Соблюдение ПФУ требований МОТ

Обговорення пенсійної реформи, законопроекти та пропозиції

Соблюдение ПФУ требований МОТ

Сообщение Likvidator » 02-01-2009, 21:24

В РФ требования Международной Организации Труда- грубо нарушены:
5.5. Пенсия и заработок, их соотношение. Соотношение пенсии и заработка, или коэффициент замещения пенсией трудового дохода - также одна из острейших проблем пенсионной системы любой страны. Каждая развитая страна стремится минимизировать пенсионные расходы, в то же время, сохраняя достаточно высокий уровень пенсий, гарантирующий социальный покой в обществе. Ни в одной из таких стран не снижается достигнутый уровень пенсий.
В России иная ситуация. Таких низких пенсий (абсолютный уровень пенсионного обеспечения) и такого низкого коэффициента замещения, как в нашей стране, нет ни в одной стране Западной Европы. Возможно, это не совсем корректное сравнение, но в Португалии, например, где пенсии значительно ниже, чем в других западных странах, минимальная пенсия около 200 евро, а максимальная – более 1200 евро. Для сравнения в России наименьший размер трудовой пенсии 50 евро, а размер пенсии в три раза выше средней – около 300 евро (максимальный размер пенсии в России не установлен). Наименьший коэффициент замещения в 40%, провозглашенный более 50 лет назад, давно превышен и во многих странах достигает 60 и более процентов. В России он около 24%, к тому же имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Следовательно, программа минимум – как можно быстрее довести коэффициент замещения в России хотя бы до 50%, немного выше наименьшего, определенного в Конвенции МОТ № 102, поскольку в нашей стране крайне низкая оплата труда и люди вынуждены почти 60% ее тратить на самое необходимое (в других развитых странах на удовлетворение таких потребностей затрачивается в два-три раза меньшая часть трудового дохода).

Интересно Л.Денисова знает о Конвенции МОТ № 102 :?: :?: :?:
Код: Выделить всё
Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения
Дата вступления в силу: 27 апреля 1955 года
...
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВЫПЛАТЫ ТИПИЧНОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ

 

Раздел
 Охватываемый случай
 Типовой получатель
 Процент
 

 
V
 Старость
 Мужчина с женой в пенсионном возрасте
 40
 
             Инвалидность
 Мужчина с женой и двумя детьми
 50
 
 
             Потеря кормильца
 Вдова с двумя детьми
 40
 
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44

Сообщение Likvidator » 16-01-2009, 11:55

Интересно узнать мнение ПАДКО о результатах внедрения реформы,в 2009 :?:
Коментарі до проекту Закону України "Про обов'язкове пенсійне страхування"
Підготовлено компанією ПАДКО за проектом реформування соціального сектору в Україні
Червень 1998 року

