99. Правильно?

Likvidator эксперт

Сообщения: 7606
Константин писал(а):
То Likvidator

А Вам известна средняя заработная плата,за календарный год,предшествующий месяцу,начиная с которого назначается Ваша пенсия???


Конечно! Я подал документы в декабре 2009. Ему предшествовал 2008, в котором средняя ЗП по стране была 1573,99. Правильно?
Не правильно. На 17.11.1999 года(последнее изменение статьи 53) подобная Зп по стране по методике ПФУ...не была предусмотрена :nono:
В статье 53 ,имеется ввиду другая,большая величина:
(СзГКС(декабрь2008)+СзГКС(январь 2009)+...+СзГКС(ноябрь2009)):12 :idea:
Примерный законный "взлетно-пенсионный" потолок 1877Х2,5=4693 :hi:
Последний раз редактировалось Likvidator 25-01-2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.

Пред.След.

Вернуться в Льотні пенсії

|