Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Обговорення законопроектів та постанов уряду

Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение dog-fox » 04-12-2020, 12:17

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 2141 щодо повернення норми максимальної пенсії у 90% грошового забезпечення "...осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а також зміни порядку перерахунку пенсій.

Проєкт підтримали 216 депутатів, далі його чекає розгляд у другому читанні.

Нагадаємо, що чинним наразі законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» максимальний розмір військової пенсії зменшений до 70% грошового забезпечення. Крім того органи Пенсійного фонду, під час проведення перерахунку раніше призначених більших пенсій, теж зменшують їх відсотковий розмір до 70%.

Зауважимо, що минулого року такі дії органів Пенсійного фонду визнані незаконними рішенням Великої палати Верховного Суду у зразковій адміністративній справі №240/5401/18.

Законопроєкт №2141 від 13 вересня 2019 року, покликаний повернути межу пенсій у 90% відповідних сум та відновити соціальну справедливість серед військових пенсіонерів, які виходили на пенсій у різні часи та при всіх однакових умовах служби отримують різну пенсію.

Окрім повернення 90% проєкт містить норми щодо перерахунку пенсій на момент виникнення такого права, детальний порядок такого перерахунку та визначає підставами для нього зміну грошового забезпечення рішенням Кабміну, або введення нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій.

Реалізація проєкту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету (за попередніми розрахунками), у розмірі 14,8 млрд грн.


ТЕКСТ
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного Закону
_____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до законів України:

1. У Законі України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб” (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 13 цифри “70” замінити цифрами “90”;

2) частину четверту статті 63 викласти в такій редакції:
Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому у статтях 63-1 і 63-2 цього Закону та у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій”.
3) доповнити Закон новими статтями 63-1 та 63-2 такого змісту:
Стаття 63-1 Порядок перерахунку пенсій
Перерахунок раніше призначених відповідно до цього Закону пенсій проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом (далі -особи), або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій, у розмірах, установлених законодавством.
На підставі зазначеного в частині першій цієї статті рішення Кабінету Міністрів України Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна податкова служба України, Управління державної охорони України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Міністерство юстиції України, Державна служба надзвичайних ситуацій України (далі - державні органи) повідомляють у п’ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій військовослужбовцям.
Пенсійний фонд України повідомляє у п’ятиденний строк з моменту надходження інформації від державних органів своїм головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (далі - списки). Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки за затвердженою Пенсійним фондом України формою та подають їх органам, які уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.
На підставі списків уповноважені органи готують для перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення кожної особи, зазначеної в списку, за формою, затвердженою Пенсійним фондом України та у місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України. Довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені із служби, якщо інше не передбачено цим Порядком.
Довідки видаються на осіб, які звільнені із служби:
у Національній гвардії України - державним органом, у якому вони перебували на пенсійному обліку до 1 січня 2007 року;
у штабах і військах Цивільної оборони України, що ліквідовані, органах та підрозділах служби цивільного захисту та Держтехногенбезпеки – Державною службою надзвичайних ситуацій України;
у розвідувальних підрозділах органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки України, що ліквідовані, – Службою зовнішньої розвідки України за відповідними посадами у такому державному органі на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
Особам, що відряджалися для виконання службових обов’язків до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств та були звільнені із служби у зв’язку з виходом на пенсію безпосередньо з посад, на яких вони перебували, перерахунок пенсій провадиться на підставі довідок про розмір грошового забезпечення, виданих зазначеними органами, установами, організаціями і підприємствами. У разі ліквідації таких органів, установ, організацій чи підприємств довідки видаються правонаступниками, а у разі їх відсутності або перейменування (відсутності) посад – у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики України.
Зазначені довідки надсилаються до державних органів, у яких особи проходили службу до відрядження, а їх уповноважені органи подають довідки у п’ятиденний строк головним управлінням Пенсійного фонду України.