Нас непокоїть вартість нової системи пенсійного забезпечення через велику ймовірність зростання дефіциту коштів у пенсійному фонді. Хоча законопроект й передбачає окремі заходи для заощадження коштів, нам здається, що в цілому надходження пенсійних коштів скоротиться, а витрати зростуть. Наші побоювання грунтуються на таких підставах:
* до 2003 року ставка обов'язкових відрахувань до солідарної системи скоротиться із сьогоднішніх 33% до 26%;
* розміри пенсій високооплачуваним працівникам суттєво підвищаться;
* пенсії сьогоднішнім пенсіонерам перераховуватимуться, що може означати лише їхнє підвищення;
* починаючи з 2005 року, пенсії індексуватимуться відносно заробітної плати;
* у 2003 році скасовується обмеження на максимальний розмір пенсій;
* більшість видів пільгових пенсій зберігається.
Водночас перелічені нижче заходи мають забезпечити деяке заощадження пенсійних коштів:
* соціальні пенсії фінансуватимуться не з пенсійного фонду, а з державного бюджету (втім, цей захід не зменшить вартість соціальних пенсій, а лише перенесе її на бюджет);
* скасовуються пенсії за вислугу років;
* до трудового стажу, що дає право на пенсію, включатимуться лише періоди сплати внесків;
* поступово підвищується тривалість трудового стажу, необхідного для призначення повної пенсії;
* персоніфікація і підвищення пенсії як частки заробітної плати мають поліпшити платіжну дисципліну і скоротити масштаби зловживань і корупції.
Перехід до нової системи пенсійного забезпечення
Важливість ретельного планування переходу до нового порядку призначення й обчислення розмірів пенсій є очевидною. За чинним пенсійним законодавством пенсія обчислюється як сума 2,75% заробітку за кожний з перших 20 років трудового стажу і 1% заробітку за кожний наступний рік роботи для жінок і як сума 2,25% заробітку за кожний з перших 25 років трудового стажу плюс 1% заробітку за кожний наступний рік роботи для чоловіків. У новій формулі береться 1% заробітку за всі роки трудового стажу, причому, якщо у чинній формулі береться заробіток або за будь-які п'ять послідовних років, або за 2 роки, що передують виходу на пенсію, то у новій формулі застосовуються спеціальні коефіцієнти заробітної плати. У цьому зв'язку існує певна небезпека того, що чимало громадян втратять вже зароблену пенсію, якщо перехід до нового порядку призначення й обчислення пенсій виявиться недостатньо підготовленим.
Право громадян на пенсію, "зароблене" ними у минулому, нам здається досить надійно захищеним - виходячи з нашого тлумачення закону і результатів обговорень з представниками Міністерства праці і соціальної політики. Водночас, ми вважаємо, що пенсії більшості громадян зменшаться після введення в дію нового закону. Розглянемо такий приклад. Станом на 1 січня 1999 року (на цей день намічено введення в дію нового закону) жінка віком 45 років має 20 років трудового стажу. Напередодні, 31 грудня 1998 року вона мала б право на максимальну пенсію 59,86 грн. Після введення дію нового закону пенсію цій жінці нарахують в розмірі 20% її приведеного заробітку, причому її розмір, як і раніше, обмежуватиметься максимальним встановленим рівнем. В результаті пенсія, обчислена за новою формулою, виявиться нижчою на більш як 60%.
Зауваження до окремих статей законопроекту
Стаття 4
З тексту статті мені незрозуміло, чи звільняється хтось з роботодавців від сплати внесків до солідарної системи. Наприклад, за нинішнім законом держава сплачує внески до Пенсійного фонду за державних службовців, перелік яких визначається Законом про державну службу, але пенсії їм виплачуються з Пенсійного фонду. Незважаючи на те, що пенсії державним службовцям є значно вищими за пенсії іншим громадянам, ставка пенсійний внесків є однаковою для всіх.
Це означає, що пенсії державним службовцям фінансуються з пенсійних внесків решти працівників. ....
Стаття 11
З приводу цієї статті у нас є кілька зауважень.
* Перехід до нової формули. За чинним пенсійним законодавством пенсія обчислюється як сума 2,75% заробітку за кожний з перших 20 років трудового стажу і 1% заробітку за кожний наступний рік роботи для жінок і як сума 2,25% заробітку за кожний з перших 25 років трудового стажу плюс 1% заробітку за кожний наступний рік роботи для чоловіків. У новій формулі береться 1% заробітку за всі роки трудового стажу. Розглянемо такий приклад. Нехай 1 січня 1999 року (на цей день намічено введення в дію нового закону) жінка віком 45 років має 20 років трудового стажу. Вона вже заробила собі пенсію в розмірі 55% свого заробітку за чинною формулою, натомість за новою формулою її пенсія дорівнює лише 20% заробітку. З іншого боку, розмір "старої" пенсії у більшості випадків обмежується 59,86 грн, в той час як будь-які обмеження на "нову" пенсію скасовуються (в усякому разі після 2003 року). ....
Стаття 23
Ми намагаємося зрозуміти, як пов'язані між собою положення статей 23 і 26. У статті 23 сказано, що для обчислення пенсії середня заробітна плата працівників у галузях економіки України за рік, що передує виходу на пенсію, множиться на середньоарифметичний індивідуальний коефіцієнт заробітку застрахованої особи. Далі у статті сказано, що після одержання даних про середню заробітну плату по країні за календарний рік, з якого призначається пенсія, провадиться перерахунок пенсій. Водночас, у статті 26 сказано, що починаючи з 2005 року пенсії підвищуватимуться щорічно відповідно до зростання середньої заробітної плати. Чи полягав намір розробників законопроекту у "прив'язці" базового розміру пенсії до середньої заробітної плати по країні у рік виходу на пенсію? Оскільки цей показник невідомий, коли призначається пенсія, чи будуть пенсії "прив'язуватися" до середньої заробітної плати по країні у попередньому році і коригуватися потім, коли стане відомою величина середньої заробітної плати у рік виходу на пенсію? Може в обох статтях - 23-й і 26-й - йдеться про індексацію пенсій?
....
Стаття 26
Ця стаття визначає умови індексації пенсії, починаючи з 2005 року. З останньої редакції статті випливає, що підвищення пенсій необов'язково буде адекватним зростанню середньої заробітної плати і здійснюватиметься за процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів. У чому полягає намір розробників законопроекту? Далі, оскільки індексація починається лише в 2005 році, чи буде перша індексація адекватна зростанню середньої заробітної плати у період між виходом на пенсію і 2005 роком? Чи лише зростанню середньої заробітної плати між 2004 і 2005 р.р.? Якщо за новим порядком пенсії обчислюватимуться шляхом множення індивідуального коефіцієнту заробітку на поточну середню заробітну плату, тоді буде враховане зростання заробітної плати за весь період між виходом на пенсію і 2005 роком, і вартість пенсійної реформи неминуче зросте до значної величини.
Стаття 27
Перерахунок за новою процедурою пенсій всім нинішнім пенсіонерам коштуватиме надто дорого. Результати нашого аналізу свідчать, що всі, хто заробляє понад 150% середньої заробітної плати, отримуватимуть пенсії, вищі за нинішні. Оскільки пенсії високооплачуваним працівникам зростуть, а пенсії решті працівників не зменшаться, загальні витрати у пенсійній системі також зростуть. У цьому зв'язку, перш ніж включати це положення в закон, необхідно ретельно проаналізувати наслідки його застосування.

:cray:
Likvidator
эксперт
 
Сообщения: 7606
Зарегистрирован: 23-10-2006, 07:44


Вернуться в Пенсійна реформа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |

cron