Стаття 63-2 Грошове забезпечення для перерахунку пенсій
Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його складових:
посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років – у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;
надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання “заслужений” чи “народний”, службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання – у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;
щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України – у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;
інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія – у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;
щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об’єктах “С”, у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром “Байконур”, якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.
Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами), крім зазначених у абзаці шостому цієї частини, для перерахунку пенсії не враховуються.
Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.
Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань, осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх сімей довідки видаються державними органами за відповідними посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
Пенсійний фонд України та його головні управління мають право перевіряти правильність складення довідок.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року і поширюється на всіх пенсіонерів, пенсія яким призначена відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, незалежно від часу звільнення їх зі служби (смерті).
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити набрання чинності всіма зазначеними у цьому пункті нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинності цим Законом.Голова
Верховної Ради України Д.О. Разумков
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 31-01-2011, 16:39
Откуда: Запорожье

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение mekena » 04-12-2020, 12:37

Это конечно хорошо для воен.пенсионеров, особенно бывших.
Главное теперь принять законопроект в целом до НГ и в бюджете предусмотреть на это деньги.
Аватара пользователя
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 4496
Зарегистрирован: 29-11-2009, 12:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение dog-fox » 05-12-2020, 11:14

mekena писал(а):Главное теперь принять законопроект в целом до НГ и в бюджете предусмотреть на это деньги.

Это на празднике, за столом "...между первой и второй, перерывчик небольшой ;) ", а у ВРУ перерывчик может быль ого-го... :yes:
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3581
Зарегистрирован: 31-01-2011, 16:39
Откуда: Запорожье

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение Colonel » 06-12-2020, 17:12

Всё закончится очередным разводом. Обратите внимание на бюджет этого проекта 14.8 млрд. грн. Если это разделить на 550000 военных пенсионеров, то получается добавка в среднем 2000 грн. в месяц.Это можно было сделать и по существующему законодательству. Некоторые мои товарищи по суду увеличивают свои пенсии приблизительно в 1,5 раза. Любые надбавки опять придётся доказывать - боевое дежурство, секретность, классность, всё будет подвергаться жёсткой резке. Плюс всё это будет тянуться с приёмом закона (заметьте проект был подан в сентябре 2019г.) в лучшем случае 1 год. А за это время уже несколько раз должны были индексировать. Так что уважаемые военные, никакого чуда и справедливости не будет.

Подскажите. Я ликвидатор 1 категории. У меня есть справка о зарплате в зоне в 1986г. Всё порезали, но за 20 дней насчитали 800 руб. (25,4 дня-1000 руб.) Могу я эту справку использовать для получения пенсии по возрасту с Кз=5,6, или она действительна только по чернобыльскому закону. На пенсию по возрасту перехожу первый раз. Раньше получал военную пенсию по инвалидности 3 гр. (связь есть).
ПФ закрылся на карантин, всех отправляют на портал. Я заявление написал, но ни ответа, ни привета. И за какой год будут брать зарплату - текущую или 4800 грн.
Colonel
посетитель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15-08-2019, 10:30
Откуда: Днепр

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение mekena » 06-12-2020, 19:10

Полковник, доказывать доп.виды денежного довольствия не надо. Просто они сейчас не предусмотрены для начисления пенсии. А до этого были. Данные справки для УПФУ выдают центры комплектования (бывшие облвоенкоматы).
И да, в ВСУ уже есть окончательные решения по этим вопросам.

По Вашему вопросу не подскажу, так как, насколько я знаю, все ликвидаторы 1 категории уже получают нормальные пенсии без всяких этих справок.
Лично я перешёл на военную пенсию и пока на Чернобыльскую переходить не собираюсь, так как овчинка выделки не стоит. Имею практически такую же пенсию, как и гражданские чернобыльцы.
Не понимаю зачем Вам, целому полковнику, эта справка. Военная пенсия у Вас должна быть и так достойная.
Аватара пользователя
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 4496
Зарегистрирован: 29-11-2009, 12:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение Colonel » 07-12-2020, 14:44

Что понимать под словом достойная военная пенсия? У майора, прослужившего 23 года- 4800 грн, у полковника - 8000 грн.
А солдат-срочник, 1 категории, несший службу по охране зоны ( 30 км) в 1988 г. получает 12000 грн. (3 гр.).
Не законы, а Тришкин кафтан. Одним законом затыкаем дырки в другом. Закон приняли, и поехали судиться. Чиновник своё, ты своё, у судей головы вообще в разные стороны. Как можно по одному и тому же закону при равных составляющих разные пенсии платить. Зато можно сунуть такую дурку, как 5-ти кратка, и сразу все равны, хоть ты 50 лет работал, а хоть и вообще ни хрена не делал.
Моя проблема военной пенсии- маленький стаж,- 21 год. То есть, уже не дослужил до нормальной пенсии. А то, что я 18 лет отработал на гражданке и заплатил налогов около 1 млн., можно похерить? У меня гражданский Кз=3. Побоку?
Вы говорите, что в ВСУ уже есть окончательные решения по этим вопросам. Нет у них никаких решений. Судя по общению с архивами, найти информацию часто проблема. Один умный говорит ищите,-другой умный(в архиве, или МО) не хочет ничего искать. Если бы в ВСУ были решения, они давно привели бы оклады за звания, и за должность в порядок, как это было в Союзе. У этих оклад за звание ничего не стоит, за должность ниже минималки. Зато куча тупых надбавок, которые можно трактовать как хочешь.
А чего стоило это поэтапное повышение старых пенсий. Ментам подняли в 3 раза, военным пенсионерам в 2.
В стране нет ни порядка, ни логики. Даже здесь, посмотрите, сколько людей. столько мнений. Полезной информации 5%, остальное словесная пурга. Человек хвастается, как он суды выигрывает. Просишь дать более подробную информацию, он исчезает.
Вот сейчас будет день чернобыльца, и опять понесётся, - не забудем, как только, так сразу. Что ж, будем ждать.
Colonel
посетитель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15-08-2019, 10:30
Откуда: Днепр

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение mekena » 07-12-2020, 15:02

Colonel
А, так у вас непонятно какая пенсия... У меня, ниже званием, военная по инвалидности выше Вашей.
Если бы Вы были на чернобыльской, то у многих тоже выше. Всем 1 категории, кто на черноб пенсии, насчитали по принципу, как у срочников. Думаю, тут стаж ни при чем... Военная по инвалидности зависит от группы. Если 3-я, то тогда только 60%.
По поводу решений судов (ВСУ), все есть, в том числе зразкові справи. Если интересно, могу скинуть ссылки на решения.
По поводу этапности - тоже есть зразкова справа, правда, только с марта или апреля 2019 года можно отсудить...
По поводу неучтенных надбавок, я начал это дело. Если тут есть заинтересованность, помогу.
Аватара пользователя
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 4496
Зарегистрирован: 29-11-2009, 12:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение Colonel » 07-12-2020, 22:08

Пенсия у меня военная по инвалидности 3 гр. Выслуга 21 год.
Я буду благодарен за любую информацию на любое решение суда. Почта arshava@i.ua
Только я не пойму одно. Когда я штудировал темы, то в теме "Осовременивание пенсий" чётко шла информация, что в 2018 году для расчёта пенсии по возрасту ПФ мог взять Кз из зарплаты в зоне. У меня этот Кз=5,6 или больше. Если посчитать даже по зарплате 2016-2017 года 5,6х5000х0,40х1,25=14000грн.+доп. пенсия
Плюс я первый раз перехожу на пенсию по возрасту, значит на 01.01.2021 зарплату должны считать за 2018,2019 и 2020 г.
А это в районе 9000 грн. Кз на гражданке 2,95. 2,95Х9000Х0,4Х1,25=13275+ доп. пенсия
Но я не понимаю, почему ПФ может принять Кз по Чернобыльскому закону. а может и не принимать. В законе пункт никто не отменял о зарплате в зоне. У меня в зоне была высокая зарплата. Просто не стал пока связываться и доказывать полученные премии.
Получается, я заслужил 2 пенсии, а по итогу- иди на пятикратку, которая на 500 грн. выше, чем моя военная.
Поэтому, для меня самое главное, могу я настаивать на Кз=5,6, пусть даже по суду, или нет.
За любую инфу спасибо.
Colonel
посетитель
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 15-08-2019, 10:30
Откуда: Днепр

Re: Проект Закону № 2141 від 13.09.2019(військові пенсії)

Сообщение mekena » 08-12-2020, 11:27

Я понял. По решениям судов, что касается воен.пенсии, кое-что скину на почту. По пенсии по возрасту не подскажу, никогда на ней не был и не занимался этим вопросом.
Аватара пользователя
mekena
Site Admin
 
Сообщения: 4496
Зарегистрирован: 29-11-2009, 12:58
Откуда: Донецкая обл. УКРАИНА!


Вернуться в Законопроекти

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |